Okse og kvige

Fôring av ungdyr, både okser og kviger, må tilpasses ut fra gårdens ressurser og hva som er målet. De ulike rasene har ulikt genetisk potensiale for tilvekst som påvirker slaktevekter og alder. Prisen på slakt varierer gjennom sesongen, og kan ha innvirkning på når det mest økonomisk å sende dyra. Formel Biff serien har løsninger for både lette og tunge raser med ulike tilvekstmål og grovfôrkvaliteter.

Aktuelle artikler

Ammeku - det er en livsstil Ammeku - det er en livsstil

Meråker: Årets ammekuprodusent bruker mye tid på dyra, og har stor glede av å lykkes. Men han synes også at beitedyra burde vært høyere prioritert. ... Les mer

Beiting gir økt konkurransekraft Beiting gir økt konkurransekraft

Norsk melkeproduksjon har to sentrale utfordringer: tap av konkurransekraft mot importert vare og tap av oppslutning rundt norsk husdyrhold. ... Les mer

Pluss Kamelide Pluss Kamelide

Felleskjøpet kan nå tilby Norskprodusert tilskuddsfôr til alpakka og lama. ... Les mer

Tre vellykka adopsjoner på en dag Tre vellykka adopsjoner på en dag

SØR-FRON: - Det er dette vi prøver å unngå, sier Ida Hamilton med flaskelammet som enda ikke har lært seg å bruke automaten. ... Les mer

Viktigere enn noen gang med nok grovfôr av god kvalitet Viktigere enn noen gang med nok grovfôr av god kvalitet

Det vi nå opplever av sammenfallende scenarier i prisutvikling på sentrale driftsmidler, råvareutfordringer og krigen i Ukraina kan ta motet fra de fleste av oss. Men mat må vi ha! Og den skal være mest mulig norskprodusert! ... Les mer

Betalingspartnere