19.02.2024 | Nils Arve Frøisland, produktsjef tilskuddsfôr

Lavt innhold av selen

Planter og gras i Norge har lavt innhold av selen. Sau og storfe bør derfor få tilskuddfôr som inneholder av selen.

Selen har betydning blant annet for muskelfunksjon, tilvekst, helse og reproduksjon. Selen inngår i enzymet glutationperoksidase, som er en viktig del av immunforsvaret. I aktiveringen av hormonet tyroksin fra skjoldbruskkjertelen har selen en avgjørende rolle. Tyroksin (T3) er viktig for vekst, fruktbarhet, fôropptak og kroppstemperatur.

«Hvitmuskelsjukdom» / «stivsjuke», hjertemuskelsjukdom/ «brå død», vekstreduksjon og infeksjoner og typiske følgesjukdommer ved selenmangel. Bruk av allsidige tilskuddsfôr som Pluss Storfe, Pluss Ammeku, og Pluss Sau gir dyra tilførsel av selen.

Gi som hovedregel tilskuddsfôr til voksen storfe som får mindre enn ca. 5 kg kraftfôr og til voksen sau som får mindre enn ca. 0,5 kg kraftfôr.

God tilvekst

Forsøk med kviger på beite har vist ca. 30 % bedre tilvekst på beite på dyra som fikk fri tilgang på tilskuddsfôr sammenliknet med dyra ikke fikk tilskuddsfôr.

Graskrampe kan unngås

Storfe kan få magnesiummangel/graskrampe spesielt på vårbeite. Pluss Storfe Magnesium-rik tilskuddsfôr reduserer risiko for graskrampe.

Høg ytelse

Høg melkeytelse og fruktbarhet er avhengig av tilstrekkelig koppertilførsel. Gras og planter kan inneholde for lite kopper. Forsøk har vist lave verdier av kopper hos ammeku på beite. Det anbefales å gi mineraltilskudd med kopper til storfe på beite. Sauen kan ikke skille ut overskudd av kopper slik som storfe, sau skal derfor normalt gis tilskuddsfôr uten kopper.

På beite er det mest vanlig å gi tilskuddsfôr i fri tilgang. Det anbefales å gi produkter med Total-stempel som inneholder alle viktige mineraler og vitaminer som dyra trenger.

For å regulere saltbehovet anbefales Pluss Saltstein Naturell, dette er prisgunstig produkt som kun inneholder salt. Saltstein anbefales i tillegg til et produkt med Total-stempel - pulver, bøtte eller mineralstein.

Lykke til med dyra på beite.