01.04.2024 | Tekst: Victoria Bøhn Lund

Store temperatursvingningene mellom dag og natt sensommer og høst gir høyere risiko for heng og varmgang i silo på denne tiden av året enn ellers. Vi oppfordrer derfor alle kundene våre til å tømme og rengjøre kraftfôrsiloene i løpet av sommeren. Legg gjerne en plan for dette tidlig.

Fjern støv og gamle fôrrester

Støv kan legge seg på siloveggen, spesielt mot den kanten sola står og i toppen for de som ikke har utlufting. Hvis dette bygger seg opp over tid,vil du få et lag av gammelt fôr og fôrstøv som gir risiko for muggdannelse. Muggsopper kan danne giftstoffer som kan gi dårlig helse og dyrevelferd og forårsake stor skade i din produksjon. Siloene bør derfor rengjøres én til to ganger per år. Da bør fôrrester og støv fjernes og siloen inspiseres for skader innvendig.

Tørr rengjøring er best

Generelt anbefaler vi å bare bruke høytrykksluft eller kost for å få ut eventuelle rester. Vann bør kun brukes hvis det er absolutt nødvendig for å fjerne fôrrester, og da må man sikre god nok tid til opptørking. Dette er fordi et tørt miljø i siloen er det som gir best hygienisk kvalitet på kraftfôret.

Hvis en ønsker å desinfisere siloen kan dette gjøres med for eksempel Virocid som kan kjøpes på Felleskjøpet. Det er viktig at siloen er helt tørr før ny levering, slik at en ikke får heng som følge av fuktighet. Husk å fjerne rester du koster ned av siloen, dette kan ikke brukes som dyrefôr!

HMS i fokus

Vi vil også minne om farene ved denne type arbeid. Å stikke hode inn nedenfra hvis det er heng i siloen kan medføre stor risiko. Bruk et speil eller ta bilde med telefonen for å se om det er kraftfôr høyere opp i siloen før du går inn. Sikre deg godt hvis du skal klatre på utsiden av siloen.

780bonde og silo.jpg

HØSTRENGJØRING: Kraftfôrsiloen bør rengjøres med høytrykksluft eller kost. Vann bør bare brukes hvis det er absolutt nødvendig. Foto: Camilla Mellemstrand