Hvorfor er tilskuddsfôr viktig?

God dekning av mineraler og vitaminer er viktig for god trivsel og helse på dyra og for å forebygge de vanligste sykdommene.

Det er spesielt viktig at dyra får tilskuddsfôr når det gis lite eller ikke noe kraftfôr. Det er viktig at dyra får i seg både makro- og mikromineraler og vitaminer for at alle næringsbehov skal være tilstrekkelig dekket. 

Pluss tilskuddsfôr består av mineral- og vitamintilskudd, mjølkeerstatninger og tiltaksprodukter.

 

 

Ved valg av mineraltilskudd er det nyttig å vite forskjellen på makro- og mikromineraler og hvilke hovedfunksjoner de har i dyra:

Når skal man bruke tilskuddsfôr?

God dekning av mineraler og vitaminer er viktig for god trivsel og helse på dyra og for å forebygge de vanligste sykdommene.

Det er spesielt viktig at dyra får tilskuddsfôr når det gis lite eller ikke noe kraftfôr. Det er viktig at dyra får i seg både makro- og mikromineraler og vitaminer for at alle næringsbehov skal være tilstrekkelig dekket.

Behov for tilskuddsfôr vil variere, avhengig av dyreslag:

Storfe som får under ca. 5 kg kraftfôr, har som hovedregel behov for mineral- og vitamintilskudd. Eksempler på dette er ungdyr, dyr i seinlaktasjonen, sinkyr, ammekyr, samt dyr på beite. Pluss-produkter med Total-stempel dekker dette behovet.

Sau som får under ca. 0,5 kg kraftfôr, har som hovedregel behov for mineral- og vitamintilskudd. Fôrrasjonen til sau består i mange tilfeller kun av grovfôr store deler av året og det er derfor ekstra viktig å passe på å gi tilskuddsfôr. Pluss-produkter med Total-stempel dekker dette behovet.

Geit som får under ca. 0,5 kg kraftfôr per dag trenger ekstra tilførsel av mineraler og vitaminer. Pluss-produkter med Total-stempel dekker dette behovet.

Svin som får alternative fôrmidler har som hovedregel behov for mineral- og vitamintilskudd. Det kan også være behov for dette ved oppdrett av ungpurker og i besetninger med svært god fôrutnyttelse.

Fjørfe får normalt tilstrekkelig innhold av vitaminer og mineraler i kraftfôret. Tilskuddsfôr til fjørfe består i hovedsak av miljøberikelsesprodukter for god trivsel.

 

Pluss tilskuddsfôr består av mineral- og vitamintilskudd, mjølkeerstatninger og tiltaksprodukter tilpasset alle dyreslag over.

Hva er Pluss Total-stempelet?

God dekning av mineraler og vitaminer er viktig for god trivsel og helse på dyra og for å forebygge de vanligste sykdommene.

Total-stempelet brukes på Pluss tilskuddsfôr som inneholder alle viktige makro- og mikromineraler og vitaminer som dyra trenger. Eksempler på Pluss-produkter med Total-stempel er Pluss Storfe og Pluss Sau (finnes i pellets, pulver, bøtte og stein), samt Pluss Svin.

Mineralbolus er først og fremst en kilde til mikromineraler på beite og der annen tildeling ikke lar seg gjøre. Saltsteiner er først og fremst en kilde til salt. Mineralboluser og saltsteiner har derfor ikke fått et Total-stempel.

Betalingspartnere