Meny

Andre drøvtyggere

Felleskjøpet har i sitt sortiment også kraftfôr til andre drøvtyggere.

Fôring av andre drøvtyggere

Rein

Kraftfôr  
FK Reinfôr Start

Nyhet: FK Reinfôr Start er et startfôr til rein som ikke er tilvendt kraftfôr fra før. FK Reinfôr Start er inneholder råvarer som gir raskere opptak av kraftfôr. Anbefalt brukstid er ca 1 mnd og deretter overgang til FK reinfôr BAS. FK reinfôr Start kan tildeles manuelt til flokken (droppfôring) eller gis som appetittfôr sammen med grovfôr eller reinlav. Gis FK Reinfôr etter appetitt uten tilgang på annen fôr er det viktig at en overvåker tett flokken slik at en unngår sur vom/skvalpemage/diare. FK Reinfôr Start er tilpasset reinens behov i forhold til innhold av protein, fiber, mineraler og vitaminer.

FK Reinfôr BAS

FK Reinfôr BAS er kraftfôret til rein som er tilvendt kraftfôr eller der en skal fôre reinen over en lengre periode.FK Reinfôr BAS kan gis både som manuell fôring (droppfôring) eller gis etter appetitt sammen med grovfôr eller lav. FK Reinfôr BAS er tilpasset reinens behov i forhold til innhold av protein, fiber, mineraler og vitaminer.

 

Hjort

FK Tilskuddsfôr Hjort er et fiberrikt kraftfôr med et høyt innhold av proteiner, tilpassede makro- og mikromineraler samt E-vitamin. Hjort i fangenskap har behov for å få tildelt mineraltilskudd for å ivareta og sikre behovene dyra har. FK Tilskuddsfôr Hjort har et spesielt høgt innhold av kopper med 300 mg per kg. Daglig anbefalt koppermengde til hjort er ca. 150 mg per dyr/dag for å sikre optimal vekst og helse. En bør derfor gi ca. 0,5 kg FK Tilskuddsfôr Hjort per dyr/dag. Er det behov for å gi ekstra med kraftfôr til hjort for å sikre energi og proteinbehovet anbefales det å gi 0,1-0,4 kg Formel Biff eller Formel Biff Kompakt i tillegg til 0,5 kg FK Tilskuddsfôr Hjort.

Kraftfôr  
Tilskuddsfôr hjort

Tilskuddsfôr hjort, er et fiberrikt kraftfôr med et høyt innhold av proteiner, tilpassede makro- og micromineraler samt E-vitamin. I hjorteoppdrett kan tilskuddsfôring være nødvendig for å gi dyret større motstandskraft og bedre vekstvilkår. Bruk av tilskuddsfôr ivaretar hjortens trivsel i hegnet.

Saltsteiner anbefales også til hjort i fangenskap. Saltsteiner vil gi supplering av salt og litt andre mineraler men må benyttes sammen med FK Tilskuddsfôr Hjort for å sikre alle dyras behov for mineraler. Pluss Saltstein Rød eller pluss saltstein Grå anbefales til hjort pga høgere kopperinnhold.Saltsteiner bør plasseres ut på forskjellige steder i hegnet for å redusere smittepresset.

Betalingspartnere