Plantevernmidler

Aktuelle artikler

Gode erfaringer fra havreåret 2022
Åkerbønner – etterspurt av kraftfôrindustrien
Ugrassprøyting i høstkorn om høsten
CREDIT® XTREME – den nye innovative løsningen mot kveke
Tørrflekksjuke og tørråte i potet
Prøv kalk, ny sort eller økohavre!
Balaya© – nytt soppmiddel i korn
Korndyrking i Viken og Hedmark - sprøytestrategier, kalking og bladgjødsling
Nye plantevernprodukter og endringer
Ta gjenlegget av enga på alvor
Middel mot rotter og mus
Ti år med åkerbønner
Bladgjødsling gir meravling
Åkerbønne og ugrasbekjempelse
Eventyrlige høstrapsavlinger motiverer

Betalingspartnere