01.02.2023 | Felleskjøpet kommunikasjon

I år er Formel-merkevaren 30 år, og gjennom årene har det blitt jevnlige justeringer i både innhold og navn på det velkjente kraftfôret. Dagens sortiment til mjølkeku har vært basert på sammenhengen mellom høstetidspunkt og proteininnhold i grovfôret.

– Tidligere var det en tydeligere trend, der tidlig høstet grovfôr hadde høgere proteininnhold enn seint høstet grovfôr. Økte gjødselpriser og reduserte nitrogenmengder har, sammen med endret dyrkingspraksis, derimot endret denne sammenhengen. Nå ser vi derfor større variasjon i proteininnhold, uavhengig av høstetidspunkt, sier produktsjef Rune Lostuen i Felleskjøpet Agri.

Proteinnivået

Han mener det kan gi feil bruk av kraftfôrblanding hvis en ikke har full oversikt over proteininnholdet i grovfôret. Derfor tilpasses sortimentet nå både i antall serier, det kommer nye navn, og produktene får et større spenn i AAT-verdi (AAT= Aminosyrer absorbert i tarmen)

– I oppbygginga av det nye sortimentet går vi bort fra å bruke høstetidspunkt på grovfôret som utgangspunkt for valg av kraftfor, og over til å beskrive proteinnivået i kraftfôret, sier Lostuen.

Fra 20. februar blir dagens hovedsortiment, med fire serier og de såkalte 70-, 80- og 90-blandingene, erstattet av tre nye serier i hovedsortimentet. Dette er Formel Solid, Formel Elite og Formel Premium. Hver serie vil også inneholde klassifiseringen Låg, Normal og Høg etter innholdet av protein i kraftfôret.

Bruksområdene

De tre nye seriene har klart definerte bruksområder.

  • Formel Solid erstatter Formel Basis serien. Formel Solid har høg norskandel og passer til høgtytende mjølkekyr på energirikt grovfôr.
  • Formel Elite er utviklet til god avdrått med spesielt fokus for å oppnå høgt fettinnhold i mjølka.
  • Formel Premium er utviklet for de som ønsker topp avdrått i besetningen eller for bruk sammen med en grunnblanding i topplaktasjonen.

Formel Solid er det nye navnet på Formel Basis, som har vært i markedet i mange år.

– Vi ser at navnet Basis kan misforstås som at dette er en grunnblanding eller at den ikke kan benyttes som eneste kraftfôr. Dette gjør at vi nå velger å endre navnet til Solid - for å signalisere at dette kraftfôret passer godt sammen med solid grovfôr. Formel Solid skal være et trygt valg for de som ønsker et norskbasert kraftfôr til høgtytende mjølkekyr, der en har høgt energiinnhold i grovfôret, sier Rune Lostuen.

Formel Solid kan benyttes både som eneste kraftfôr, eller i kombinasjon med et annet Formel-kraftfôr.

Formel Favør blir grunnblanding

Mange mjølkeprodusenter kjenner godt til merkevaren Formel Favør. Denne kraftfôrblandingen klassifiseres fra nå som en grunnblanding.

– Dette betyr at den kan benyttes som eneste kraftfôr på låge og moderate ytelser, men passer best sammen med en mer mjølkedrivende blanding - spesielt i topplaktasjonen. Formel Favør vil fortsatt være en rimelig kraftfôrblanding. Formel Favør vil også kunne passe til ungdyr/okser som i dag, sier Rune Lostuen.

Alt om det nye hovedsortimentet, aktuelle grunnblandinger og kraftfôrblandinger med unike egenskaper finner du her.

Fakta om Formel:

  • Formel-kraftfôr er basert på forskning, utvikling og innovasjon til norske dyr, og tilpasset norske forhold.
  • Formel til mjølkeku består fra 20. februar av tre hovedserier, flere grunnblandinger, samt kraftfôr med spesielle egenskaper.
  • Et bredt sortiment skal sikre bonden bedre økonomiske resultater på kort og lang sikt.
  • Felleskjøpet Fôrutvikling er landets fremste forskermiljø på kraftfôr, og bidrar til at Felleskjøpet hele tiden ligger i front på utvikling av nye produkter og rådgivning.
  • Med et bredt Formel-sortiment skal Felleskjøpet til enhver tid kunne tilby en kraftfôrblanding som passer både til grovfôret og bondens produksjonsmål.