04.07.2024 | Tekst og foto: Karstein Brøndbo

Knut Magne Trones var en av elleve eiere i krets 21, Lierne, Røyrvik og Namsskogan, som sammen med familiemedlemmer, møtte Arne Elias Østerås, organisasjonssjef Kristin Wibe og Sverre Homstad til lunsj på Joker Brekkvasselv tirsdag 27. februar. Knut Magne var også en av de tre som ble trukket ut som vinnere av en emballasjepresse på årsmøtet på Gardermoen torsdag 11. april. De andre to var Arne Morten Mustorp Asak i Halden og Anita Sæter Turlid i Aurland. Totalt møtte 1785 av Felleskjøpet Agri sine 37 500 eiere på årets 114 eiermøter.

Presser storsekker også

Pressa er allerede tatt i bruk for å presse rundballeplast og storsekker for lettvinn avfallshåndtering, når Sverre Homstad, Felleskjøpets salgskonsulent i Namdalen i to mannsaldre, kommer innom for offisielle gratulasjoner i midten av juni.

– Nå er det 8 – 10 slike gule kraftfôrsekker som jeg brukte i vinter, og 15 kunstgjødselsekker her. Enda er det noe plass. Jeg får inn noen til. Egenvekten blir litt lavere her enn for rundballeplasten. Det er en veldig grei måte å oppbevare og håndtere det på, sier Knut Magne, og demonstrer pressa. En ball med rundballeplast har han allerede presset.

– Storsekkballer må foreløpig leveres sammen med andre PP-sekker, men det kan komme andre løsninger etter hvert, sier produktsjef Fredrik Stenseth Ruud i Felleskjøpet Agri.

På eiermøte hvert år

Knut Magne er med på eiermøtene hvert år, og syns at det var et bra møte på Brekkvasselv i år med bra stemning, mye informasjon og ekstra hyggelig å diskutere med avtroppende nestleder Arne Elias Østerås, som også er namdaling. Knut Magne vil på eiermøte også neste år, men da vil han ikke skrive seg på lista.

– Noen andre kan få sjansen til å vinne, sier han med et smil.

Sverre Homstad synes at bøndene i Øvre Namdal er flinke til å møte opp. Gårdbrukeren og idrettsmannen blir pensjonist i løpet av høsten, etter 40 år i Felleskjøpet, og han forteller at Jeanette Mari Frisendal fra Skage i Overhalla, som har gått på Blæstad, blir hans etterfølger.

Rådgiver eller diskusjonspartner?

- Vi har hatt god nytte av Sverre. Han er en det er godt å diskutere med. Sverre vet hva vi trenger, og er godt kjent over alt, sier Knut Magne. Sverre var også rådgiver for pappa Ove Trones, som overdro gården i 2011, og fortsatt går i fjøset. Noen steder har Sverre hatt med tre generasjoner å gjøre på samme gård.
- Vi fikk råd fra Sverre om å gå over til Elite for å øke fettprosenten i mjølka, gikk opp to tideler, og vi har aldri ligget så høyt med 4,45 prosent fett og 3,5 – 3,6 på protein, og det holdt seg stabilt etter beiteslipp. Det ga 14 øre på melka, forteller Knut Magne. Sverre er ikke helt enig. – Jeg ga ikke råd. Vi diskuterte, sier han diplomatisk.

Utvider mjølkeproduksjonen

Knut Magne har planer om å utvide mjølkeproduksjonen i år. Fra 25 årskyr i båsfjøs, 160 tonn kvote og ca 450 dekar egen og leid dyrka eng på de fine vollene 280 meter over havet, som Finvollan består av, mer enn dobler han produksjonen i forbindelse med at naboens robotfjøs er til salgs. Fagrådgiver Gunnar Aunsmo i Norsk Landbruksrådgiving har laget driftsplan, Landkreditt har sagt ja til finansiering, og så blir det overtakelse fra nyttår, om alt går etter planen. Knut Magne vil bruke sitt fjøs til kjøttproduksjon på gråfe ved siden av NRF mjølkekyr.

imagene277.png

FINVOLLAN: Knut Magne Trones satser på å mer enn doble melkeproduksjonen på Finvollan når han overtar nabobruket fra nyttår.