09.02.2024 | Felleskjøpet

Du som driver gardsbruk, er godt forberedt til daglige rengjøringsoppgaver om du benytter deg av kaldt- eller varmtvanns-høytrykksvaskere. Riktig tilbehør og gode rengjøringsmidler gjør jobben effektiv og du kan være sikker på at du har gode forhold for både dyra og produksjonen din. Det sparer deg også for dyrebar arbeidstid og kostnader.

Kaldtvann høytrykkvasker


En høytrykksvasker som bruker kaldt vann, benyttes oftest sammen med bløtleggingsmiddel eller rengjøringsmidler. En høy vannmengde er viktig for raskt og kraftfull rengjøring dersom det er mye jord og møkk, flis, halm eller grovt avfall som skal vaskes vekk.

Det er vannmengden som gjør jobben og det er helt avgjørende å ha god vanntilgang når det skal vaskes store flater og større mengder urenheter. Jo større vannmengde, jo raskere gjør du jobben. Med kraftdysen så vil du med dobbelt vannmengde, få tre ganger så raskt ett rent resultat. Stor vannmengde gjør også at du sparer tid, kostnader og faktisk også det totale vannforbruket. I tillegg blir resultatet med kraftig vannmengde bedre på overflater som er vanlig innenfor landbruket, samt bygg og anlegg.

Varmtvannsvasker høytrykk


Dersom du har mulighet til å benytte varmtvann er dette den klart mest effektive rengjøringen. Fordelen da er at man trenger mindre mengde rengjøringsmidler og i noen tilfeller er det også tilstrekkelig å vaske med kun varmtvann eller steam – såkalt dampvask. Høy temperatur gir også lavere bakterielle restverdier. Da er det viktig å benytte riktig temperatur innenfor de forskjellige driftsformene av storfe, gris, kylling eller fisk. 

Dersom det er kjøretøy, traktor, anleggsmaskin eller annen redskap som skal vaskes, er det en stor fordel å bruke høy temperatur på vannet når det skal fjernes sot, fett og oljer. Da blir jobben mye enklere å utføre og resultatet gir renere kjøretøy med mindre mengde rengjøringsmiddel og vann. Varmt vann forenkler renholdet av trafikkfilm, pollen, støv, kvae og asfaltrester fra kjøretøy som går i trafikk eller næring. 

«En av de mange fordelene med varmtvann er at man vasker både raskere og renere allerede fra 30 grader og oppover.»

- I Kärcher er vi svært opptatt av miljø, og vi er derfor opptatt av at brukerne våre skal kunne benytte biodrivstoff, E-Fuel eller ren elektrisk oppvarming av vannet. I tillegg er våre varmtvannsvaskere som benytter diesel, sertifisert med brennere med lavt forbruk og høy effektivitet. I det lange løp gir dette store besparelser i kostnader, da forbruket av drivstoff er blant de laveste på markedet. Maskinene våre er også EUNITED-sertifisert, sier Tom Dahl, produktansvarlig i Kärcher.

Stasjonært høytrykk

Driftsbygninger og gårdsbruk blir stadig større og mer effektive i forhold til matproduksjon og da kan en stasjonær høytrykksvasker være den mest driftssikre løsningen.

- Om man benytter en stasjonær høytrykksvasker kan man lage løsninger hvor flere personer kan utføre store rengjøringsoppgaver samtidig. Det finnes muligheter for at 2 til 12 personer jobber samtidig med nedvask av fjøsrom, og det gjør nedvasking av fjøs effektivt når man tenker på at dyrene bør være ute av fjøres mens rengjøring pågår. Da blir det effektiv nedvasking, sier Dahl.

Det er også muligheter for at rengjøringsmiddel tilføres gjennom samme enhet, rørgate og uttakspunkt, og mange av de som monterer stasjonære høytrykksvasker kobler seg også til gårdens egen flisfyring for varmtvann eller direkte til beredersystemet når de vil ha høy temperatur på vannet.

- Flere av våre kunder som har stasjonær løsning, benytter den samme høytrykksvaskeren til flere oppgaver. Da er det hensiktsmessig at det kan settes opp flere uttak og vaskemuligheter både i fjøs, melkerom, verksted og også utvendig, slik at det kan spyles av jord og leire fra redskap eller anleggsmaskin der maskinen er og ikke omvendt, sier Dahl. Ta kontakt med din lokale selger hvis du er interessert i en stasjonær høytrykksvasker.

Rask, enkel og effektiv rengjøring med skumlanse


Skumlanse er ideelt for påføring av rengjøringsmiddel slik at det henger fast på overflatene. Når du står ovenfor organiske avleiringer, som ekskrementer og fôrrester, så vil du med skumlegging få en bedre visuell kontroll ved påføring. Da får man økt kontroll på dosering og totalt mindre forbruk. 

- Våt- og tørrstøvsuger benyttes for å fjerne rester av vann og væsker. Det er svært effektivt å benytte dette i etterkant av nedvask for å fjerne vann fra drikkekar, fôrkanaler, sprekker, søkk eller kulper i gulvflatene. Rene og tørre flater hindrer grobunn for nye bakterier, og i tillegg reduserer det risiko for å skli, fall og uhell, sier Dahl. 

Ta vare på dine verdier og eiendeler


Å vedlikeholde driftsbygninger og maskiner er god lønnsomhet for gårdens drift. Ved regelmessig og riktig nedvasking forlenges bygningene og utstyrets levetid.

Høytrykksvaskerne fra Kärcher og tilhørende rengjøringsmidler har godkjent svanemerket kjemi eller ren plantebasert rengjøringsmiddel.