22.02.2023 | Felleskjøpet

- Når vi i Felleskjøpet ser at noe nytt fungerer veldig bra, er veien kort for å gjøre endringen tilgjengelig for alle. Med det nye Formel-sortimentet gjør vi om på hele rekkefølgen av fôret som gir mjølkebonden store fordeler. Det er den største endringen jeg har vært med på i min tid i Felleskjøpet, forteller Øystein Haga Kaldahl som er fagsjef drøv i Felleskjøpet Agri.

Felleskjøpet jobber hele tiden med å utvikle kraftfôr som er gunstig for bondens økonomi, dyrehelsa og for miljøet. Formel kraftfôr er basert på forskning, utvikling og innovasjon for norske dyr, og er tilpasset norske forhold. Det nye kraftfôrsortimentet for mjølkeku er basert på vår 130 års erfaring med dyrefôr og er utviklet på Formel-fjøset i Rogaland.

Fra 20. februar 2023 består Formel av tre hovedserier, flere grunnblandinger, samt kraftfôr med spesielle egenskaper.

Endringen i sortimentet

Den største endringen er at Felleskjøpet går bort fra å bruke høstetidspunkt på grovfôret som utgangspunkt for kraftfôrvalg, og går over til å bruke navn som beskriver proteinnivået i kraftfôret.

- I det nye Formel-sortimentet har vi valgt å øke differansen i proteininnhold imellom blandingene. Dette gjør vi for at vi skal bli bedre til å fange opp ulikheten vi ser i proteininnholdet i grovfôret, forteller Kaldahl.

Nye Formel kraftfôr reduserer kostnadene

- Formel kraftfôr er gunstig for bondens økonomi fordi det reduserer fôrkostnadene og optimaliserer produksjonen. Kort fortalt får bonden mest mulig ut av de kostnadene som legges inn, opplyser Kaldahl. - Fôring er jo svært viktig for økonomien og det nye sortimentet har et bredere spekter som gjør at man kan utnytte grovfôret bedre. Det er proteinet som koster mest i kraftfôret, og med et proteinrikt grovfôr kan mjølkebonden bruke rimeligere fôrblandinger.

Utnytter potensialet i grovfôret

Veldig mange bruker toppkraftfôret selv om de ikke har behov for det. De legger ned mye innsats i å få et best mulig grovfôr, men utnytter ikke mulighetene dette gir. Med et grovfôr av så høy kvalitet som mange norske bønder har, kan man benytte billigere kraftfôr og samtidig ha optimal ytelse.

- Ved å bruke spennet i det nye sortimentet får man mest mulig ut av jobben som legges ned i grovfôrproduksjonen på gården. Ved å tilpasse kraftfôret sikrer bonden at dyrene får både tilstrekkelig og nødvendig mengde med næringsstoffer, noe som kan bidra til å øke både kuas ytelse og produksjonen, forklarer Kaldahl.

Formel kraftfôr gir høgere norskandel i fôret

De dyreste kraftfôrene har lavere norskandel enn de rimeligere. Siden det nye Formel-sortimentet gir mulighet for en mer kontrollert og målrettet ernæringsstrategi for dyrene, kan bonden lettere velge det rimelige fôret og dermed bruke norske ressurser enda mer.

- Bonden kan også bruke to kraftfôrslag og bruke toppkraftfôret kun når kua trenger mest energi og protein, altså når den mjølker mest. Deretter kan det fases ut og kua kan få et billigere fôr. Ved å fôre med to kraftfôrslag kan man få besparelser på 500-1000 kroner per årsku, med samme ytelse og samtidig ha en høgere norskandel, forteller Kaldahl.

For å få høg norskandel i fôret til høgtytende kyr må vi bruke ulik type fôr til rett tid i laktasjonen. Når vi gjør det, får vi økt norskandel uten å kutte ut de råvarene vi vet fungerer godt. Vi øker altså norskandelen med det nye sortimentet fordi vi kan bruke riktig kraftfôr til rett tid. Et godt eksempel er du kan oppnå 90 % norskandel i rasjonen med Formel Solid.

Bedre for miljøet med riktig mengde protein i fôret

Det nye fôrsortimentet legger til rette for at kua får i seg riktig mengde protein.

– Om bonden bruker både grovfôr og kraftfôr med høyt proteinnivå klarer ikke kua nyttiggjøre proteinet og skiller ut overskuddet i form av ammoniakk. Når kua får et tilpasset proteinnivå gjennom fôret reduseres utskillingen av ammoniakk som er positivt for miljøet, og i tillegg blir altså norskandelen i den totale fôrrasjonen høyere, vektlegger Kaldahl.

Kraftfôr som kan tilpasses produksjonsmålene

-Jo høyere fettprosent det er i mjølka, jo mer betalt får bonden, forklarer Kaldahl. Samtidig vil økt fett- og proteininnhold i mjølka gjør det mer energikrevende for kua å produsere mjølka. Om en bonde ikke produserer nok mjølk vil det da være mer lønnsomt å prioritere å fylle kvota. Med det nye sortimentet kan man velge kraftfôr ut ifra de produksjonsmålene man har. Altså om det først og fremst er fettinnhold eller om det er ytelse.

Kontakt fagkonsulent i Felleskjøpet for valg av kraftfôr

Ønsker du å diskutere fôringa i din besetning, så oppfordrer vi deg til å kontakte din lokale salgs- og fagrådgiver på kraftfôr. Rådgivere fra Felleskjøpet reiser rundt og tar fôrprøver og er din sparringspartner for å finne ut hvordan du kan spare penger, drive mer bærekraftig og ha god dyrehelse med nye Formel kraftfôr.


Felleskjøpet er eneste totalleverandør til det norske landbruket og har over 100 avdelinger og samarbeidende lag over hele landet. Vi er en samvirkebedrift som eies av ca. 38 000 bønder. Et samvirke kjennetegnes først og fremst ved at det styres av eierne i felleskap og slik gir nytte direkte tilbake til deg som bonde. Formålet med virksomheten er å bidra til å styrke bondens økonomi både på kort og lang sikt.