Pluss produkter til geit

Behov for tilskuddsfôr ved lave kraftfôrmengder (mindre enn 0,5 kg)

Geit som får under 0,5 kg kraftfôr per dag trenger ekstra tilførsel av mineraler og vitaminer. Pluss-produkter med Total-stempel dekker dette behovet.

Produkter Informasjon
Pluss Storfe Leveres i pellets og pulver. Pellets skal ikke gis i fri tilgang.
Pluss Storfe Mineralbøtte Slikkestein i bøtte. Gis i fri tilgang.
Pluss Storfe Mineralstein Slikkestein som gis i fri tilgang. Kan monteres i holder.
Pluss Storfe Mineralbøtte Natur Slikkestein i bøtte. Gis i fri tilgang. Godkjent for økologisk bruk.
Natura Minovit Storfe Kan gis i fri tilgang. Godkjent for økologisk bruk. Leveres i pulver.

Eksempler på Pluss-produkter uten Total-stempel er saltsteiner og produkter som brukes til spesielle formål (tiltaksprodukter o.l.). Saltsteiner er først og fremst en kilde til salt.

Produkter Informasjon
Pluss Saltstein Grå Gis i fri tilgang for å sikre geita tilstrekkelig natrium og kopper. Må ikke gis til sau. Kan benyttes i økologiske besetninger.
Pluss Saltstein Naturell Inneholder kun salt. Kan benyttes i økologiske besetninger.

Tilskuddsfôr til kje


Et godt stell og rett fôring stimulerer til god helse, tilvekst og produksjon. God helse og styrket immunforsvar bidrar til å forebygge de vanligste sykdommene. Mjølkeerstatninger og andre spesielt tilpasset tilskuddsfôrprodukter bidrar til å gi kje en god start.

Mjølkeerstatning til kje gir god tilvekst

Pluss mjølkeerstatninger inneholder protein, fett, mineraler og vitaminer som dekker kjeets behov. Kje kan lett få sjukdom og infeksjoner. Vær derfor ekstra nøye med riktig dosering, temperatur på vannet og renhold. Gi alltid råmjølk til kjeet det første døgnet, og så raskt som mulig etter fødsel (helst innen 6 timer). Gi 1 dl råmjølk pr kg levendevekt.

Produkter Informasjon
Pluss Ulla Inneholder 24 % protein, 24 % fett. Inneholder en andel norsk mjølkeråvare. Kan brukes til manuell utfôring og til automat.
Pluss Lambert Inneholder 24 % protein, 24 % fett. All mjølkeråvare er norsk. Produsert i Norge. Kan brukes til manuell utfôring og til automat.

Pluss produkter til kje - mjølkeerstatning:

Råmjølkserstatning – livsviktig for kje når det ikke er tilgang på råmjølk eller ved lite eller dårlig råmjølkskvalitet

Tidlig tildeling av råmjølk er avgjørende for at kje skal vokse opp. Råmjølk inneholder antistoffer som gjør at kje kan utvikle motstandskraft mot infeksjoner. Dersom råmjølk ikke er tilgjengelig er Pluss Råmjølkserstatning et fullgodt alternativ som inneholder livsnødvendige antistoffer (IgG) i riktig mengde for dyra.

Produkter Informasjon
Pluss Råmjølkserstatning

Tørket råmjølk fra ku fra første mjølking etter kalving og inneholder livsviktige antistoff. Produktet kan erstatte råmjølk hvis det ikke er råmjølk tilgjengelig eller det kan brukes ved lite eller dårlig råmjølkskvalitet. 

Pluss produkter Råmjølkserstatning

Energitilskudd til svakfødte kje

Svakfødte kje eller kje som får lite råmjølk har behov for ekstra energi og proteiner. Tilførsel av protein og fett gir energi som hjelper kjea til å motstå lave temperaturer.

Produkter Informasjon
Pluss Amigo

Energitilskudd til lam med høgt innhold av protein og fett. Kan anvendes som supplement ved lite råmjølk.

Pluss produkter til svakfødte kje:

Fordøyelsesproblemer og diaré


Geita er sensitiv for fôrendringer, og kan lett få diaré. Diaré, redusert matlyst og avmagring sees ofte ved «sur vom». Vanlig årsak til «sur vom» er en ubalanse i fôringa, med mye lettfordøyelige karbohydrater slik at pH i vomma senkes og fiberfordøyelsen blir redusert. Gjær og bufferstoffer bidrar til å heve pH i vomma. 

Produkter Informasjon
Pluss Vomstabil Inneholder bufferstoffer og gjær som er med på å heve pH og gjenoppretter normal vomfunksjon. Kan gis forebyggende eller ved sur vom. Leveres i pulver.

Pluss produkter som forebygger fordøyelsesproblemer og diaré:

Jurbetennelse/ mastitt


Ved jurbetennelse får geita feber, redusert allmenntilstand og mjølkeytelsen kan synke drastisk. Jurbetennelse er en bakterieinfeksjon og det er viktig at jurbetennelsen oppdages tidlig. God dekning av dyrets mineral- og vitaminbehov sørger for et styrket immunforsvar. E-vitamin virker positivt på kroppens motstandskraft mot infeksjoner som for eksempel jurbetennelse.


Produkter Informasjon
Alle Pluss Storfe produkter med Total-stempel Dekker dyrenes behov for både makro-, mikromineraler og vitaminer. Styrker dyrenes immunforsvar.
Pluss E-vitamin konsentrat E- vitamin tilskudd. Kan gis i tillegg til Pluss tilskuddsfôr med Total-stempel for ytterligere E-vitamintilførsel. Leveres i pulver.
Natura Minovit Storfe Kan gis i fri tilgang. Godkjent for økologisk bruk. Leveres i pulver.
Natura E-konsentrat
E- vitamin tilskudd. Kan gis i tillegg til Natura Minovit Storfe for ytterligere E-vitamintilførsel. Godkjent for økologisk bruk. Leveres i pellets.

Ketose


Redusert matlyst og redusert ytelse er vanlige symptomer på ketose. Årsaken til ketose er at geita er i underbalanse på energi. Geita har høgt energibehov i tidliglaktasjon. Ketose kan ofte komme som følge av diaré.


Produkter Informasjon
Pluss Energibalanse Tørr Energirikt tilskuddsfôr. Gis fra 2 uker før kjeing til 8 uker etter kjeing. Leveres i pulver.
Pluss Laktstart Energidrikk som gis i drikkevannet til geit umiddelbart etter kjeing.

Betalingspartnere