13.05.2024 | Eva Olssøn

At dyra er robuste og har det bra er det Roxana er mest opptatt av. Hun forpakter fjøset av ektemannen, Oddvar, som har vokst opp på gården og med sin samlede kunnskap får de solide resultater.

-Jeg leverer den melka vi får og ser at det vi gjør i fjøset fungerer. Det er mye å passe på, men det å ta vare på dyra, god fôrkvalitet, godt vann og å være nøye er det viktigste. Dyra må ha det godt. Så enkelt, og likevel komplisert, er det, forteller Roxana fornøyd.

Strategisk avl legger grunnlaget for høy ytelse

Oddvar bruker mye tid på Oksekatalogen, har alltid vært ekstra opptatt av avl og har lang erfaring med hva som fungerer.

-En årsak til de gode resultatene er at vi ikke inseminerer små kviger, men venter til de er eldre. Vi inseminerer når de er mellom 18 til 22 måneder gamle. For å utnytte gårdens ressurser går kvigene minst  sesonger i utmarka, fra mai til september. Innkalvingsalderen blir høyere, men denne strategien fungerer godt for oss og de ressursene vi har her. Store kviger har også et høyt grovfôropptak som er viktig for å melke mye i første laktasjon, forteller Roxane mens Oddvar viser fram dusinvis av premier fra utstillinger dyra deres har vært med oppgjennom årene.

Roxana legger vekt på å formidle at godt kalvestell og et bevisst kvigeoppdrett gir det beste utgangspunktet for ei høytytende ku. Med god helse på alle plan har resultatene blitt så gode som de er.

-Du får ikke ei god ku uten at alt er på plass. Vi har 17 kuer og alle er høytytende. At vi er et småskalabruk gjør det både lettere og vanskeligere, men vi har god mulighet til å ta ekstra godt vare på dyra, forteller Roxana.

Fôringsstrategi for kalv - mye helmjølk

På gården har de hatt sammenhengende god kvalitet på mjølka i alle år og det å være nøye er noe hun gjentar som en suksessfaktor. Med påpasselig stell får kalvene god vekst.

Roxana gir kalvene helmjølk lenge. De første 2-2,5 månedene får de kun helmjølk. Deretter får de en blanding av helmjølk og Pluss Alma mjølkeerstatning fram til de er fire måneder.

-Oddvar vil helst kun gi helmjølk til kalvene, men jeg har en annen strategi og gir også mjølkeerstatning for å kunne fylle kvota. Kalver har det godt selv om de stopper med helmjølk tidligere, men Oddvar er tydelig på at en viktig årsak til en høytytende ku er at kalven får mjølk lenge og her bruker vi hverandres kunnskap og erfaringer, forteller Roxana.

I tillegg får kalvene godt høy og kalvekraftfôr fra Felleskjøpet som mjølkebonden er veldig fornøyd med.   
Formel Fiber Elite for høy fettprosent i mjølka.

-Jeg gir kua Formel Fiber Elite to ganger om dagen og beregner mengden etter hva Oddvar og jeg ser kua trenger for å mjølke godt. Kraftfôret er svært fiberrikt, og det er veldig bra for høy fettprosent i mjølka.

Grovfôret er selvsagt også avgjørende, og jeg ser at dyra veksler på å spise grovfôr og kraftfôr. Kua er vant med god tilgang på kraftfôr og regulerer inntaket selv i løpet av dagen, sier hun.

imageyr6x.png
Kalvekraftfor: Dyra får kalvekraftfôr fra Felleskjøpet fra tidlig alder.

Tar vare på seg selv

For å ta godt vare på dyra er Roxana bevisst på at hun også må ta vare på seg selv med fritid og engasjement utenom gården og fjøset. Hun er leder av Sigdal og Eggedal Bondelag, andre vara i Buskerud Bondelag og sitter i hovedutvalget for Livsløp og Kultur i Senterpartiet.

-Jeg ser på vervene som en avkobling fra gårdsarbeidet.  På gården jobber jeg, og med sakspapirer kobler jeg av. Å være engasjert utenom gården er veldig meningsfullt fordi jeg møter andre og jeg er med å påvirke min egen hverdag, forteller hun.

Hun er også opptatt av å ikke slite seg ut og er god til å verdsette ferie og fritid. Noe hun anbefaler alle mjølkebønder å prioritere.

-Å ta meg fri og ha noen til å hjelpe meg i fjøset har vært avgjørende for drifta. Ved å ta vare på meg selv, ha avløser med jevne mellomrom for å gjøre noe annet tar jeg vare på en avgjørende ressurs i fjøset, sier hun.

Tro på framtida

Kombinasjonen av jobb, engasjement utenom gården og fritid har fungert for Roxana. Så godt at hun ble kåret til årets Glabonde av Buskerud Bondelag i 2022. Med godt humør, stadig kunnskapsutvikling og med mye energi har hun tro på framtida som mjølkebonde.

Med Oddvar sin erfaring og kunnskap som bonde med stålkontroll på hva som er bra og ikke bra og med Roxana sitt engasjement og energi har både dyr og mennesker det bra på gården. 
 

600x553 Roxana Stangebye får diplom.jpg

HØY MJØLKEYTELSE: Roxana Stangebye fikk diplom av Felleskjøpet for resultatene i fjøset. Her med Sissel Røed Waaler, salgs- og fagkonsulent i Felleskjøpet. 

imaged9arx.png

Rett kraftfôr er viktig: Tonje Eilerås er fagsjef i Felleskjøpet og gir råd om både grovfôr og kraftfôr til Felleskjøpets kunder.