03.03.2023 | Eva Olssøn

Som tillitsvalgt har man en unik mulighet til å påvirke hvordan selskapet utvikler seg. Samtidig ønsker Felleskjøpet å være et helhetlig og representativt selskap og trenger en god kjønnsbalanse.

Strategi kommer

Skuterud forteller at Felleskjøpet skal lage en strategi for å øke andelen kvinnelige tillitsvalgte.

Vi må synliggjøre og snakke mer om temaet, sier hun.Konserndirektør for medlem, Vegard Braate, viser til at det allerede er mange kvinner i styret til Felleskjøpet.

- Der er det god balanse, men vi ønsker oss flere kvinnelige eiertillitsvalgte. Vi skal derfor etablere en referansegruppe som løfter viktige problemstillingen og finner ut hvordan vi kan få flere kvinner til å stille i verv. Erfaringsvis får vi mange gode ideer gjennom slike grupper, forteller Braate.

Han understreker også at å lage planer og strategier er viktig, men at det er å gjøre jobben som er det aller viktigste.

- Ideene som referansegruppen kommer opp med, må vi ta tak i og jobbe konkret med.

Må nå fram til aktive kvinner i landbruket.

Skuterud har selv vært tillitsvalgt i Felleskjøpet siden hun tok over gården for 20 år siden. Hun ble valgt inn i styret i 2014 og til rollen som styreleder i 2016.

- Det kan kanskje være en bøyg å se at man har noe å bidra med, men ved å kaste seg inn i det ser en hvor givende og interessant det er, forteller hun.

- Tradisjonelle kjønnsrollemønster er i endring i hele samfunnet og jeg tror vi kommer til å se store forandringer i landbruket også framover. Det blir stadig flere aktive kvinnelige bønder og det er de vi ønsker å ha med på laget, avslutter Skuterud.

600x650 Vegard_Braate_FKG_01047_Foto_Morten__Brakestad.jpg

 

 

 

 

 

 


NY STRATEGI:

Vegard Braate,
konsernsjef medlem,
jobber med planer for flere
kvinnelige tillitsvalgte.

Samvirke 2 2023