20.09.2023 | Ann-Lisbeth Lieng, fagsjef drøv

Formel har et bredt sortiment til kalv. Formel Mysli Start, med sin unike struktur, er fortsatt å finne i sortimentet, mens Formel Kalv og Formel Kalv Intensiv erstattes med Formel Kalv Premium og Formel Kalv Vekst. Begge sortene har fått et løft, og Felleskjøpet forbedrer dermed tilbudet til kalven.

Ta vare på kalven med riktig kraftfôr

En god start handler om å ta vare på kalven, enten kalven dier eller får melkeerstatning. I tillegg til melkefôring, vil tilbud om et kraftfôr tilpasset kalvens behov sette fart i utvikling av vom og ta vare på fordøyelseskanalen til kalven. Kalvens fordøyelsessystem er ved kalving tilpasset en melkebasert diett, og vomma trenger tid på å utvikle seg. En kalv som får kun melk vil ha en langsom utvikling av vom, mens en kalv som eter grovfôr og kraftfôr tidlig får en raskere utvikling. Kraftfôrets innhold vil også påvirke utviklingen.

Den beste starten

Innholdet i Formel Kalv Premium og Formel Mysli Start er satt sammen for å gi kalven den beste starten. Vi velger råvarer som vi vet har god effekt for å dekke kalvens behov og stimulerer vomutviklingen, og ta vare på tarm og helse. Det stilles spesielt høye krav til sammensetning og hygienisk kvalitet på råvarene. Mais, bygg og havre sikrer proteiner og energi til god tilvekst, mens fiberråvarer, som for eksempel luserne eller graspellets, er tilsatt for å stimulere vomutviklingen. Formel Kalv Premium er også oppgradert ved tilsetning av korte fettsyrer, som er vist å ha en positiv effekt på vomutvikling.
Kalven har en begrenset kapasitet til å fordøye fett – men noen typer fett gir positive effekter på flere måter. Derfor er det nøye utvalgte fettsyrer som benyttes i kalvesortimentet.

Kraftfôr som forebygger diare

Diare er en av de største utfordringene med kalv. Det kan være flere årsaker til diare hos kalv, blant annet infeksiøse årsaker, i tillegg til fôringsrelatert diare. Mange av bakteriene vil man naturlig finne i fjøset, og blir smittepresset stort øker risikoen for diare hos kalvene. Formel Kalv Premium og Formel Start Mysli er tilsatt mellomlange fettsyrer som blant annet forebygger at bakteriene fester seg til tarmveggen, og dermed reduserer risikoen for diare. Derfor anbefales disse to kraftfôrsortene til spedkalv, og i besetninger med risiko for diare.

Kraftfôr for høg tilvekst

Formel Kalv Vekst er en protein- og fiberrik blanding til perioden hvor kalven har størst tilvekst-potensiale. Det vil si fra fødsel til 8 måneders alder. Den høge fiberandelen gjør at kalven tåler større mengde kraftfôr enn ved bruk av et kraftfôr beregnet til ku eller okse, og dermed oppnås en høg tilvekst.

Formel Kalv Vekst kan nå brukes helt fra start. Kraftfôret er nå tilsatt de nødvendige næringsstoffene kalven har behov for før vomma er godt utviklet. Det gjør at kraftfôret er egnet som eneste kraftfôr fra start til etter avvenning for ammekubesetninger. Formel Kalv Vekst kan med fordel kombineres med Pluss Friskus i perioder hvor det er økt risiko for diare på småkalven, for å ta godt vare på tarmsystemet og immunforsvaret. Det gir en kostnadseffektiv fôring, men krever litt mer arbeid. Pluss Friskus er et tilskuddsfôr til kalv som inneholder flere organiske syrer som hemmer veksten av uønskede bakterier i tarmen og fremmer god tarmhelse. Pulveret blandes i melk eller melkeerstatning i hele melkefôringsperioden. Ønsker man å unngå fôring med Pluss Friskus kan Formel Kalv Premium brukes i starten, og deretter Formel Kalv Vekst etter avvenning.

imagel4hdg.png