13.11.2023 | Håvard Simonsen

– Kortversjonen er at sesongen har gått kjempekjekt, sier Svenn Ove Bjørkelo.

Vi sitter på fjøskontoret sammen med Bjørkelo, gårdsarbeider Yaroslav Moskal og John Deere-ansvarlig i Felleskjøpet, Bård Svarstad, for å oppsummere det første året med selvgående finsnitter og plansilo.

– Vi har sprengt alle grenser og fordommer. Vi har snittet på bratt areal, der det er vanskelig å kjøre med presse, og det har gått kjempefint. Vi har gjort alle spådommer til skamme, konstaterer Bjørkelo.

Det vakte oppsikt da Bjørkelo, som har gård rett utenfor Byrkjelo sentrum, og Alda Onnelag som holder til i Olden, begge investerte i selvgående John Deere finsnittere. Er slikt utstyr virkelig egnet for vestlandsjordbruket? Samvirke har fått følge bøndene gjennom sommeren, og var med da Felleskjøpet inviterte til spektakulær sesongavslutning i Loen.

– Det er flott å se hvordan dere har lykkes, sier Bård Svarstad begeistret, der han studerer silomassen sammen med Bjørkelo og Moskal og får fortalt hvordan det har gått.

– Det er tross alt første sesong med en travel oppstart med mye nytt. Det er en ny maskin å sette seg inn i, det har vært bygging av plansiloer og dere har måttet håndtere logistikk og legging av silo på en ny måte. Så åpner dere siloen og fôret ser supert ut. Det er imponerende hva dere har fått til, sier han.

720x480 Bjørkelo_20230920_15.jpg

FORSKJELL: Svenn Ove og Yaroslav viser fram den store forskjellen mellom snitter- og rundballesilo.

Fra tre uker til tre dager

Bjørkelo har en melkekvote på 900 tonn og høster ca. 1 000 dekar med gras. Da han tok steget inn i snitter-verdenen, inngikk han avtale om å høste graset også hos Myklebust Samdrift. Der hadde de allerede erfaring med plansilo. Samarbeidet sikret dessuten arbeidskraft under høsting og bedre lønnsomhet i investeringen. Til sammen har snitteren gått 3 000-3 500 mål i år. Bjørkelo ønsket først å bli kjent med snitteren og høstesystemet, og har foreløpig fortsatt regimet med to slåtter. Han tror imidlertid han har mye å hente på å gå over til tre.

Uansett, det har blitt en helt ny verden.

– Tidligere har vi presset ca. 3 000 rundballer i året, og vi har brukt rundt tre uker på hver slått. I år brukte vi fire dager på førsteslåtten. Men da var alt nytt. Når vi blir innkjørt med snitteren, vil slåtten ta 2-3 dager. Den store kapasiteten er en stor fordel i forhold til været vi har her i Nordfjord. Det betyr at vi kan starte på rett tidspunkt og bli ferdig på rett tidspunkt, og få bedre kvalitet på grovfôret, understreker Bjørkelo, som allerede ser klare forbedringer.

– Se jevnheten i hele stakken og kjenn den gode lukta! Fôrprøvene viser at gjæringskvaliteten er kjempebra og snittingen gir god struktur og veldig lite fôrspill i fjøset. Siloen er fantastisk sammenlignet med rundballemassen. Det er ingen vei tilbake. Vi skulle begynt for ti år siden, smiler Bjørkelo.

imagezm7a.png

NYTT: Bjørkelo har bygd tre nye plansiloer som sklir fint inn i terrenget og rommer like mye som fôr som de tidligere presset i 3 000 rundballer.

Logistikken har fungert

Bjørkelo har vært bevisst på at både han selv og Moskal, som kommer fra Ukraina og nå også har fullført agronomutdannelse, har lært seg å kjøre snitteren. Det gir større trygghet. Han viser også til at det ikke er mer enn en times kjøretur med snitter mellom Byrkjelo og Olden, slik at de to snitter-lagene kan hjelpe hverandre hvis noe skulle gå galt.

– Vi har kjørt både sakte og fort, avhengig av forholdene, men ligger ofte rundt 10-13 km/t når vi snitter, forteller de.

Logistikken med tre nye Metsjö grashengere har fungert godt.

– Vi har mye av arealet rundt gården, og selv der avstanden er 5-6 km holder det fint med tre hengere. Hengerne går veldig stabilt i bakkene, også sideveis på grunn av den hydrauliske avfjæringa, og de lager minimalt med spor. Dette var helt rett til våre forhold, sier Bjørkelo.

Pakkinga i plansiloen, som ofte er bestemmende for å utnytte høstekapasiteten, er gjort med to traktorer med henholdsvis silosvans og siloutjevner.

– Pakkinga gikk egentlig ganske bra. Det hjelper å starte nær gården og avslutte lengre unna, så en får tid til god pakking på slutten, påpeker Bjørkelo.

– Er det ikke noe som har gått galt?

– Vi har hatt noen stopp der vi har kjørt inn noe jord. En gang fylte vi hele snitteren med myrjord, og da tok det litt tid...

imagexc158.png

MYE INFORMASJON: Bjørkelo har mer å hente på å bruke alle dataene fra HarvestLaben på snitteren, som her forklares av Svarstad.