Plantevernmidler

Aktuelle artikler

Vekstregulering og behandling av sopp i korn
Ugras- og ugrasstrategi i år?
Nye plantevernprodukter og endringer 2024
Hønsehirse – et økende problem
Våronn i høstkornet
Duplosan D –  nytt ugrasmiddel i alle kornarter
Vårsådde fangvekster
Sikre deg plantevernmidler til sesongen
Middel mot rotter og mus
Presisjon for plantevern
Et godt gjenlegg   – grunnlaget for gode grovfôravlinger i flere år framover
YaraVita bladgjødsling lønner seg over tid
Gode erfaringer fra havreåret 2022
Åkerbønner – etterspurt av kraftfôrindustrien
Ugrassprøyting i høstkorn om høsten

Betalingspartnere