27.03.2023 | Karstein Brøndbo

På Felleskjøpets fabrikk på Skansen i Trondheim, med utsikt til både Tyholt-tårnet og Nidarosdomen, finner vi Felleskjøpet Fôrutvikling, som er Norges ledende utviklingsmiljø for kraftfôr. Der utgjør tre av tolv ansatte spissen av svinefôr-teamet, som sammen med fagfolkene i Felleskjøpet Agri og Felleskjøpet Rogaland Agder nylig har gjennomført en oppgradering Format Komplett-sortimentet til slaktegris.

Felleskjøpet gjennomfører eget forsøksarbeid i Format-fjøset på Klepp på Jæren, og Felleskjøpet Fôrutvikling samarbeider også med forskere på NMBU, NTNU, Nibio, Veterinærinstituttet og Sintef i ulike prosjekter. De har også tett kontakt med andre fôraktører i Europa.

Kontinuerlig forbedringsprosess

Felleskjøpets kraftfôr er et resultat av et kontinuerlig arbeid som påvirker fôret gjennom året, uten at det alltid blir omtalt. Men noen ganger er endringene så store at det resulterer i en lansering. Grisens genetiske utvikling, nye forskningsresultater, endringer i markedene for råvarer, og endringer i forbrukermarkedet påvirker hva som er økonomisk optimalt for grisebonden.

Omfattende analyser av alternative fôrmidler

- En firedel av slaktegrisfôret til Felleskjøpet er kraftfôr som kompletter alternative fôrmidler, viktige biprodukter som grisen gjør om til fullverdig mat. Vi ønsker å gi svineprodusentene større kontroll over fôringa med disse råvarene, sier utviklingssjef svinefôr Anne Stine Ekker i Felleskjøpet Fôrutvikling.

Ny på laget er Ingrid Marie Håkenåsen, produktutvikler svinefôr med doktorgrad fra Foods of Norway-arbeidet om hvordan nye proteinkilder som gjær fra gran og insekter påvirker tarmhelsen til smågris. Med på laget er også FKFs nye daglige leder og tidligere utviklingssjef på svinefôr Kari Ljøkjel. Sammen har de gjort grundige gjennomganger av ulike alternative råvarer som myse, kjernemelk og annet miljøfôr.

Myse er en god råvare til grisen med en veldig god aminosyresammensetning, som gjør at man ikke trenger like mye tilsetning av aminosyrer som i annet fôr. Men myse fra ulike osteproduksjoner kan for eksempel ha ulikt tørrstoffinnhold og sammensetning. Utfordringene er større med brød og annet miljøfôr, hvor mottaker også selv bør gjennomføre analyser, gjerne i samarbeid med våre salgskonsulenter.

Nye optimeringer med Format Optigris

- Vi har også forbedret verktøyet Format Optigris, som er et program som salgskonsultentene har med ut til produsentene. Med dette kan de nå optimere på alle viktige næringsstoffer på gårdsnivå. Det har slått ut positivt økonomisk med rimeligere fôr hos produsenter som har prøvd dette, sier Anne Stine, og viser til erfaringer fra lenger nord i Trøndelag.

- Jeg må skryte av den jobben som Fôrutvikling har gjort med det nye komplett-sortimentet, sier salgskonsulent på svinefôr Kine Berntsen Letnes i Steinkjer, som har jobbet mye med Format Optigris. Etter optimering med det nye sortimentet har fôrkostnadene hos en kunde kommet ned til nivået i fjor høst, og Kine ønsker å legge fram resultater fra dette bruket på fagmøter og grisekafeer framover våren.