Plantevernmidler

Aktuelle artikler

Prøv kalk, ny sort eller økohavre!
Balaya© – nytt soppmiddel i korn
Korndyrking i Viken og Hedmark - sprøytestrategier, kalking og bladgjødsling
Nye plantevernprodukter og endringer
Ta gjenlegget av enga på alvor
Middel mot rotter og mus
Ti år med åkerbønner
Bladgjødsling gir meravling
Åkerbønne og ugrasbekjempelse
Eventyrlige høstrapsavlinger motiverer
SPIRE Resåing - ny frøblanding
Mindre buffersoner med avdriftsreduserende dyser
Fangvekster fra Felleskjøpet
Økte muligheter med avdriftsreduserende dyser
Unngå å stresse plantene

Betalingspartnere