28.03.2022 | Karstein Brøndbo

- Ross 308-kylling har det godt i sitt beskytta miljø. Rasen er samfunnsøkonomisk og bærekraftig. Vi prøvde saktevoksende kylling for tre år siden, men da var ikke markedet klart for det. Nå leverer vi kylling som veier 1550 gram i snitt etter 35 dager. Vi har friske dyr og lite svinn uten narasin, innleder femtiåringen på Ytterøy, som flytta fra Solør i guttedagene og har drevet gården siden han var 17. Kyllingfjøs nummer to satte han opp i 2016. På grunn av en alvorlig arbeidsulykke i februar gjør sønnen Stian det praktiske arbeidet mens Bjørnar blir frisk.

1. En god plan for renhold

Et par dager før kyllingen blir plukka for slakting, vil Bjørnar Støre ha planen klar for rengjøring av kyllinghuset for neste innsett. Denne oppgaven, som krever to mann, må ikke komme bardus. 7 tomdager må utnyttes effektivt for å sikre lite smittepress.

Strø og gjødsel kjøres ut første dag med traktor og lesseapparat, før grovrensen avsluttes med kost på gulvet og trykkluft mot elektriske installasjoner. Såpeskum legges på og får virke en stund, før tak og vegger spyles med høytrykkspyler, forteller Støre, som en gang var på vaskekurs hos kollega Bjørn Sundal. Kyllinghuset er nå reinere enn stua etter helgevasken.

Dag to settes varmen fra halm- og flisfyringsanlegget på 30°C i lufta og 40°C i gulvet for å tørke opp rommet og tørke ut bakterier og mikroorganismer helt fram til innsett. - Biofyren er en forutsetning for å komme i mål økonomisk, sier Bjørnar. Tørt rom desinfiseres i 6-8 timer med ekstra behandling av vannrekker, fôrrekker, småredskaper, sprekker i gulv, kriker og kroker. Vannrekkene desinfiseres innvendig med Cid2000 for å ta evt. bakteriegroing, og så spyles vannrekkene med vann til slutt for at daggammel kylling skal slippe å få i seg desinfiseringsmidlet. Støre bruker Virocid til desinfeksjon og sterkere Neoprednisan hvert 3. innsett mot koksidier.

Strenge rutiner for smittesluse, håndvask, skobytte, ikke gå fra skittent til rent under renhold og også desinfisering av plasten utenpå strøballenene på tur inn sikrer at smittevernet opprettholdes hele tiden.

2. Innkjøring av fôr på papir

18 500 daggamle kyllinger klarer seg godt de seks timene i lastebil fra Samvirkekylling i Våler i Solør. Et rosa skjær på duna viser at de har fått Paracox-5-vaksinen som gir koksidioseimmunitet. Men plommesekken er tom, og kyllingene trenger mat og vann for å utvikle mage- og tarmfunksjon. De kommer til dekka bord. På 60 cm brede grønne papirremser har Bjørnar strødd med 2,5 mm pellets av Kromat Kylling 1 fra Skansen, og fôrskålene er fylt til de renner over. Lyden av små kyllingbein på papir stimulerer til næringsopptak, de lærer at denne lyden betyr mat, og så er den gode starten i gang.

FÔR PÅ PAPIR: Den daggamle kyllingen får servert det første fôret på 60 cm brede papirstrimler. Lyden av det tørre papiret stimulerer fôropptaket. Etter noen dager blir papiret borte i strøet

3. Mat, aktivitet og hvile

Allerede etter fire dager skrus lyset av en time i døgnet for at kyllingene skal venne seg til døgnstyringen. Etter hvert får kyllingen to perioder på opptil 5 mørke timer i døgnet som er satt av til hvile. En rasjon tilpasset kyllingenes vekt og tilstand fylles i fôrkoppene på slutten av «natta», og den rasjonen spiser de opp i løpet av et par timer. Så bader de i torvbad og klatrer på broene, før de får en ny periode med hvile, som er bra for fordøyelse og vekst. De 10-12 første dagene spiser kyllingene 350-400 gram startfôr, før de går over på et proteinrikt vekstfôr som består av erter, solsikke, hvete, bygg, havre, mineraler, vitaminer og melkesyrebakterier som er gunstige for fordøyelsen.

800x600 RIKERE MILJØ.jpg

RIKERE MILJØ: Egne torvbad gir kyllingen mulighet til naturlig aktivitet.

4. Ta tidlig tak i utfordringer

- Selv om varme, ventilasjon og luftfuktighet er computerstyrt etter kyllingens alder, med blant annet sensorer for maksimalt 3 000 ppm CO2 i lufta, lønner det seg å følge med på at kyllingene har det bra. Jeg ser av erfaring hva som er i ferd med å utvikle seg i kyllinghuset, sier Støre. Om det f.eks skulle være at strøet begynner å bli bløtt, setter jeg inn tiltak mot dette med mer strø eller varme før det får lov til å utvikle seg. Tidligere kjørte jeg kylling til slakteriet i tillegg til å stelle, men jeg har trappa ned på kjøringa, fordi jeg har mer igjen for å bruke de ekstra timene på egen kylling.

5. Godt samarbeid

- Ingen innsett er like. De daggamle fra Samvirkekylling kan variere fra 37 til 47 gram. Eldre høner legger større egg som blir større kylling. Så snart jeg får slakteoppgjøret, har jeg kontakt med min rådgiver på slakteriet og salgskonsulent Ivar Bjerkan i Felleskjøpet. Vi diskuterer om det er noe jeg kan gjøre for å treffe enda bedre med neste innsett. Felleskjøpet med Ivar, hans fagsjefer og Felleskjøpet Fôrutvikling er på og i stand til å komme med råd og tiltak når det er behov. Det gir meg en veldig trygghet som produsent, sier Bjørnar Støre, som også er lokal tillitsvalgt for Levanger og Frosta i Felleskjøpet Agri.

800x600 BLIR BRA.jpg

BLIR BRA: Bjørnar Støre følger med på at kyllingen har det bra.

800x546 HJERTE.jpg

GÅRDENS HJERTE: - Biobrenselsanlegget er en forutsetning for å komme i mål økonomisk, sier Bjørnar Støre.

Samvirke 3 2022