11.12.2023 | Rune Lostuen, produktsjef drøvtygger, Felleskjøpet Agri

Bygg pHro+ vil ha en pH på 8,5-9,0 og egner seg spesielt godt i intensiv oppfôring av okser og i fullfôrblandinger. Med Bygg pHro+ kan du oppnå de samme resultatene som tidligere, med en høgere norskandel og lågere kostnad på fôrrasjonen.

Nytt alkalisk produkt

Felleskjøpet Agri har det siste året arbeidet med dette andre-generasjons alkaliske produktet ved vårt anlegg på Verdal i Trøndelag. Produktet er utviklet i Irland, men Felleskjøpet har sikret seg avtale om markedsføring, produksjon og salg av dette i det norske markedet. Dette betyr at vi også produserer enzympremiks på eget anlegg og har dermed full kvalitetskontroll på alle ingrediensene og prosessene som inngår i Bygg pHro+ verdikjeden. Enzymene vil bidra til å spalte urea til ammoniakk og ammonium bikarbonat og øker pH i produktet til 8,5-9,0.

Hva er Bygg pHro+?

Bygg pHro+ består av bygg som er tilsatt urea, vann og en enzympremiks. Etter produksjon lagres produktet på plan-lager en periode før prosessen/konserveringa i fôret er ferdig utviklet. Som resultat sitter vi med et produkt med ca. 13,2% protein i fôret (ca. 16% protein per kg tørrstoff). Produktet vil ha en svak ammoniakklukt og ha en pH på ca. 8,5-9,0 som er positivt for vomfunksjonen hos drøvtyggere. Produktet vil ha en norskandel på hele 98%. Bygg pHro+ produseres på Verdal i Trøndelag, men produktet vil være tilgjengelig på forespørsel i hele Felleskjøpet Agri sitt område.

Skal brukes til storfe med utviklet drøvtyggerfunksjon

En del av proteinet i Bygg pHro+ består av NPN (non protein nitrogen) som betyr at de dyra som skal utnytte dette kraftfôret må ha en utviklet drøvtyggerfunksjon som kan omsette NPN effektivt til mikrobeprotein. Når dyra har fullt utviklet drøvtyggerfunksjon varierer mye og påvirkes av fôringa. Vi anbefaler vi derfor at storfe er ca. 8 mnd i alder når Bygg pHro+ skal brukes som eneste kraftfôr. Bygg pHro+ kan brukes til yngre dyr enn 8 måneder, men da bør rapskake eller soya være en bestanddel i rasjonen eller at Bygg pHro+ benyttes i kombinasjon med et annet kraftfôr som har disse råvarene, for å sikre god nok AAT-dekning.

Bestilling av Bygg pHro+

Rivevalset FK Bygg pHro+ tilbys både i bulk (varenummer 11500) og 600 kilos storsekk (varenummer 11501) Produktet inneholder ikke mineraler og vitaminer så her må en i tillegg bruke Pluss Fullfôr Korn for å få en komplett løsning. Pluss Fullfôr Korn har et tilpasset innhold av mineralet og er tilsatt ekstra svovel (S) som er viktig når en bruker NPN-produkter for å sikre dannelsen av de svovelholdige aminosyrene. Bygg pHro+ vil ha normal leveringstid i Trøndelag. I andre landsdeler er dette en bestillingsvare.

Ta kontakt med din lokale salgs,- og fagkonsulent hvis du er interessert i dette produktet.

Overgang fra Proammon bygg til FK Bygg pHro+

Vi har i flere år produsert FK Proammon Bygg på Verdal. Dette er et produkt med bygg, urea, vann og syre. Nå når vi nå lanserer FK Bygg pHro+ mener vi at behovet for FK Proammon bygg ikke lenger er tilstede. FK Bygg pHro+ vil ha bedre egenskaper i vomma for å sikre et godt vommiljø og dyra vil tåle større mengder med FK Bygg pHro+ enn med FK Proammon bygg. FK Proammon bygg vil derfor gradvis fases ut når vi går tomme for syre til denne produksjonen.