Andre drøvtyggere

Felleskjøpet har i sitt sortiment også kraftfôr til andre drøvtyggere.

Bestilling av FK Reinfôr BAS

  • Varenr. Bulk: 13548
  • Varenr. Storsekk 800 kg: 13543
  • Varenr. Småsekk 25 kg: 13541 (Hel pall inneholder 30 sekker a` 25 kg)

Felleskjøpet er leveringdyktige på FK Reinfôr BAS når kundene bestiller fôret 3-5 virkedager før ønsket leveringsdag.

Bestillingsrutiner:

Ring Kundeservice på telefon 72 50 50 50 og bestill ønsket kvantum og oppgi om du ønsker levering, eller om du henter fôret selv på avdeling/lager.

Felleskjøpet forbeholder seg retten til å styre ordrene mot det FK lager der det er mest hensktsmessig å hente varen ift hvor den skal leveres geografisk. Har du tilgang på Min Gård, kan du selv legge inn bestilling på her.

Ved henteordre (kunde henter varen selv) ber vi om at du kontakter avdelingen eller lager 2-3 dager før forventet henting. Felleskjøpet har normalt reinfôr på avdeling/lager men på grunn av stor etterspørsel anbefales det å kontakte oss på forhånd - slik at vi kan gi riktig vareutlevering og god service til deg som kunde.

Legg inn riktig ordre:

Ordrer må legges inn på riktig kundenummer (den som skal betale fakturaen).

Kundenummer i Felleskjøpet Agri:

For å få registrert kundenummer i Felleskjøpet må du ringe Kundeservice på 72 50 50 50. Husk å ha organisasjonsnummeret klart. Det å opprette kundenummer kan ta inntil et par dager. De som ikke har kundenummer og kommer innom avdelingen og ønsker å kjøpe reinfôr må betale dette kontant på avdelingen. Husk å ringe opp gjeldende avdeling på forhånd og sjekk at de har det kvantumet du trenger. For åpningstider på avdeling/lager kan du søke opp dette via google.no (f.eks ved å søke på Felleskjøpet Alta)

Kunder må hente ut order/ta imot fôr:

Ordrer kjøres ut fortløpende. Det er viktig at kunde kan ta imot fôret når Felleskjøpet kjører ut kraftfôret som er bestilt. Felleskjøpet har begrenset lagerkapasitet på ferdigvare og er avhengig av at bestilte kvantum kan tas imot hos kunde.

Ved lagring ute må fôret holdes tørt. Sett sekkevarer på tørt underlag (paller) og dekk over med pressenning som beskytter godt mot fuktighet.

Faktureringsrutiner

Felleskjøpet sender ut faktura når fôret er utlevert. Betalingsfristen er 15 dager på ordinært forfall. Vi anbefaler autogiro da dette gir 1% ekstra rabatt. Har dere utfordringer med å betale faktura innen fristen må dere kontakte Kreditt i Felleskjøpet Agri på 72 50 50 50 og gjøre en individuell avtale med de vedr betaling.


 

Fôring av andre drøvtyggere

Rein

Kraftfôr  
FK Reinfôr BAS

FK Reinfôr BAS er kraftfôret til rein som er tilvendt kraftfôr eller der en skal fôre reinen over en lengre periode.FK Reinfôr BAS kan gis både som manuell fôring (droppfôring) eller gis etter appetitt sammen med grovfôr eller lav. FK Reinfôr BAS er tilpasset reinens behov i forhold til innhold av protein, fiber, mineraler og vitaminer.

 

Hjort

FK Tilskuddsfôr Hjort er et fiberrikt kraftfôr med et høyt innhold av proteiner, tilpassede makro- og mikromineraler samt E-vitamin. Hjort i fangenskap har behov for å få tildelt mineraltilskudd for å ivareta og sikre behovene dyra har. FK Tilskuddsfôr Hjort har et spesielt høgt innhold av kopper med 300 mg per kg. Daglig anbefalt koppermengde til hjort er ca. 150 mg per dyr/dag for å sikre optimal vekst og helse. En bør derfor gi ca. 0,5 kg FK Tilskuddsfôr Hjort per dyr/dag. Er det behov for å gi ekstra med kraftfôr til hjort for å sikre energi og proteinbehovet anbefales det å gi 0,1-0,4 kg Formel Biff eller Formel Biff Kompakt i tillegg til 0,5 kg FK Tilskuddsfôr Hjort.

Kraftfôr  
Tilskuddsfôr hjort

Tilskuddsfôr hjort, er et fiberrikt kraftfôr med et høyt innhold av proteiner, tilpassede makro- og micromineraler samt E-vitamin. I hjorteoppdrett kan tilskuddsfôring være nødvendig for å gi dyret større motstandskraft og bedre vekstvilkår. Bruk av tilskuddsfôr ivaretar hjortens trivsel i hegnet.

Saltsteiner anbefales også til hjort i fangenskap. Saltsteiner vil gi supplering av salt og litt andre mineraler men må benyttes sammen med FK Tilskuddsfôr Hjort for å sikre alle dyras behov for mineraler. Pluss Saltstein Rød eller pluss saltstein Grå anbefales til hjort pga høgere kopperinnhold.Saltsteiner bør plasseres ut på forskjellige steder i hegnet for å redusere smittepresset.

Betalingspartnere