12.06.2024 | Felleskjøpet

Det er stor etterspørsel etter mjølk i Norge. Landbruks- og matdepartementet har satt overproduksjonsavgiften til null ut året, noe som i praksis betyr frislipp av kumjølkproduksjonen uten kvotebegrensning i 2024.

Felleskjøpet har mottatt flere henvendelser med spørsmål om hvordan kua kan produsere mer mjølk.

– Vårt første råd er at godt grovfôr er viktig for økt mjølkeproduksjon. Nå er vi kommet til midten av juni, og mange opplever tidlig høsting og gode avlinger på årets 1. slått. Flere kan høste tre slåtter med god kvalitet i år. Husk at korrekt bruk av ensileringsmidler er ingen utgift, men ofte nøkkelen til god kvalitet på grovfôret. Når mengden og kvaliteten av grovfôret den enkelte har tilgjengelig er gitt, er riktig fôring med kraftfôr den mest effektive metoden for økt mjølkeproduksjon. Dette betaler seg raskt tilbake når det blir gjort på riktig måte, sier Rune Lostuen, produktsjef kraftfôr i Felleskjøpet Agri.

Felleskjøpet har en rekke fôringsrådgivere som bistår kundene om både grovfôr og kraftfôrvalg til selskapets Formel-kunder. Tidligere i år viste ytelsestoppen i fagbladet Buskap at åtte av ti på årets toppliste er kraftfôrkunder hos Felleskjøpet.

Lostuen framhever flere konkrete råd for å øke mjølkeytelsen dette året med frislepp i kvotene.

Øk mengden kraftfôr når kua mjølker mest

I løpet av de første månedene etter kalving er det mulig å styrke kuas ytelse ved å øke kraftfôrmengden. Når ytelsen avtar utover i mjølkeperioden, vil effekten av økt kraftfôr være mindre.

– Vårt råd er at man har størst mulighet til økt ytelse i inneværende laktasjon dersom man øker kraftfôrmengden innenfor de 150 første dagene i mjølkeperioden. Samtidig er det viktig å tilpasse kraftfôrtype og mengde slik at vomfunksjonen på dyra ivaretas.

Dette rådet støttes også i denne artikkelen fra TINE Rådgivning i fagmagasinet Buskap.

Riktig fôring før kalving er også viktig for å forberede kua på høg produksjon.

Felleskjøpet har flere kraftfôrtyper i Formel-serien som stimulerer til høg mjølkeytelse. Spesielt energi- og proteinrike blandinger som Formel Premium, Formel Solid og Formel Optima anbefales når en ønsker å ta ut mer av potensialet i mjølkeproduksjonen.

Gjør tiltak i løpet av beitesesongen – tilpass kraftfôrmengde og type etter forholdene

Tilstrekkelig mengde beiteareal og grastilvekst er avgjørende for å opprettholde høgt fôropptak og høg mjølkeproduksjon på beite. Høg mjølkeproduksjon på beite krever god kvalitet på beitet med tilgang på ferske beiter fra stripefôring eller skiftebeite. Dersom opptaket ute på beitet blir redusert utover sesongen, må en tilleggsfôra dyra med godt grovfôr eller justere kraftfôrtype og mengde.

– I tillegg til å endre på mengde kraftfôr, bør du også endre til en optimal kraftfôrtype i beitesesongen. Kraftfôret velges ut fra protein- og energiinnhold i beitegraset, sett opp mot forventa dagsavdrått, sier Rune Lostuen.

Ofte anbefales det å starte med en låg blanding i starten av beitesesongen og øke til en normal eller høg blanding utover i sesongen.

– Følg blant annet med på ureainnholdet i mjølka og blir ureainnholdet under 4 mmol/l bør en justere opp til en blanding med noe mere protein, sier Lostuen.

Felleskjøpet har utarbeida en egen beitenøkkel, der bonden kan velge Formel-type ut fra kvaliteten på beitet.

Bruk rådgivning

Fôrplanleggingsprogrammet som brukes av Felleskjøpets rådgivere, er utviklet i samarbeid med Felleskjøpet Fôrutvikling. Det bygger på kunnskap og systemer fra Schothorst Feed Research i Nederland, som har stor utbredelse i hele verden. Basert på norske og internasjonale forsøk gir det gode prognoser for hvordan drøvtyggerne vil respondere på ulike fôrrasjoner. Og så beregner programmet fôrkostnadene og det økonomiske resultatet mjølk minus fôr. Rådgiverne løste i fjor problemer med for lite grovfôr. I år er det økt behov for mjølk som gjelder. Felleskjøpet har også svar på det.

– Vi anbefaler sterkt å bruke rådgivning. Vi har mange eksempler på at god fôrplanlegging både øker ytelsen i mjølkeproduksjonen, og tar vare på og forbedrer økonomien til bonden, sier Rune Lostuen i Felleskjøpet.

Her kan du lese mer om Formel og rådgivning fra Felleskjøpet.

Kontakt din salgs- og fagkonsulent her. 

FÔRPLANLEGGERE: 25 salgs- og fagkonsulenter i Felleskjøpet som lager fôrplaner for drøvtyggerbesetninger var samlet til Formel-verksted under Kraftfôrmøtet i Trondheim i september. Rådgiverne finnes i alle regioner hvor Felleskjøpet Agri har aktivitet.

Fakta om Formel:

  • Formel-kraftfôr er basert på forskning, utvikling og innovasjon til norske dyr, og tilpasset norske forhold.
  • Formel til mjølkeku består av tre hovedserier, flere grunnblandinger, samt kraftfôr med spesielle egenskaper.
  • Et bredt sortiment skal sikre bonden bedre økonomiske resultater på kort og lang sikt.
  • Felleskjøpet Fôrutvikling er landets fremste forskermiljø på kraftfôr, og bidrar til at Felleskjøpet hele tiden ligger i front på utvikling av nye produkter og rådgivning.
  • Med et bredt Formel-sortiment skal Felleskjøpet til enhver tid kunne tilby en kraftfôrblanding som passer både til grovfôret og bondens produksjonsmål.