27.02.2023 | Karstein Brøndbo

På Felleskjøpets fabrikk på Skansen i Trondheim finner vi Felleskjøpet Fôrutvikling, som er Norges ledende utviklingsmiljø for kraftfôr. Der utgjør fire av tolv ansatte det spissede drøvtyggerteamet, som sammen med fagfolkene i Felleskjøpet Agri og Felleskjøpet Rogaland Agder står bak det nye Formel-sortimentet til melkekyr og kjøttproduksjon.

Drøvtygger-teamet gjennomfører fôringsforsøk i Formel-fjøset på Klepp, på Mære landbruksskole og på Staur gård i samarbeid med Tyr. Forsøksfôret produseres på Felleskjøpet sine fabrikker på Kvalaberg, i Steinkjer og på Stange. En viktig samarbeidspartner for fôrutviklerne er forskningsinstituttet Schothorst Feed Research i Nederland, som eier E-dairy fôrvurderingssystemet som Felleskjøpet bruker.  Felleskjøpet Fôrutvikling samarbeider også med blant annet husdyrforskerne på NMBU i ulike prosjekter.

Kontinuerlig forbedringsprosess

Felleskjøpets kraftfôr er et resultat av et kontinuerlig arbeid som påvirker fôret gjennom året, uten at det alltid blir gjort noe vesen av. Noen ganger er endringene så store at det resulterer i en lansering. Nye forskningsresultater, endringer i markedene for råvarer, bl.a. på grunn av krigen i Ukraina, og endringer i betalingen for fett og protein i melka, påvirker hva som er økonomisk optimalt for bonden. Grovfôranalyser viser at det ikke nødvendigvis er en sammenheng mellom energiinnhold og proteinnivå i graset, slik man har regnet tidligere. Endringer i gjødslinga og mer leiehøsting kan være årsaker som ligger bak. Derfor trengs det kraftfôr med både høge, middels og låge proteininnhold for å sikre riktig proteinnivå i totalrasjonen. Samtidig er det god sammenheng mellom lavt innhold av gjæringsprodukt og høgt AAT-nivå i grovfôret. Det gjør at man kan velge et rimeligere kraftfôr med mindre AAT, når gjæringskvaliteten er god.

Grovfôranalyser er viktige

Med gode grovfôranalyser skal det være enkelt å velge et kraftfôr som passer. Det nye melkekusortimentet skal gi muligheter til å oppnå høy melkeytelse og høy fettprosent, og å gi muligheter til å tilpasse fôringa gjennom laktasjonen med to kraftfôrslag. Mer nøyaktig fôring gir muligheter for å redusere kraftfôrkostnadene, slik at det også lønner seg å sette opp en ekstra silo. Dette og andre regnestykker rundt fôringa av drøvtyggere er tilrettelagt i et fôrplanleggingsprogram som Felleskjøpets kraftfôrkonsulenter bruker, og som drøvtyggerteamet er ansvarlig for.

Allsidig drøvtyggerteam

Drøvtyggerteamet står bak utviklingen av nytt sortiment til mjølkeku og til kjøttfe. Det er stort fokus på høy norskandel i kraftfôret. I vinter tok Felleskjøpet i bruk en ny norsk råvare i drøvtyggerfôret, et bufferstoff produsert av algekalk fra Risøyrenna utenfor Andøya. Dette er et av tiltakene for å kunne bruke mer norsk korn i kraftfôret og samtidig opprettholde et godt vommiljø.

- Jeg er glad for at jeg har en trivelig og allsidig gjeng med meg som dekker et bredt spekter fra tang og tare til veterinærmedisin og Excel, og hvor vi utfyller hverandres kompetanse, sier Linda Karlsson (42). Linda tok over som utviklingssjef drøvtyggerfôr i fjor etter 10 år i selskapet, og hun har både master- og doktorgrad i husdyrernæring fra Sveriges Lantbruksuniversitet. Hun har hovedansvaret for utviklingsarbeidet i teamet og var prosjektleder for det nye melkekusortimentet.

Med seg har hun Maria Stavnes Sletta (27) som produktutvikler drøvtyggerfôr. Maria arbeider med oppfølging av fôringsforsøkene i Formel-fjøset på Klepp i Rogaland. Hun administrerer fôrplanprogrammene i Excel som Felleskjøpet sine kraftfôrkonsulenter bruker. Hun har utdanning fra NTNU innen biologi og har skrevet master om prosessering av sukkertare og butare.

Margareth Opheim (49) er utviklingssjef fôrtabell. I fôrtabellen oppdateres kontinuerlig fôrets kjemiske innhold og dyrenes ulike evner til å fordøye de ulike råvarene. Hun er utdannet veterinær med doktorgrad i husdyrernæring fra NMBU. Doktorgraden omhandlet restråstoff fra lakseoppdrett til bruk i fôr til fjørfe og gris. I drøvtyggerteamet har Margareth ansvaret for kjøttproduksjon, sau og geit.

Martha Grøseth (39) har vært produktutvikler drøvtyggerfôr siden 2010, og har for tiden doktorgradspermisjon innen EngProt-prosjektet. Prosjektet eies av NMBU og har mange samarbeidspartnere der Felleskjøpet er den største bidragsyteren fra næringslivet. Målet med prosjektet er å bidra til at proteinkvaliteten i norsk surfôr blir så høy at fôrrasjonen til drøvtyggerne i økende grad kan baseres på norske arealressurser. Martha har også mye kunnskap om fôrteknologi, der for eksempel ekspanderen er viktig for bruken av norsk korn. Fôrteknologi er et område hun kommer til å arbeide videre med når hun er ferdig med doktorgraden.


Felleskjøpet Fôrutvikling (FKF) er Norges ledende utviklingsmiljø for kraftfôr


Selskapet ble etablert i 1992, og det har levert produktutvikling og innovasjoner til Felleskjøpene og norsk landbruk i 30 år. FKF bidrar til at forskningsresultater raskt kommer bøndene til nytte.

  • Felleskjøpet var først i Norge med bruk av organiske syrer i svinefôr.
  • Felleskjøpet bidro sterkt til vellykket utfasing av koksidiostatika i norsk slaktekyllingproduksjon, her er Norge sin tilnærming fremdeles unik i verden.
  • Felleskjøpet har vært og er en pioner på bruk av enzymer og aminosyrer. I 2021 har Felleskjøpet Fôrutvikling testa ut et nytt fôrtilskudd som er forventa å bli kommersielt tilgjengelig etter hvert. Tilskuddet kan gi økt plass for norsk korn og redusere behovet for importert protein.
  • Felleskjøpet lanserte Formel Profet som var et sterkt bidrag til at smørkrisa i 2011 kunne avblåses.
  • Felleskjøpet har utviklet Champion Gull til hest – et fôr for prestasjonshest basert på unik produksjonsprosess.
  • I Labb hundefôr ble det i 2020 tatt i bruk nye råvarer basert på restråstoff fra kylling og eggeskall som mineralkilde.    

Felleskjøpet Fôrutvikling er en attraktiv og aktiv samarbeidspartner i veldig mange forskningsprosjekt. Vår kompetanse bidrar til at forskning blir næringsretta og at kunnskap raskt kan settes ut i livet.

Selskapet har tilhold i Trondheim og er samlokalisert med Felleskjøpet Agri sin kraftfôrfabrikk på Skansen.

Felleskjøpet Fôrutvikling er eid av Felleskjøpet Agri og Felleskjøpet Rogaland Agder. Utviklingsarbeidet skjer i tett samarbeid med eierne og med ulike kunnskapsmiljø i Norge og Europa. Leverandører av tilskuddsfôr og råvarer generelt er også viktige samarbeidspartnere i Felleskjøpets utviklingsarbeid på kraftfôr.