19.09.2023 | Tekst og foto: Karstein Brøndbo

Det rimer på frontruta hos kowboy1 på tiktok 13. September, og kyrne går nå ute annenhver dag. Sommeren har vært forferdelig. Førsteslåtten tørka nesten bort. Mesteparten av jorda ligger i solhellinga over Gol sentrum. Et jorde han snudde i vår ble så svidd at kyrne ikke ville ha noe av det vesle som vokste der. Det var bare å kjøre over med beitepusseren og satse på neste slått. Så kom regnet.

En rådgiver besøker gårdsbestyreren

Agronom, lastebilsjåfør, trepleier og vaktmester Kim Esten Estenstad fra Hølonda i Sør-Trøndelag overtok jobben som bestyrer på Nibstad gård hos Knut Brusletto for tre år siden. Et halvt år senere ble han sammen med den nye dyrlegen. Drifta med melkekyr og plantedyrking har han alene, mens Knut og hans samboer Lise Engebretsen har halvparten av oppsynet med ammekubesetningen på 65 skotske høylandsfe som går rundt hyttefeltene på Storefjellstølen, der entreprenøren og eiendomsutvikleren har bygget en fjellandsby designet av Snøhetta og Vårdal Arkitekter.

Gullik Riste er salgskonsulent landbruk hos Felleskjøpet Agri. Den tidligere melkeprodusenten har avslutta husdyrholdet og planlegger å selge gården i Vestre Slidre. Som rådgiver har han blitt flinkere til å regne på lønnsomheten i drifta enn da han selv var bonde, sier Gullik, som nettopp har vært på Kraftfôrmøtet i Trondheim sammen med blant annet 25 FK-rådgivere på drøv. Alle disse bruker Felleskjøpets Formel Fôrplan og økonomimodul for å beregne rasjoner og fôrplaner.

Fra synsing til sikrere tall

Kim er stolt over å ha løfta avdråtten til 8500 liter i snitt på de 15 kyrne i løsdriftsfjøset uten roboter med innkryssa melkeraser, hyppig fôring og godt stell. Gullik får detaljer om kalvinger, livdyroppdrett og oppfôring etter Angusavtalen med Nortura, og regner ut at Kim trenger 54 000 fôrenheter med grovfôr fram til 1. juni. De to går gjennom antall rundballer fra slåttene, totalt 200, tørrstoffinnholdet, som er nede i 28% når det tyter vann ut av pressa, fôrenhetskonsentrasjoner fra 0,75 til 0,90 og vekter fra 750 til 900 kg pr ball. Det mangler 10 000 fôrenheter, men Kim har bestilt 40 rundballer med fortørka fôr til 850,- kr stykket pluss frakt fra Flå. Da er han nesten i balanse. Anslått 4 kr/FEm uten grovfôrprøve er så vidt rimeligere enn kraftfôr, men da er ikke ekstra kostnader med TKS-riveren og oppstart av traktorer medregna.

– Det er mye synsing i dette regnestykket, sier Gullik. De to blir enige om å regne på nytt når Gullik kan analysere fôret til Kim med NIR-apparatet i begynnelsen av oktober. Om nødvendig kan Formel Elite Fiber eller Formel Grovfôrmangel erstatte inntil halvparten av grovfôret. Planen nå er å bruke opp det bløteste fôret før frosten, bruke tørrere fôr når det blir kaldt, og skifte til Formel Premium 90 normal med ny fôrplan fra Gullik fra neste lass. På Storefjellstølen satser Kim på å fôre kalvene med Formel Biff 6+ etter appetitt i egne kalvegjømmer, der kyrne ikke kommer til, for å spare grovfôr og sikre god tilvekst.

Fôrrådgiver og bonde ved PCen

GIVENDE OG LØNNSOMT: – Det har vært et givende møte, som har gitt meg mye bedre oversikt og en bra plan, slik at jeg kan opprettholde både avdrått, fett og protein, sier Kim Esten Estenstad.

– Det er lurt å prioritere melkeytelsen, for det er det som lønner seg, når du har kvote å gå på. Så kan vi justere fôringa når vi har fått analysert fôret, sier Gullik Riste.

Gruppebilde

FÔRPLANLEGGERE: 25 salgs- og fagkonsulenter i Felleskjøpet som lager fôrplaner for drøvtyggerbesetninger var samlet til Formel-verksted under Kraftfôrmøtet i Trondheim i september. Gullik er nr fire fra høyre.