Pluss produkter til storfe

Behov for tilskuddsfôr ved lave kraftfôrmengder (mindre enn 5 kg)

Storfe som får under 5 kg kraftfôr per dag, har som hovedregel behov for mineral og vitamintilskudd. Eksempler på dette er ungdyr, dyr i seinlaktasjonen, sinkyr, ammekyr, samt dyr på beite.

Produkter Informasjon
Pluss Storfe Leveres i pellets og pulver. Pellets skal ikke gis i fri tilgang.
Pluss Storfe Mineralbøtte Slikkestein i bøtte. Gis i fri tilgang.
Pluss Storfe Mineralstein Slikkestein som gis i fri tilgang. Kan monteres i holder.
Pluss Storfe Magnesium-rik Leveres i pellets og pulver. Pellets skal ikke gis i fri tilgang.
Pluss Sinku Spesielt tilpasset sinkyr. Leveres i pellets og pulver. Pellets skal ikke gis i fri tilgang.
Pluss Sinku Mineralbøtte Slikkestein i bøtte tilpasset sinku. Gis i fri tilgang.
Pluss Ammeku Spesielt tilpasset ammekyr. Leveres i pulver.
Pluss Storfe Mineralbøtte Natur Slikkestein i bøtte. Gis i fri tilgang. Godkjent for økologisk bruk.
Natura Minovit Storfe Kan gis i fri tilgang. Godkjent for økologisk bruk. Leveres i pulver.

Eksempler på Pluss-produkter uten Total-stempel er mineralboluser, saltsteiner og produkter som brukes til spesielle formål (tiltaksprodukter) o.l. Mineralbolus er først og fremst en kilde til mikromineraler på beite og der annen tildeling ikke lar seg gjøre. Bruk alltid egen applikator ved innsetting av bolus i vomma. Saltsteiner er først og fremst en kilde til salt.

Produkter Informasjon
Pluss Bolus Storfe Bolus som gir langvarig forsyning av mikromineraler
og vitaminer. Virketid ca 250 dager. Må ikke gis til storfe mindre enn 200 kg.
Pluss Bolus Sinku Bolus som sikrer sinkua mikromineraler og vitaminer tilpasset dyr i sinperioden. Virketid ca. 40 dager. Må ikke gis til storfe mindre enn 200 kg.
Pluss Bolus Kalsium Bolus som tilfører ekstra kalsium som reduserer risiko for mjølkefeber. Gis ved kalving.
Pluss Makro og Vitamin Inneholder makromineraler og vitaminer. Ikke tilsatt mikromineraler. Brukes som supplement til mineralbolus. Leveres i pulver.
Pluss Saltstein Grå Gis i fri tilgang for å sikre storfe tilstrekkelig natrium og kopper. Må ikke gis til sau. Kan benyttes i økologiske besetninger.
Pluss Saltstein Naturell Inneholder kun salt. Kan benyttes i økologiske besetninger.

Tilskuddsfôr i sinperioden

Å sikre kua riktig fôring i sinperioden kan forebygge en rekke fôringssjukdommer i laktasjonen, og samtidig legge til rette for god råmjølkskvalitet.

Husk å sikre at fôrplanen gir dyra god dekning av viktige mineraler og vitaminer dette er ekstra viktig i sinperioden.

Årshjul tilskuddsfor ammeku og mjølkeku.jpg

Produkter Informasjon
Pluss Sinku Førstevalget i sinperioden. Brukes fra sining til kalving. Høgt innhold av E-vitamin og magnesium. Leveres i pellets og pulver.
Pluss Sinku
Mineralbøtte
Slikkestein i bøtte tilpasset sinku. Gis i fri tilgang.
Pluss Storfe
Magnesium-rik
Et alternativ til Pluss Sinku. Høgt magnesiuminnhold. Inneholder mindre E-vitamin enn Pluss Sinku. Leveres i pellets og pulver.
Natura Minovit
Sinku
Brukes fra sining til kalving. Godkjent for økologisk bruk. Leveres i pulver.
Pluss Bolus Sinku Mineralbolus til bruk i sinperioden

Tilskuddsfôr til fullfôr


Pluss Fullfôr produkter leveres i storsekk og er prisgunstige mineral og vitaminprodukter tilpasset fullfôrblandinger. Pluss Fullfôr produktene er også egnet ved bruk av alternative fôrmidler. Alle produktene leveres kun i pulverform. Pluss produkter med Total stempel dekker dette behovet.

 

Produkter Informasjon
Pluss Fullfôr Total Egnet ved bruk av potet, mask og myse i rasjonen.
Pluss Fullfôr
Konsentrat
Høgt innhold av mikromineraler og vitaminer. Bør suppleres med kalk og salt.
Pluss Fullfôr
Magnesium-rik
Egnet til rasjoner med høgt kaliuminnhold.
Pluss Fullfôr
Natrium-redusert
Egnet til rasjoner som inneholder mye salt, f. eks. ved bruk av mye brød.
Natura Fullfôr Total Egnet til rasjoner med alternative råvarer. For eksempel eget korn og potet. Godkjent for økologisk bruk.
Natura Fullfôr
Konsentrat
Høgt innhold av mikromineraler og vitaminer. Bør suppleres med kalsium og natrium. Godkjent for økologisk bruk.

Tilskuddsfôr til ammeku

Ammekua trenger ekstra tilskuddsfôr hele året for ikke å komme i underbalanse på mineraler og vitaminer. Det er spesielt selen og kopper det for lite av i grovfôret. Selen er viktig for å få god motstandskraft mot sjukdommer, god tilvekst på kalven og for god kvalitet på råmelka. For lite kopper kan gi lav melkeproduksjon.

En levende livsglad og frisk kalv er «nøkkelen» til god lønnsomhet i ammekuproduksjonen. En riktig tilførsel av mineraler og vitaminer gjennom hele året er avgjørende for å ta vare på kalven gjennom fosterperioden og de første månedene etter fødsel.

Produkter Informasjon
Pluss Ammeku Førstevalget av Pluss tilskuddsfôr til ammeku. Inneholder alle viktige mineraler og vitaminer. 
Anbefales å gi i fri tilgang på beite, kan også gis inne.
Har et høgt innhold av E-vitamin, Inneholder organisk selen
Pluss Storfe Mineralbøtte

Inneholder alle viktige mineraler og vitaminer. Til bruk i fri tilgang. Passer til bruk på beite.

Pluss Storfe Mineralstein

Inneholder alle viktige mineraler og vitaminer. Til bruk i fri tilgang. Er særlig egnet til bruk inne.

Pluss Ammeku Konsentrat

Førstevalget når det er behov for ekstra protein i tillegg til mineraler og vitaminer.

Tilskuddsfôr til kalv

Et godt kalvestell og rett fôring stimulerer til god helse, tilvekst og produksjon. God helse og styrket immunforsvar bidrar til å forebygge de vanligste sykdommene.

Mjølkeerstatninger og andre spesielt tilpasset tilskuddsfôrprodukter bidrar til å gi kalven en god start.

Mjølkeerstatning kalv – et fullverdig alternativ til helmjølka.

Pluss mjølkeerstatninger inneholder protein, fett, mineraler og vitaminer som dekker kalvens behov. Disse egner seg til både moderate og intensive fôringsstrategier. Proteinbehovet hos kalven stiger med økende tilvekst. Valg av mjølkeerstatning vilavhenge av målsetning for kalvenes tilvekst og fôringsintensitet. Pluss mjølkeerstatninger er lett syrnet for å opprettholde god tarmhelse. Når en ikke fyller mjølkekvoten, vil det normalt være lønnsomt å levere all produsert mjølk. Da er mjølkeerstatning et fullgodt alternativ å gi til kalvene.

Produkter Informasjon
Pluss Alma Inneholder 21 % protein for moderat tilvekst. Produsert i Norge med høg andel norsk mjølkeråvare.
Pluss Rosa Inneholder 23 % protein for god tilvekst. Produsert med en andel norsk mjølkeråvare.
Pluss Stjerna Inneholder med 26 % protein for høg tilvekst. Produsert med en andel norsk mjølkeråvare.

Råmelkserstatning - livsviktig for kalven når råmjølk ikke er tilgjengelig

Tidlig tildeling av råmjølk er avgjørende for at kalven skal vokse opp. Råmjølk inneholder antistoffer som gjør at kalven kan utvikle motstandskraft mot infeksjoner. Dersom råmjølk ikke er tilgjengelig er Pluss Råmelkserstatning et fullgodt alternativ som inneholder livsnødvendige antistoffer (IgG) i riktig mengde for dyra

Produkter Informasjon
Pluss Råmjølkserstatning

Tørket råmjølk fra ku fra første mjølking etter kalving og inneholder livsviktige antistoff. Produktet kan erstatte råmjølk hvis det ikke er råmjølk tilgjengelig eller det kan brukes ved lite eller dårlig råmjølkskvalitet.

Pluss produkter til kalv - Råmjølkserstatning

Svak råmjølkskvalitet

Tidlig tildeling av råmjølk av god kvalitet er avgjørende for å gi kalven de beste forutsetninger. Råmjølk inneholder antistoffer som gjør at kalven kan utvikle motstandskraft mot infeksjoner. Fôring i sinperioden og variasjoner mellom kyr påvirker kvaliteten av råmjølka. Det anbefales å måle råmjølkskvalitet med et refraktometer.
Refraktometeret måler proteininnhold som kan relateres til mengden immunstoff (IgG) i råmjølka. Det er anbefalt å gi råmjølk med innhold over 50 g/l IgG for å sikre at kalven får i seg nok immunstoff. Har en ikke tilgang til råmjølk av god nok eller usikker kvalitet, kan man tilføre ekstra immunstoff.

Produkter Informasjon
Pluss Kalvepasta Inneholder høgt innhold av antistoff fra egg. Kan brukes som supplement ved fødsel sammen med råmjølk for å styrke immunforsvaret og forebygge diaré.
Pluss Råmjølkserstatning

Tørket råmjølk fra ku fra første mjølking etter kalving og inneholder livsviktige antistoff. Produktet kan erstatte råmjølk hvis det ikke er råmjølk tilgjengelig eller det kan brukes ved lite eller dårlig råmjølkskvalitet.

Pluss produkter til kalv ved svak råmjølkskvalitet:

Få maks ut av helmjølka

Mjølkeerstatninger er tilsatt mineraler og vitaminer for å dekke kalvens behov under mjølkefôringa. Velger en å fôre med helmjølk vil ikke behovet for mineraler og vitaminer være dekket før kalven begynner å spise tilstrekkelige mengder kalvekraftfôr.

Produkter Informasjon
Pluss Helmaks Tilskudd av mikromineraler og vitaminer, gjær og dekstrose. Kan blandes ut i mjølka ved fôring av helmjølk. Sikrer at kalven de første fire leveukene får dekket behovet for mikromineraler og vitaminer. Styrker immunforsvaret og stimulerer til god fordøyelse.

Pluss produkter til kalv - helmjølk:

Diaré og fordøyelsesproblemer

Diaré er en av de største helseutfordringene i kalveoppdrettet. Diaréproblemer hos kalv skyldes enten infeksiøse eller ernæringsmessige årsaker. Virus (corona) og bakterier (E.coli) er eksempler på infeksiøse årsaker til diaré. Ernæringsmessige årsaker kan være raskt fôrskifte, miljøskifte, klima, vaksinering og avhorning. Tilførsel av elektrolytter (f.eks. salt) og organiske syrer er positivt for fordøyelsen og forebygger diaré.

Produkter Informasjon
Pluss Friskus Inneholder organiske syrer som hemmer vekst av uønskede bakterier i tarmen og fremmer god tarmhelse. Blandes i mjølk/mjølkeerstatning i hele mjølkeperioden. Leveres i pulver.
Pluss Saltbalanse Drøv Stabiliserer elektrolytt- og vannbalanse. Brukes ved risiko for, i perioder med eller ved rekonvalesens fra diaré. Leveres i pulver.
Pluss Diakur Stabiliserer pH og sikrer kalven nødvendige mineraler. Tiltaksblanding som anbefales utblandet i mjølk/ mjølkeerstatning dersom kalven har fått diaré. Leveres i pulver.

Pluss produkter til kalv ved diaré og fordøyelsesproblemer:

Mjølkefeber


Ved klinisk mjølkefeber synker kroppstemperaturen. Kua slutter å ete og blir ofte liggende uten å kunne reise seg opp. Årsaken til mjølkefeber er kalsiummangel på grunn av stort kalsiumbehov til mjølkeproduksjon. Ved subklinisk mjølkefeber har kua for lavt kalsiumnivå i blodet, uten å vise klare sykdomssymptomer. Dette er mye vanligere enn klinisk mjølkefeber og kan gi flere negative effekter på blant annet immunforsvar, fruktbarhet, fôropptak og mjølkeproduksjon. Riktig mineralbalanse i fôringa, spesielt i sinperioden, kan forebygge mjølkefeber.

Brukes før kalving:

Produkter Informasjon
Pluss Sinku Førstevalget i sinperioden. Brukes fra sining til kalving. Høgt innhold av E-vitamin og magnesium. Leveres i pellets og pulver.
Pluss Sinku
Mineralbøtte
Førstevalget. Slikkestein i bøtte tilpasset sinku. Gis i fri tilgang.
Pluss Storfe
Magnesium-rik
Høgt magnesiuminnhold reduserer risiko for mjølkefeber. Inneholder mindre E-vitamin enn Pluss Sinku. Leveres i pellets og pulver.
Pluss Ionepalanse
Sinku
Tiltaksprodukt til enkeltkyr med økt risiko for mjølkefeber. Gis i stedet for Pluss Sinku siste tre uker før kalving. Tilskuddsfôr som sikrer negativ KAD i sinperioden. Leveres i pellets.
Natura
Minovit Storfe
Brukes fra sining til kalving. Godkjent for økologisk bruk. Leveres i pulver.
Natura Minovit
Sinku
Høgt innhold av magnesium. Brukes fra sining til kalving. Godkjent for økologisk bruk. Leveres i pulver.

Brukes ved kalving:

Produkter Informasjon
Pluss Bolus Kalsium Benyttes forebyggende. 2 boluser gis rett før eller rett etter kalving og 2 boluser ca 12 timer etter kalving.
Pluss Laktstart Energitilskudd som gis i drikkevannet til mjølkeku umiddelbart etter kalving.
ProRumen Ca-Liquid Flytende produkt som brukes forebyggende. Gis i perioden rundt kalving.

Pluss produkter som forebygger mjølkefeber (brukes ved kalving):

Jurbetennelse/ mastitt


Ved jurbetennelse får kua feber, redusert allmenntilstand og mjølkeytelsen kan synke drastisk. Jurbetennelse er en bakterieinfeksjon. God dekning av dyrets mineral- og vitaminbehov sørger for et styrket immunforsvar. E-vitamin virker positivt på kroppens motstandskraft mot infeksjoner som for eksempel jurbetennelse.

Produkter Informasjon
Pluss Sinku Høgt innhold av E-vitamin og magnesium. Brukes fra sining til kalving. Leveres i pellets og pulver.
Pluss Sinku Mineralbøtte Slikkestein i bøtte tilpasset sinku. Gis i fri tilgang.
Pluss E-vitamin konsentrat E- vitamin tilskudd. Kan gis i tillegg til Pluss tilskuddsfôr med Total-stempel for ytterligere E-vitamintilførsel. Leveres i pulver.
Natura Minovit Sinku Høgt innhold av E-vitamin og magnesium. Brukes fra sining til kalving. Godkjent for økologisk bruk. Leveres i pulver.
Natura E-konsentrat
E- vitamin tilskudd. Kan gis i tillegg til Natura Minovit Storfe for ytterligere E-vitamintilførsel. Godkjent for økologisk bruk. Leveres i pellets.

Ketose


Redusert matlyst og ytelse er vanlige symptomer ved ketose. Årsaken til ketose er at kua kommer i underbalanse på energi, typisk ved kalving.

Produkter Informasjon
Pluss Energibalanse Tørr Energirikt tilskuddsfôr. Gis fra 2 uker før kalving til 8 uker etter kalving.
Pluss Laktstart Energitilskudd som gis i drikkevannet til mjølkeku umiddelbart etter kalving.
Pluss Energibalanse
Flytende
Flytende energitilskudd som begrenser risikoen for ketose. Gis 3-6 uker etter kalving.

Klauvproblemer


Halthet, økt liggetid og redusert mjølkeytelse er typiske symptomer ved klauvlidelser. Miljø og mekaniske forhold er vanlige årsaker til klauvproblem. Biotin stimulerer til produksjon av keratin som er nødvendig for en god hud- og klauvoppbygging. E-vitaminer har positiv effekt på immunforsvar og klauvhelse.

Produkter Informasjon
Alle Pluss Storfeprodukter med Totalstempel Høgt innhold av E-vitamin og magnesium. Brukes fra sining til kalving. Leveres i pellets, pulver, stein og bøtte.
Pluss E-vitamin konsentrat For tilførsel av ekstra E-vitamin. Leveres i pulver.
Natura Minovit Storfe
Natura Minovit Sinku
Pluss Storfe Mineralbøtte Natur
Dekker dyrenes behov for både makro- og mikromineraler og vitaminer som styrker dyrenes immunforsvar. Inneholder E-vitamin. Godkjent for økologisk bruk. Leveres i pulver og bøtte.
Natura E-konsentrat
E- vitamin tilskudd. Godkjent for økologisk bruk. Leveres i pellets.

Magnesiummangel/ «graskrampe»  


Symptomer på magnesiummangel er urolige dyr, krampeanfall og muskelstivhet. Dyra er særlig utsatt for magnesiummangel på vårbeite. Årsaken er at beitegras har et lavt innhold av magnesium og høyt innhold av kalium. Kalium hemmer opptaket av magnesium. Magnesiummangel kan også forekomme andre tider på året, også ved innefôring. Mangel på magnesium kan også gi mjølkefeber.

Produkter Informasjon
Pluss Storfe
Magnesium-rik
Høgt magnesiuminnhold. Kan ha gunstig forebyggende effekt på mjølkefeber. Leveres i pellets og pulver.
Pluss Fullfôr Magnesium-rik For bruk i fullfôr. Høgt magnesiuminnhold. Leveres i pulver (storsekk).
Pluss Sinku Høgt magnesiuminnhold. Brukes fra sining til kalving. Leveres i pellets og pulver.
Pluss Sinku
Mineralbøtte
Slikkestein i bøtte tilpasset sinku. Gis i fri tilgang.
Natura Minovit
Sinku
Høgt magnesiuminnhold. Brukes fra sining til kalving. Leveres i pulver. Godkjent for økologisk bruk.

Frie fettsyrer


Høyt innhold av frie fettsyrer kan oppstå f.eks. ved mekanisk påvirkning av mjølka, underfôring eller fôrskifte. Andelen frie fettsyrer øker med økt fettinnhold i mjølka. Kyr i seinlaktasjonen har ofte høyere innhold av frie fettsyrer i mjølka. Frie fettsyrer gir besk smak og er den vanligste smaksfeilen på mjølk. Sjekk om mjølkeanlegget kan føre til hard mekanisk behandling av mjølka. Vurder kraftfôrnivå og overgang til mer energirik kraftfôrblanding. Vurder avsining av risikokyr i seinlaktasjon. E-vitamin kan redusere frie fettsyrer i mjølk.

Produkter Informasjon
Pluss E-vitamin konsentrat Høgt E-vitamininnhold. Leveres i pulver.
Natura E-konsentrat Høgt E-vitamininnhold. Leveres i pellets. Godkjent for økologisk bruk.

Fordøyelsesproblemer og diaré


Diaré, redusert matlyst og avmagring sees ofte ved «sur vom». Vanlig årsak til «sur vom» er en ubalanse i fôringa, med mye lettfordøyelige karbohydrater slik at pH i vomma senkes og fiberfordøyelsen blir redusert. Gjær og bufferstoffer bidrar til å heve pH i vomma. 

Produkter Informasjon
Pluss Vomstabil Inneholder bufferstoffer og gjær som er med på å heve pH og gjenoppretter normal vomfunksjon. Kan gis forebyggende eller ved sur vom. Leveres i pulver.

Pluss produkter som forebygger fordøyelsesproblemer og diaré:

Betalingspartnere