11.10.2023 | Ingrid Strømstad, fagsjef

God dyrevelferd med riktig vinterfôring.

Vi anbefaler å dele flokken inn i grupper med dyr som har tilnærmet samme næringsbehov:

  • Påsett-lamma eller åringen er ikke fullt utviklet, og har dermed fortsatt et behov for energi- og protein til egen vekst.
  • Toåringene som har lagt bak seg en tøff diesesong kan ha tatt mye av holdet noe som gjør at de også trenger litt ekstra konsentrert fôr for å bygge opp holdet.
  • Eldre søyer har ulikt behov.

Det er viktig å sjekke holdet ved innsett og plassere dyra i gruppe etter det. For rett fôring gjennom hele vinteren bør dyra følges opp med holdvurderes jevnlig og påse at de er i rett gruppe.
Energibehovet til dyr av entung rase er omtrent en fôrenhet uavhengig av alder. Energibehovet til ei tynn voksen søye er litt større. Det som vil variere er grovfôropptaket. Fôropptaket øker med alder og vekt. Til søyer av lette raser vil energibehovet være noe lavere, men forholdet mellom dyregrupper er likt. Bruk tabell 1 som en veileder.

Velg rett kraftfôr

Energiinnholdet i grovfôret varierer mye.Tidlig og middels høstet surfôr vil ofte gi tilstrekkelig energidekning om opptaket er godt. Men dersom fôret er høstet seinere, og har lavere energiinnhold må det gis tilskudd av kraftfôr også til de voksne søyene. Påsettlam og to-åringer kan med fordel få litt kraftfôr gjennom hele vinteren. Vi anbefaler da Formel Sau. Om du ønsker et soya- og palmefritt kraftfôr er valget Formel Linnea Sau. Noen ganger er det behov for mer fiber i kraftfôret. Enten fordi det er lite grovfôr eller fordi grovfôret har lite struktur, da anbefaler vi Formel Sau Intensiv. Til økologisk produksjon benyttes Natura Sau.

Grovfôranalyse gir et godt grunnlag for en riktig fôrplan

Det er vanskelig å anslå næringsinnholdet i grovfôret uten en analyse. En enkel NIR analyse gir tilstrekkelig informasjon om energi og protein innhold. Dersom fôret har vært høstet under vanskelige forhold kan en hygienisk analyse også være nødvendig.

Når du har kontroll over innholdet og mengden på grovfôrlageret ditt så er vårt råd å benytte det mest energi- og proteinrike fôret i høgdrektighetsperioden. I lavdrektighetsperioden kan det svakeste grovfôret, også halm, benyttes. Det er også den perioden det er mulig å spare noe grovfôr og erstatte dette med Formel Sau Intensiv.

Ta kontakt med din salgskonsulent for mer hjelp.

Vitaminer og mineraler for god dyrevelferd

Et viktig element i fôringen gjennom vinteren er sikring av vitaminer og mineraler. Grovfôret har ikke tilstrekkelig innhold for å gi dekning, og kraftfôrnivået er ofte lavt i lavdrektighetsperioden. Pluss Sau har «Total» stempel: De produktene som har dette stempelet inneholder alle de viktige vitaminer og mineraler som søya trenger og innholdet er tilpasset norsk grovfôr. Om du har hatt utfordringer med melkefeber tidligere år, kan det være et godt råd å bruke Pluss Sau Magnesiumrik. Disse produktene har nå organisk selen som er viktig for dyrehelsa. Til økologisk produksjon anbefaler vi Natura Minovit Sau. Vi har også flere fullmineralisertet produkter i stein eller bøtte. Får søya over 0,5 kg kraftfôr gir dette dekning med vitaminer og mineraler.

Gruppe

Tidlig slått

(ca 0,93)

Middels slått

(ca 0,86)

Seint høstet

(ca 0,70)

Energi behov

1 åring

0,8 Fem

0,6 Fem

0,4 Fem

1 Fem

2 åring

1,2 Fem

0,7 Fem

0,5 Fem

1 Fem

Voksen i normalt hold

1,3 Fem

0,9 Fem

0,6 Fem

0,9 Fem

Voksen i svakt hold

1,3 Fem

0,9 Fem

0,6 Fem

1,3 Fem

Figur 1
Oversikt som viser et ca. grovfôropptak og energibehovet til ei søye av tung rase. Dette viser perioden etter innsett og frem til høgdrektighetsperioden. Tabellen er veiledende og beregnet på appetittfôring av grovfôr. Det er mange faktorer påvirker grovfôropptak så sjekk i eget fjøs. For å sikre dyras energi dekning bør det suppleres med Formel Sau eller tilsvarende kraftfôrprodukt.

DYREVELFERD: Riktig vinterfôring gir god dyrevelferd