19.09.2023 | Tekst og foto: Karstein Brøndbo

780 nytt fjøs IMG_9156.jpg

I et nytt flott robot-fjøs med åpen himling fra 2018 har Randi Liverud (45) og Erlend Teig (43) en melkekubesetning med 53 årskyr og totalt ca 120 dyr med smått og stort på gården Kirkerud Søndre i Spydeberg i Indre Østfold kommune. Gården overtok de i 2011 etter Randi sine foreldre, og de driver den nå på tolvte året.


– Det har skjedd så mye på den tida innen fôring av informasjon, kunnskap og verktøy fra melkeroboten om fôring. Det er en helt ny verden, sier Randi.

Tre personer og to kyr i fjøs med melkerobot i bakgrunnen.

RÅD VED FÔRMANGEL: Erlend Teig og Randi Liverud har for lite grovfôr til melkekyrne og diskuterer løsninger med salgs- og fagrådgiver Berit Anveig Lund Ahlstrøm i Felleskjøpet Agri.

Bruker to fôringsrådgivere

– Jeg har veldig godt fornøyd med mine fôringsrådgivere, Berit Anveig Lund Ahlstrøm i Felleskjøpet og Ingun Helene Skauen Ruud i TINE. Noen ganger er de her begge to samtidig, forteller Randi, som bruker mest tid i fjøset. Selv om hun bruker programmet TINE Optifôr, og legger inn data fra fôrprøver der, har hun god støtte av Berit til å tolke resultater, se helhet og å lage en god og stabil fôrplan gjennom hele sesongen.

– Jeg er ikke god nok til å gjøre det alene, sier Randi, og kunne ønsket seg tilgang Felleskjøpets E-Dairy, som hun synes er enklere visuelt med gode grafer.

Forbedret fôrplanlegging tar vare på økonomien

Fôrplanleggingsprogrammet som brukes av Felleskjøpets rådgivere, er utviklet i samarbeid med Felleskjøpet Fôrutvikling. Det bygger på kunnskap og systemer fra Schothorst Feed Research i Nederland som har stor utbredelse i hele verden. Basert på norske og internasjonale forsøk gir det gode prognoser for hvordan drøvtyggerne vil respondere på ulike fôrrasjoner. Og så beregner programmet fôrkostnadene og det økonomiske resultatet melk minus innkjøpt fôr.

På Kraftfôrmøtet i Trondheim i september fikk Berit og 25 andre fagkonsulenter på drøv i Felleskjøpene presentert en ny og forbedret utgave av E-Dairy på en ny plattform utviklet av IT-avdelingen i Felleskjøpet Agri på bakgrunn av regnearkene som er brukt i 20 år. Berit, som planlegger fôring for rundt 80 melkeprodusenter hvert år, er fornøyd med å få en nettbasert versjon av programmet, som alltid er oppdatert med det siste av priser, og også kan lagre kundenes planer og analyser i skyen.

Gruppebilde

FÔRPLANLEGGERE: 25 salgs- og fagkonsulenter i Felleskjøpet som lager fôrplaner for drøvtyggerbesetninger var samlet til Formel-verksted under Kraftfôrmøtet i Trondheim i september. Berit står nest ytterst til høyre.

Utfordringer med lite grovfôr

Vi blir med Randi og Berit inn i årets utfordringer, som på Kirkerud Søndre starta allerede med tørke i 2022, 40% færre fôrenheter enn i 2021 og ingen avlingsskadeerstatning på grunn av at Randi og Erlend driver intensiv grasproduksjon og har avlinger som normalt ligger høyt over normtallene i Østfold. Våren starta derfor med 120 innkjøpte rundballer. Randi reagerte derfor også tidlig på årets tørkeproblemer, og var en av de første som tok kontakt med Berit i juni. Da hadde også 25 dekar beite blitt snudd. 40 rundballer fra Rogaland ble redningen i sommer, i tillegg til tiltaksblandingen Formel Fiber Elite, som Randi brukte fra 6. juni. Randi kjøpte også 200 ureabehandlede halmballer, men de er enda ikke tatt i bruk.

Fjøs med kyr og åpen himling

LUFTIG FJØS: Nyfjøset fra 2018, som er bygget av Gråkjær med I-mek fra Felleskjøpet har god takhøyde og trefiberplater i taket som demper lyd.

Overaskende god grovfôrkvalitet

Randi er med i TINE Grovfôrprogram, bruker Eana Skifte og slår graset etter varmesum. Selv om graset som ble presset i rundballer i sommer var lite i antall rundballer, hadde det overraskende gode fôrenhetskonsentrasjoner, 0,97 og 0,93 Fem/kg i første og andre slåtten på tross av at graset stort sett hadde skutt, og hadde kommet langt i forhold til varmesummen. Innholdet av mineraler er gjennomgående lavt i prøvene, både kalsium, fosfor og natrium, og Berit anbefaler derfor fri tilgang til et allsidig tilskuddsfôr som Pluss Storfe i pulverform. Tredjeslåtten ble ferdig i da vi var innom 15. september, og Berit og Randi vil ha en ny runde med planlegging når fôret er ensilert og analysert om rundt 6 uker.

Tre fôrplaner for ulike ytelser

Dagens fôrplaner skal derfor gjelde ut oktober, og Berit lager tre fôrplaner til Randi:

  • En for førstegangskalverne, som melker 7500 kg i året, er litt lettere og fortsatt vokser
  • en for kyr rundt 8500 kg
  • en for kyr over 9000 kg

Fôrplanene tar utgangspunkt i for lite grovfôr. Maks en halv kilo halm pr ku gir grovfôreffekt uten å oppta for mye plass i vomma, og maks 0,3 kg til de som melker 7500 kg. Randi har to kraftfôrsiloer til kyrne og tildeling av to slag kraftfôr både i VMSen og i kraftfôrautomaten. Dagens fôrplan er med Formel Solid og Formel Fiber Elite. Formel Solid er et melkedrivende kraftfôr og Formel Fiber Elite er laget for å kompensere for opptil 30% mindre grovfôr i fôrrasjonen.

Berit lager en kraftfôrliste og blar videre til grafene som viser at rasjonen er innenfor norm gjennom hele laktasjonen, både for AAT, PBV, totalt protein, nedbrytbart protein, vombestandig protein, NDF, nedbrytbar NDF, sukker, stivelse og glukogene næringsstoffer, som sier noe om hvor stor melkeytelse man kan forvente. Grafen for «strukto», som sier mye om hvordan kua har det i magen, er bare så vidt på norm tidlig i laktasjonen, og Berit anbefaler at de ser litt nærmere på den.

Godt for kua og økonomien

Programmet regner ut at fôrkostnadene for denne rasjonen blir 24 320 kroner pr laktasjon, melkeverdien blir 61 920, og melk minus kraftfôr blir 4,18 kr/kg melk. Berits alternative fôrplan med Formel Premium Normal øker fôrkostnadene til 24 845 kr pr laktasjon, men Randi foretrekker den likevel etter å ha sett på økte verdier for glukogene næringsstoffer, dvs. økt melkeproduksjon og grafen for «strukto» som viser at kua blir bedre i magen. Et forsøk på å bytte ut Formel Fiber Elite med Formel Favør stopper på grunn av fare for løs mage.

For førstegangskalverne på 7500 kg er det vanskeligst å få planen til å gå opp. Både Formel Solid og Formel Fiber Elite gir for lave glykogene verdier, og Berit anbefaler å bruke bare Formel Premium til disse og en kilo ekstra ut fra fôrplanen fram til 50 – 60 dager etter kalving. Fôrplanen nedenfor er laget for de som melker 8500 kg.

Formel Fôrplan
versjon 21. juni 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag i laktasjonen

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

18.09.2023

Kg m (vaksne kyr)

38

37,4

35,5

33,1

30,6

28,2

25,8

23,3

20,7

18,4

 

EKM

40,4

39

37,6

35,7

33,5

31,4

29,1

26,7

24,1

21,8

 

 

Grovfôr, kg TS

 

 

 

 

 

 

 

 

Grovfôr 1

Gj.snitt 1. og 2. slått 2023

10,7

11,1

11,3

11,2

11,2

11,3

11,3

11,4

11,5

11,6

Grovfôr 2

Halm, ubehandla

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Kraftfôr 1

Formel Premium Normal FKA

8,4

8,8

8,4

7,8

6,7

5,7

4,5

3,3

2

0,9

Kraftfôr 2

Formel Fiber Elite FKA

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

FÔRPLAN: I gruppa for kyr som melker 8 500 kg er det forutsatt 4,6 % fett og 3,6% protein i melka slik at EKM kg blir 9384. Vekta av NRF-kua er 630 kg,og det er regnet med en fôrfaktor på 0,95 på grunn av lite grovfôr. Melk minus fôr blir 3,74 kr/kg melk for denne rasjonen, som totalt koster 25 465 pr laktasjonsperiode inkl. grovfôr, ubehandlet halm og kraftfôr (pris pr 15. august 2023).

AAT-ED.png

NOK AAT: Dekningen av aminosyrer absorbert i tarmen ligger 5 – 10 prosent over normen i EDairy gjennom hele laktasjonen.

PBV

RIKTIG PBV: Proteinbalansen i vomma ligger innenfor normen i EDairy gjennom hele laktasjonen. Mikrobene i vomma er sikret litt mer proteinbyggesteiner enn de har energi til.

Strukto

VOMBALANSE: E-Strukto-grafen viser den totale belastningen av grovfôr og kraftfôr på vomma gjennom laktasjonen. Den er over minumum og ikke i nærheten av maksimalt anbefalt nivå. Det er derfor en rasjon en man forventer vil fungere godt til mjølkeku.

Melka er viktigst

– Jeg ser at det koster mye å produsere topp ytelse. Jeg følger med på laktasjonskurvene for å se om kyrne yter det de skal. Noen produserer veldig mye, og jeg tester dem av og til med å gi litt ekstra fôr og å se om de yter ekstra da, sier Randi, som er klar på at melka er viktigst. Oksene får halm og Formel Biff 6+ for å spare grovfôret til kyrne.