16.02.2024 | Felleskjøpet

Midler mot ugras, skadedyr og sopp er oftest nødvendig for at plantene skal holde seg friske og for at du skal kunne ta ut hele avlingspotensialet. Og husk at dess dyrere gjødsla er, dess viktigere er det å holde plantene friske slik at en forrenter andre kostnader.

Ta kontakt med din avdeling, samarbeidende lag, salgskonsulent eller kundeservice i dag.

Utvalgte plantevernmidler

Se vårt utvalg av plantevernmidler

 

Aktuelle artikler

Duplosan D –  nytt ugrasmiddel i alle kornarter
CREDIT® XTREME – den nye innovative løsningen mot kveke
Ugrassprøyting i vårkorn
Ugraskamp i gjenlegg – investering for ei langvarig eng
Balaya© – nytt soppmiddel i korn
Mindre buffersoner med avdriftsreduserende dyser
Åkerbønne og ugrasbekjempelse
Eventyrlige høstrapsavlinger motiverer

 

TILBUD på CropPlan

I forbindelse med plantevernkampanjen tilbyr vi, ved kjøp av CropPlan, opplæring til en verdi av 2500,- inkludert i kjøpet. Skaff deg full oversikt over drifta di i dag. Les mer her.

KAMPANJE på avdriftsreduserende dyser

Når en sprøyter med plantevernmidler er alltid det overordnede målet å oppnå tilfredsstillende biologisk virkning av behandlingen. Samtidig må faren for plantevernmidler på avveie, ved avdrift eller avrenning, begrenses mest mulig. Velg riktige dyser til ditt behov. Kampanjeperiode 19.02-31.03 2024