29.02.2024 | Felleskjøpet

Dersom du investerer kun ca. 1,50 kr. i Pluss tilskuddsfôr per melkeku per dag i sinperioden tilsvarende kr 4.500 kr i besetning på 30 kyr, vil reduksjon av mastitt og melkefeber forbedre resultatet med ca. 18.000 kr per år.

Jurbetennelse og melkefeber kan i tillegg gi følgetilstander som ketose (etevegring) tap av kyr og brunstutsettelse som gir økte kostnader

Mindre sjukdom vil også bedre dyrevelferden.

Bedre helse

Et riktig nivå av mineraler og vitaminer i fôrrasjonen før kalving gir redusert risiko for sjukdommer etter kalving.

Jurbetennelse (mastitt) er den vanligste sjukdommen hos mjølkekyr og utgjør hos et gjennomsnittsbruk mange tusen kroner per år i utgifter til dyrlege samt redusert melkeytelse. Ved å gi Pluss Sinku tilskuddsfôr økes E- vitamin- og seleninnholdet i rasjonen. Evitamin sammen med selen øker antistoffproduksjon og gir økt beskyttelse mot jurbetennelse.

Melkefeber er en annen utbredt sykdom hos høgtytende kyr før og etter kalving. Et høgt innhold av magnesium i tilskuddsfôret reduserer risiko for melkefeber ved at kua får tilgang til mer kalsium fra egne kroppsreserver.

Økonomi

Her er eksempler på hvordan du som bonde kan spare penger samtidig som dyra utsettes for mindre sykdom:

Eksempel fra et bruk med 30 årskyr og gjennomsnittlig tall for sykdomstilfeller hentet fra Årsrapport fra helsekortordningen for 2022 ( Tine)

Kostnad mastitt : ca. 28.000 kr per år

Mastitt oppstår i gjennomsnitt hos ca.12 % av kyrne.

Antall mastitt per år 30 x12%  3,6
Kostnad veterinær per mastitt  2.500
Tap av inntekt- tilbakeholdelse av melk 40 literx6 kr x9 dager  2.160
Tap av inntekt redusert ytelse 1,5 literx 300 dx6 kr  2.700
Ekstra arbeide 500
Totalt per mastitt  7.800

Kostnad mastitt per besetning 30 kyr perår 3,6x7860 

28.296

 

Kostnad melkefeber: ca. kr. 7.500 kr per år
Melkefeber oppstår i gjennomsnitt hos 5 % av kyrne.

Antall melkefeber t per år 30 x 5%  1,5
Kostnad veterinær per melkefeber  2.000
Tap av inntekt redusert ytelse 1,5 literx 300 dx6 kr  2.700
Ekstra arbeide   500
Totalt per mastitt  5.200

Kostnad mastitt per besetning 30 kyr perår 1,5 x5200 

7.800

I eksemplene over ser vi at disse to sykdommene utgjør en årlig kostnad på ca. 36.000 kr.

Forskning (Weiss et al 1997) viser at ca. 60 % av sykdomstilfellene kan unngås med riktig bruk av tilskuddsfôr, som igjen betyr at i dette eksempelet kan bonden redusere kostnaden med ca. 22.000 kroner årlig.

Tilskuddsfôr har også en kostnad, men disse utgiftene er betydelig lavere enn hva man kan spare inn- ref over.

Pluss Sinku i enten i småsekk eller storsekk (pulver) og Pluss Sinku mineralbøtte er eksempler på tilskudd som vil bidra til reduksjon av melkefeber, jurbetennelse.

Her kan du lese mer om tilskuddsfor til sinku.