05.06.2023 | Ingrid Strømstad

«Jeg avler ikke bevisst for høge lammetall, men må jo selvfølgelig ta vare på de som kommer på en god måte» sier Øystein.

En fin ettermiddag tidlig i mai besøkte jeg paret. Da var mye av lamminga unnagjort og de første dyra luftet seg i vårsola. Med over 600 individer å ta vare på må alt av områder og fjøskapasitet utnyttes. Her var det god plan for alt. Fra de voksne søyene som gikk med tre lam som hadde fri tilgang på Formel Sau Intensiv, til bingen med kopplamma. Lite var overlatt til tilfeldigheter.

Gode penger i kopplamproduksjon om du gjør ting riktig

Øystein og Kristin sammen med barna Ingrid og Magnus jobber sammen i den travle lammetida. I kopplambingen var det Kristin som var sjef, og det er Øystein som plukker ut de lamma som han tenker har det best der. Det blir tatt ut det lammet som skiller seg ut i flokken. Lamma blir veid og fødselsvekta blir notert. På den måten kan tilveksten registreres, og de følger opp tilvekst og økonomi i etterkant. Etter et døgns tid sammen med mor for å sikre råmelks opptak flyttes de inn i nyfødtavdelingen til Kristin i gamlefjøset. Her er det varmelamper og lammegjømme. «Trekk må de ikke ha» sa Kristin. I denne første bingen er de aller minste kopplamma. Å skille på alder er viktig, det gjør det lettere å følge opp de mest sårbare. Tilvenning til smokk er tidkrevende, og en tålmodighetsprøve. «At Kristin bruker mye tid her, gjør at jeg sparer tid ute blant resten» sier Øystein.

God erfaring med tidlig avvenning

Etter at lamma tar smokken sjøl, går ting lettere. Da flyttes de over i den andre gruppen kopplam, de som er over de første kritiske perioden. Der vokser de godt og kan avvennes i løpet av ca fire uker. Vekta er viktig. Minst 13 kg. men ofte ca 15 kg. Det avvennes ei gruppe en gang i uka, de flyttes i egen binge der de får melk fra «lammemor» med smokker. Her får de melk to ganger i døgnet første dagene for deretter å gå ned på en gang pr. døgn Det er først når de ikke får tilgang på melk hele døgnet at de tar opp Formel Lam av betydning, men de har fått tilgang av ferskt kraftfôr og grovfôr og vann fra dag en, så overgangen går greit.

Tilvekst på over 400 gram pr dag med Pluss Lambert

På garden er det tredje året de bruker Pluss Lambert. De er superfornøyde med resultatet. Lamma har god tilvekst, de holder seg friske, og at den er 100% Norsk er viktige argumenter for deres valg av mjølkeerstatning. Automaten som benyttes er av typen De-Laval og er også med på å gi et driftssikkert opplegg. Kristin har brukt tid på å sette seg inn i Felleskjøpets anbefalinger med hensyn til dosering av pulver og rett temperatur på utblandingen, og konkluderer med at det er best. 42 grader på vannet er viktig for å få best utblanding. Gramvekta fra kjøkkenet er plassert i fjøset for å kontroll- veie pulveret. Hun noterer hvor mye pulver som går med og følger tett opp både automat og dyra. Å avvenne tidlig fungerer godt. Da blir det mindre diarè og smittepresset i bingen reduseres.

Første helga i juni var de fleste lamma avvent. De første 16 ble avvent 12 mai, mens den siste gruppa går fortsatt på automat, men blir avvent ganske snart. Fødselsvekta på de 112 koppelamma var i snitt 4 kg ved fødsel, og ved ferdig avvent veide de 15, 3 kg. Det blir 412 gram i snitt. Noe som Øystein er veldig fornøyd med. Det er jo mange som har fått en tøff start, og at de greier så god tilvekst viser at Pluss Lambert er et godt produkt sier han. I år har forbruket på Pluss Lambert kommet ned i 0,4 sekk pr lam, noe som er avgjørende for å få økonomi i kopplamproduksjonen.