11.07.2023 | Ann-Lisbeth Lieng, fagsjef drøv

I Samvirke 4/23 kan du lese mer om Formel Profet Beite og valg av Formel kraftfôr til beitesesongen. Det er også mange andre faktorer som virker inn på produksjon på beite – og i en travel sesong kan en liten huskeliste være til god hjelp når dyra skal ut å nyte sommeren!

  1. Dårlig hygiene kan redusere kvaliteten på mjølka i sommermånedene. Spesielt når det er vått øker risikoen for sporer og bakterier om områder blir opptråkket eller når det blir mye møkk på enkelte steder. Slike steder er ofte knyttet til områder dyra passerer flere ganger som drivganger til og fra beite, og rundt vannkilde og tilskuddsfôr. Sørg for renest mulig områder der dyra går mye. Er det mulig å bytte plassering av for eksempel mikrofeeder og vanntilgang om det blir vått og opptråkket er det en fordel. På lengre sikt kan områdene opparbeides for å unngå tråkkskader.

  2. Alle dyr skal ha tilgang på vann på beite. Kua liker best å drikke av store vannspeil, og vil har friskt vann hver dag. På sommeren er det større oppblomstring av alge i stille vann, og daglig renhold er en stor fordel. Husk også under flottør om det er kar som fylles automatisk. Ei ku som mjølker trenger minst 100 liter hver dag – og drikker enda mer når temperaturen øker.

  3. Mineraler og salt vil ikke dekkes opp av graset alene. Får dyra mer enn 5 kg kraftfôr er det ikke behov for ekstra mineraler, men salt er alltid en fordel. Når det blir varmt, øker også saltbehovet til dyra. Sett ut saltsteiner på strategiske plasser hvor dyra passerer eller oppholder seg daglig. Ungdyr og sinkyr som står uten kraftfôr skal ha tilgang til mineral og vitamintilskudd. Det beste er å velge et Pluss produkt med totalstempel som passer til din besetning. Pluss Bolus kan gis i starten av beitesesongen for å sikre dyra tilgang på mikromineraler.

  4. Været påvirker kuas fôropptak og produksjon. Allerede ved 25° C synes kua det begynner å bli vel varmt. Fôropptaket reduseres, vannbehovet øker og hun ønsker tilgang på skygge. Er det varme dager bør kua ha mulighet til å trekke inn i skyggen og kanskje heller få tilbud om å beite på kveld/natt når temperaturen er lavere.

  5. Når det er varmt og dyra trekker inn er det en stor fordel med god ventilasjon i fjøset. Sett opp dører og vinduer for gjennomtrekk og åpne ventilasjonsluker fult.