08.07.2024 | Felleskjøpet

Økt melkepris gir en større gevinst når du bruker melkeerstatning til kalv! Regnestykket under viser at det er penger å spare med å fôre kalven på Pluss melkeerstatning sammenlignet med helmelk.

Penger spart per kalv

Pluss Alma

Pluss Rosa

Pluss Stjerna

Østlandet (sone B)

995

786

541

Trøndelag (sone C)

1127

918

673

Vestland (sone D)

1407

1198

953

Nordland (sone E)

1283

1074

829

Troms (sone G)

1611

1402

1157

Finnmark (sone I)

1967

1758

1513

Etter årets jordbruksoppgjør med økte satser på melka er skillet mellom prisen på melk levert og prisen på melkeerstatninger større enn tidligere. Samtidig er det variasjon i melkeprisen mellom sonene, som sees i tabellen under. Prisen på Alma, Rosa og Stjerna, henta i butikk, var til sammenligning 5.39, 5.92 og 6.55 (juli -24, u/mva). Med disse prisene, og ved å regne 400 L melk per kalv, får vi en klar lønnsomhet uavhengig av hvor du er i landet!

August/september

 

 

 

 

 

 

 

Østlandet

Trøndelag

Vestland

Nordland

Troms

Finnmark

 

Sone B

Sone C

Sone D

Sone E

Sone G

Sone I

Kumelk basispris 

5,21

5,21

5,21

5,21

5,21

5,21

Kvalitet 

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Tørrstoff 

0,38

0,38

0,38

0,38

0,38

0,38

Bærekraftstilegg 1/7

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

Sonetillegg 

0,56

0,56

0,99

0,56

0,56

0,56

Distriktstilskudd 

0,6

0,93

1,2

1,32

2,14

3,03

Målprisendring fra 1/7

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Omsetningsavgift

-0,12

-0,12

-0,12

-0,12

-0,12

-0,12

Etterbetaling

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Kr liter melk

7,77

8,1

8,8

8,49

9,31

10,2

 

*et gjennomsnitt av basisprisen første halvår 2024 (5,21)
*forutsatt Elitemelk
*fett% 4,2 *protein% 3,6
*Landet/Fjord&Fjell, Produsentavregninga TINE
*melkepris inkl.  etterbetaling på 60 øre

Les mer på Tine sine hjemmesider her

Ta kontakt med din lokale salg- og fagkonsulent for å diskutere mulighetene i din besetning!