0

Fôring til geit i laktasjon

Riktig hold på geita i tørrperioden og fram til kjeing er viktig for å oppnå god produksjon. Etter kjeing stiger energibehovet raskt, samtidig er ikke grovfôropptaket på topp før etter 3-4 mnd. Dette fører til at geita tar av holdet. For å begrense holdtapet er det viktig å gi tilstrekkelig med energi rikt fôr. Samtidig må en sørge for god vom fordøyelse. Dette kan være en utfordrende kombinasjon. Tidlig slått surfôr med høy energi har ofte begrenset fiberinnhold. Kombinasjonen lite struktur i grovfôret og høyt innhold av stivelse i kraftfôret kan gi sur vom og diarè. Vellgjæret surfôr gir høyt opptak og bidrar positivt både til energi og fibertilgang. Riktig kraftfôr type og mengde er også viktig. Velg kraftfôr etter ytelse og grovfôr.

 

 

Fôring til geit i tørrperioden

Geita trenger tørrperioden for å bygge hold. Men det er også i tørrperioden geita har lavest energibehov, og da det kan fôres med halm eller grovfôr med svak energi.  Kombinasjonen med halm og et fiberrikt kraftfôr vil fungere greit. Dyra får dekket sitt energibehov gjennom kraftfôret, og fiberen i halmen fører til at vomma opprettholder en god fordøyelse.Geita kan ofte spise tørr, kuttet halm bedre enn ammoniakkbehandlet halm. Men det er viktig å presisere at det kun er som fiberkilde, og energien må tilføres via surfôr eller kraftfôr.Fosteret tar lite energi de første 100 dagene i drektigheta, men øker kraftig de siste 6-7 ukene av drektigheta. Da reduseres grovfôropptaket og dyr med 2 foster kan ha problemer med å bygge tilstrekkelig hold. I slike situas kan det være en fordel å bygge hold fra slutten av laktasjonen. Rett holdpoeng ved kjeing er rundt 3,5.

I tørrperioden benyttes det lite kraftfôr, da er det ekstra viktig å gi geita tilskudd av vitaminer og mineraler. Om geita får <0,5 kg kraftfôr pr dag bør den få tilskudd av et Pluss Storfe produkt. 

 

 

Fôring til kjøttgeit og kje

Fôring av kje 0-8 uker

Fødsel. Gi alltid råmjølk til kjea ved fødsel.2 dl 3-4 ganger pr dag første døgn. Deretter kan det benyttes Pluss Lambert eller Pluss Ulla mjølke erstatning. Gi alltid fri tilgang på Formel Lam eller Formel Mysli Start fra dag en, sammen med fri tilgang på godt høy. Melkeopptaket øker fra ca 0,75 liter til 2 liter ved 8 ukers alder. Det er mulig å avvenne ved 8 ukers alder- da øker kraftfôret gradvis til 0,5- 0,7 kg. Bruk da Formel Kalv eller Formel Lam.

Fôring av kje på beite

Bruk tid på overgangsfôringa, slik at det unngås fordøyelsesproblemer. Kraftfôr mengden må tilpasses beite. Bruk Formel Biff Intensiv i beiteperioden ca 0,5 kg/ dag. Sett mål for levendevekt på kjea ved ulike alderstrinn. Kjea har høyest tilvekst de første ukene, ca 170 gram, og lavest i beiteperioden ca 100 gram. Etter beiteperioden til kjeing er tilveksten ca 115 gram / dag. 

Ved val av kraftfôr bør haustetidspunkt, beitekvalitet og proteininnhaldet i grovfôret vektleggast. Les mer her>

Fôring av geit på beite

God overgangsfôring sikrer ei velfungerende vom. Bruk et fiberrikt grovfôr ved siden av beite de første dagene. Reduser kraftfôret gradvis, tilpass mengde og kvalitet til beite og ytelse.  Geita liker og trenger godt med fiber, dette gir et godt vommiljø og øker trivsel for geita. Geita kan bruke over halve beitetida på kvist og lauvspising dersom den har mulighet. Proteininnholdet i beitegraset er høgt tidlig på sommeren, men utmarksbeite vil variere. Ved lavt protein i beitegraset bør det vurderes et kraftfôr med høgere protein innhold som for eksempel Formel Elite 70.Gi Pluss Saltstein Grå til geita, dersom dyra får under <0,5 kg kraftfôr bør det også benyttes et Pluss Storfe vitamin –og mineraltilskudd. 

Ved tidleg beite eller andre situasjonar der det er behov for ekstra fiber. Les mer>

Pluss tilskuddsfôr til geit

Legg til snarvei på hjemskjerm?