Pluss produkter til sau

Behov for tilskuddsfôr ved lave kraftfôrmengder (mindre enn 0,5 kg)

Sau som får under 0,5 kg kraftfôr per dag, har som hovedregel behov for mineral- og vitamintilskudd. Fôrrasjonen til sau består i mange tilfeller kun av grovfôr store deler av året og det er derfor ekstra viktig å passe på å gi tilskuddsfôr. 

Produkter Informasjon
Pluss Sau Leveres i pellets og pulver. Pellets skal ikke gis i fri tilgang.
Pluss Sau Mineralbøtte Slikkebøtte som gis i fri tilgang. Spesielt godt egnet på beite.
Pluss Sau Mineralstein Slikkestein som gis i fri tilgang. Til bruk både på beite og ved innefôring.
Pluss Sau Magnesiumrik Med ekstra magnesium. Kan gis i fri tilgang. Leveres i pulver.
Pluss Sau Mineralbøtte Natur Slikkebøtte som gis i fri tilgang. Spesielt godt egnet på beite. Godkjent for økologisk bruk.
Natura Minovit Sau Kan gis i fri tilgang. Godkjent for økologisk bruk. Leveres i pulver.

Eksempler på Pluss-produkter uten Total-stempel er mineralboluser, saltsteiner og produkter som brukes til spesielle formål (tiltaksprodukter) o.l. Mineralbolus er først og fremst en kilde til mikromineraler på beite og der annen tildeling ikke lar seg gjøre. Bruk alltid egen applikator ved innsetting av bolus i vomma. Saltsteiner er først og fremst en kilde til salt.

Produkter Informasjon
Pluss Saltstein Hvit Til sau der det er fare for kopperforgiftning. Kan benyttes i økologiske besetninger.
Pluss Saltstein Rød Til sau der det er fare for koppermangel. Kan benyttes i økologiske besetninger.
Pluss Saltstein Naturell Inneholder kun salt. Kan benyttes i økologiskebesetninger.

Melkeerstatninger til lam


Et godt stell og rett fôring stimulerer til god helse, tilvekst og produksjon. God helse og styrket immunforsvar bidrar til å forebygge de vanligste sykdommene. Mjølkeerstatninger og andre spesielt tilpasset tilskuddsfôrprodukter bidrar til å gi lam en god start.

Mjølkeerstatning til kopplam gir god tilvekst

Pluss mjølkeerstatninger inneholder protein, fett, mineraler og vitaminer som dekker lammets behov. Kopplam kan lett få sjukdom og infeksjoner. Vær derfor ekstra nøye med riktig dosering, temperatur på vannet og renhold. Gi alltid råmjølk til lammet det første døgnet, og så raskt som mulig etter fødsel (helst innen 6 timer).

Helpallrabatt: Det er rabatt på 40 kr ekskl. mva. per sekk ved kjøp av helpall med Pluss Lambert (30 sekker) og helpall Pluss Ulla (25 sekker).

Produkter Informasjon
Pluss Ulla Inneholder 24 % protein, 24 % fett. Inneholder ca. 20 % norsk mysepulver. Kan brukes til manuell utfôring og til automat.
Pluss Lambert Inneholder 24 % protein, 24 % fett. All mjølkeråvare er norsk. Inneholder skummetmelk og mysepulver. Produseres i Norge. Kan brukes til manuell utfôring og til automat.

Pluss produkter til lam - mjølkeerstatning:

Råmjølkserstatning – livsviktig for lam når råmjølk ikke er tilgjengelig

Tidlig tildeling av råmjølk er avgjørende for at lam skal vokse opp. Råmjølk inneholder antistoffer som gjør at lam kan utvikle motstandskraft mot infeksjoner. Dersom råmjølk ikke er tilgjengelig er Pluss Råmjølkserstatning et fullgodt alternativ som inneholder livsnødvendige antistoffer (IgG) i riktig mengde for dyra.

Produkter Informasjon
Pluss Råmjølkserstatning

Tørket råmjølk fra ku fra første mjølking etter kalving og inneholder livsviktige antistoff. Produktet kan erstatte råmjølk hvis det ikke er råmjølk tilgjengelig eller det kan brukes ved lite eller dårlig råmjølkskvalitet.

Pluss produkter Råmjølkserstatning

Energitilskudd til svakfødte lam

Svakfødte lam eller lam som får lite råmjølk har behov for ekstra energi og proteiner. Tilførsel av protein og fett gir energi som hjelper lamma til å motstå lave temperaturer.

Produkter Informasjon
Pluss Amigo

Energitilskudd til lam med høgt innhold av protein og fett. Kan anvendes som supplement ved lite råmjølk.

Pluss produkter til svakfødte lam:

Mjølkefeber


Mjølkefeber oppstår vanligvis i slutten av drektigheta, f.eks. i stressituasjoner som klipping, og/eller ved lamming. Eldre og feite søyer er mest utsatt. Årsaken til mjølkefeber er lavt kalsiuminnhold i blodet. Kalsium er nødvendig for at muskulaturen skal fungere. I slutten av drektigheta vokser lamma mye, og ved lamming øker mjølkeproduksjonen. Disse forholdene gjør at behovet for kalsium stiger. Typiske symptomer er lav kroppstemperatur og at søya blir liggende. Magnesium kan bidra til å mobilisere kalsium fra kroppen.

Produkter Informasjon
Pluss Sau Magnesium-rik Dekker sauens behov for mineraler og vitaminer. Høgt magnesiuminnhold.
Pro-Rumen Ca-liquid Flytende produkt som brukes forebyggende mot mjølkefeber. Gis i perioden ved lamming.

Pluss produkter som forebygger mjølkefeber:

Forebygge svakfødte lam

For lite tilførsel av mineraler og vitaminer i fôrrasjonen før lamming kan øke risikoen for svakfødte eller dødfødte lam. Ekstra E-vitamin til søyer med høgt lammetall har i forsøk vist redusert lammedødelighet (Førsøket viste at tilførsel av e-vitaminga lavere andel dødfødte lam på søyer med 3 eller flere foster.) Svakfødte lam og lam som får lite råmelk kan ha positiv effekt av ekstra energitilskudd.

Produkter Informasjon
Pluss E-vitamin konsentrat Brukes de siste 7 ukene før lamming. Leveres i pulver.
Natura E-konsentrat Brukes siste 7 ukene før lamming. Godkjent for økologisk bruk. Leveres i pellets.

Ketose

Ketose på sau oppstår oftest i siste del av drektigheta. Årsaken til ketose er underdekning av energi, som følge av økt fosterproduksjon. Nedsatt matlyst, redusert allmenntilstand og at dyret ikke klarer å reise seg er typiske symptomer.

Produkter Informasjon
Pluss Energibalanse Tørr Energirikt tilskuddsfôr. Gis fra ca. 3 uker før lamming til ca. 4 uker etter lamming. Leveres i pulver.
Pluss Energibalanse Flytende Flytende energidrikk som begrenser risikoen for ketose. Gis fra 6 uker før lamming til 3 uker etter lamming.
Pluss Laktstart Energitilskudd som gis i drikkevannet til sau.

Jurbetennelse/ mastitt

Jurbetennelse medfører ofte skadet jur, noe som gir redusert mjølkeproduksjon og dermed nedsatt tilvekst på lam. Jurbetennelse er en bakterieinfeksjon. Det er viktig at jurbetennelse oppdages tidlig. Typiske symptomer er halthet, hevelse i juret og redusert tilvekst på lam. God dekning av dyrets mineral-og vitaminbehov sørger for et styrket immunforsvar. E-vitamin virker positivt på kroppens motstandskraft mot infeksjoner som for eksempel jurbetennelse.

Produkter Informasjon
Alle Pluss Sau produkter med Total-stempel Dekker dyrenes behov for både makro-, mikro mineraler og vitaminer som styrker dyrenes immunforsvar. Leveres i pulver, pellets, mineralstein og mineralbøtte.
Pluss E-vitamin konsentrat E-vitamin tilskudd. Kan gis i tillegg til Pluss tilskuddsfôr med Total-stempel for ytterligere E-vitamintilførsel. Leveres i pulver.
Natura E-konsentrat E- vitamin tilskudd. Kan gis i tillegg til Natura Minovit Sau for ytterligere E-vitamintilførsel Godkjent for økologisk bruk. Leveres i pellets.
Pluss Sau Mineralbøtte Natur Slikkebøtte som gis i fri tilgang. Spesielt godt egnet på beite. Godkjent for økologisk bruk.
Natura Minovit Sau Kan gis i fri tilgang. Godkjent for økologisk bruk. Leveres i pulver.

Fordøyelsesproblemer og diaré


Diaré, redusert matlyst og avmagring sees ofte ved «sur vom». Vanlig årsak til «sur vom» er en ubalanse i fôringa, med mye lettfordøyelige karbohydrater slik at pH i vomma senkes og fiberfordøyelsen blir redusert. Gjær og bufferstoffer bidrar til å heve pH i vomma. 

Produkter Informasjon
Pluss Vomstabil Inneholder bufferstoffer og gjær som er med på å heve pH og gjenoppretter normal vomfunksjon. Kan gis forebyggende eller ved sur vom. Leveres i pulver.

Pluss produkter som forebygger fordøyelsesproblemer og diaré:

Betalingspartnere