02.04.2019 | Nils Arve Frøisland, produktsjef tilskuddsfôr

Lavt innhold av selen

Planter og gras i Norge har lavt innhold av selen. Sau og storfe bør derfor få tilskudd av selen.

Selen har betydning blant annet for muskelfunksjon, tilvekst, helse og reproduksjon. Selen inngår i enzymet glutationperoksidase, som er en viktig del av immunforsvaret.  I aktiveringen av hormonet tyroksin fra skjoldbruskkjertelen har selen en avgjørende rolle. Tyroksin (T3) er viktig for vekst, fruktbarhet, fôropptak og kroppstemperatur.

«Hvitmuskelsjukdom» / «stivsjuke», hjertemuskelsjukdom/ «brå død», vekstreduksjon og infeksjoner og typiske følgesjukdommer ved selenmangel. Bruk av allsidige tilskuddsfôr som Pluss Storfe , Pluss Ammeku  og Pluss Sau gir dyra tilførsel av selen.

Gi alltid tilskuddsfôr til voksen storfe som får mindre enn ca. 5 kg kraftfôr og til voksen sau som får mindre enn ca. 0,5 kg kraftfôr.

Graskrampe kan unngås

Storfe kan få magnesiummangel/graskrampe spesielt på vårbeite. Pluss Mg- rik pellets tilskuddsfôr reduserer risiko for graskrampe.

Høg ytelse

Høg melkeytelse og fruktbarhet er avhengig av tilstrekkelig koppertilførsel. Gras og planter kan inneholde for lite kopper. Forsøk har vist lave verdier av kopper hos ammeku på beite. Det anbefales å gi mineraltilskudd  med kopper til storfe på beite. Sauen kan ikke skille ut overskudd av kopper slik som storfe, sau skal derfor normalt gis tilskuddsfôr uten kopper.

På beite er det mest vanlig å gi tilskuddsfôr i fri tilgang eller som bolus.

Primært anbefales det å gi allsidige tilskuddsfôr som inneholder alle viktige mineraler og vitaminer som dyra trenger.

Mineralbolus inneholder i all hovedsak kun mikromineraler og er et godt alternativ når det ikke gis annet tilskuddsfôr for eksempel på utmarksbeite. Felleskjøpet har mineralbolus til både storfe og sau.

Lykke til med dyra på beite.