16.02.2024 | Øystein Haga Kaldahl, fagsjef drøv

Det er et mye større problem om mjølkekyrne blir sluppet på beitene med gammel eng for sent enn at de muligens slippes ut for tidlig. Det er også gunstig for vomma til kyrne at de slippes på beiter med relativt kort beitegras. Dette gir mindre opptak av beitegras de første dagene de er ute og en får en mer skånsom overgang til beitesesongen.

Tidlig beiteslipp har mange fordeler for mjølkeku

Næringsverdien i graset reduseres når andelen stengel øker. Kyrne vil vrake gras med stengelstrekning fremfor bladrike planter og utnyttelsen av beite vil reduseres ved for seint beiteslipp. Det er med andre ord tid for å starte beiteplanlegginga nå!

Hvordan lykkes med tidlig beiteslipp

  • Planlegg beitesesongen med et nødvendig antall skifter i god tid før beiteslipp
  • Første avbeiting av gammel eng og kulturbeiter allerede ved 10-15 cm plantedekke
  • Tidlig etablering av skifter med høstrug og flerårig raigras i nærheten av fjøset
  • Gi beiteplantene en pause på 5-10 dager mellom hver avbeiting for raskere gjenvekst
  • Oppretthold beitekvalitet med beitepussing og moderat nitrogengjødsling
  • Tilpass innefôring og kraftfôrnivå til beitetilbudet. Velg kraftfôr med økt fiberinnhold og negativ PBV ved god beitetilgang og proteinrikt beitegras.

Vårbeite og støttefôring for kjøttproduksjon

For å utnytte tilvekstpotensiale til lam og ammekalv er det viktig å tilby mordyra godt vårbeite. Bruk støttefôring som hjelp om vårbeite ikke gir tilstrekkelig dekning. Etter hvert som beitegraset vokser og dyra kommer på utmarksbeite eller kulturbeite, er vitamin- og mineraltilskudd det viktigste tilskuddsfôret til denne dyregruppa.

God tilvekst på våren gir robuste lam og kalver som bedre kan utnytte sommerbeite. De beholder den gode tilveksten utover forsommeren, både fordi de etter hvert utnytter beitegraset sjøl, men ikke minst siden mor opprettholder er høg mjølkeproduksjon på tidlig beitegras. Om grasveksten ikke har kommet godt i gang kan det benyttes støttefôring med kraftfôr.

Formel Grov

Vi anbefaler å bruke Formel Grov. Den har en ekstra stor pellets som gir mindre svinn når den tildeles direkte på marka. Blir fôringsplassen opptråkket og klinete, bør fôringsplassen flyttes til nytt, tørt område.

Vitaminer og mineraler på beite

Mineralinnholdet i beitegraset dekker en del av dyras behov, men gir ikke full dekning av alle viktige mikro- og makromineraler. Derfor anbefaler vi alltid å gi dyra mineraltilskudd. Det er ulike produkter til sau og ammeku. Spør etter Pluss-produkter med Totalstempel. Dette stempelet viser at produktet inneholder alle de makro- og mikromineraler som dyra trenger.

Velg rett saltstein

I utmarka er det ikke alltid praktisk mulig å tildele mineraltilskudd, men saltsteiner blir ofte satt ut både til sau og til ammeku. Saltstein gir ikke tilstrekkelig dekning av alle mineraler, men sammen med bolus er dette et bedre alternativ enn ingenting. Til sau anbefaler vi Pluss Saltstein Hvit, mens storfe har et høgt kopperbehov og bør få Pluss Saltstein Grå.

God beitesesong!

En vellykket beitesesong er nøkkelen til god tilvekst og mjølkeytelse for husdyr. Tidlig beiteslipp, som diskutert i artikkelen, gir flere fordeler, inkludert bedre fordøyelse for mjølkekyr og en skånsom overgang til beitesesongen. Om du planlegger beitesesongen med tidlig avbeiting av eldre eng og kulturbeiter, samt regelmessig beitepussing og moderat nitrogengjødsling, er avgjørende for et godt resultat. For kjøttproduksjon er godt vårbeite essensielt for robuste lam og kalver og støttefôring og riktig mineraltilskudd bidrar til å dekke dyrenes behov og sikrer optimal helse.

Med Formel Grov som et anbefalt støttefôr, og nøye tilpasset fôring, legger du grunnlaget for en produktiv beitesesong. Bestill Formel Grov innen salgsperioden fra 22. januar til 2. mai for å sikre en vellykket start på våren for husdyrene dine!