31.03.2021 | Camilla Mellemstrand

I Plantevernkatalogen fremkommer det tydelig hvor lang avstand det må være fra sprøyta areal til nærmeste overflatevann. Ved bruk av soppmiddelet CometPro stilles det eksempelvis krav om 30 meters avstand til vann, mens sprøyting med ugrasmiddelet Flurostar krever 20 meters avstand.

- Har en bonde mye areal som grenser mot vann, kan avstandskravet føre til at buffersonene blir store, at mye avling går tapt eller at bonden velger bort det aktuelle sprøytemiddelet. Heldigvis innførte Mattilsynet i fjor differensierte avstandskrav, slik at de som bruker avdriftsreduserende dyser nå får kortere avstandskrav enn de som bruker ordinære dyser, forteller Hans Trygve Lund, fagsjef for plantekultur i Felleskjøpet Agri.

Redusert avstandskrav

Det finnes dyser som reduserer avdriften med henholdsvis 50, 75 og 90 prosent.

- Kjøper du en dyse som reduserer avdriften med 90 prosent og det står på etiketten at avstandskravet til vann i utgangspunktet er 30 meter, kan du nøye deg med å la et tre meter bredt belte stå usprøyta. Har du dyser som reduserer avdriften med 50 prosent, må du sette av et 15 meter bredt belte. Minstekravet er uansett tre meter og buffersoner med vegetasjon kommer i tillegg, oppsummerer fagsjefen.

Anbefaler 90 prosent

Skal redusert buffersone være godkjent, stilles det i tillegg til krav om avdriftsreduserende dyser, også krav til sprøyteteknikk. For å oppnå 90 prosent avdriftsreduksjon kan du kjøre maks åtte kilometer i timen, bommen kan være maksimalt 40 centimeter over plantene og du bør unngå å sprøyte når vindstyrken er over 4,5 meter i sekundet.

- Jeg vil anbefale å kjøpe dyser som reduserer avdriften med 90 prosent. Skal man bruke dem på arealer uten restriksjoner kan man heller øke trykket eller kjørehastigheten, sier fagsjefen.

Passer til alle sprøyter

Hjemme på gården i Spydeberg, hvor fagsjefen dyrker 400 dekar bygg, havre, hvete og hvitkløverfrø, har han en tre år gammel Kvernelandsprøyte og en Hardi-sprøyte fra 1992.

- De avdriftsreduserende dysene passer på alle dyseholdere med snapfit. Det er ikke noe problem å bruke disse dysene på min nesten 30 år gamle Hardi-sprøyte. De passer til alle merker, og både nye og gamle modeller, sier fagsjefen.

720x480 passer til alle sprøyter .jpg

Passer til alle sprøyter: De avdriftsreduserende dysene kan brukes på alle sprøyter med snap-fit dyseholdere. De passer blant annet fint på fagsjefens Hardi-sprøyte fra 1992.

Fort gjort å bytte dyser

Om du bør veksle mellom ordinære og avdriftsreduserende dyser eller om du bør bruke de mest miljøvennlige dysene på hele jordet, avhenger av om du sprøyter gras eller korn. Det avhenger også av om du sprøyter mot ugras, sopp eller insekter.

- Sprøyter man eng eller mot ugras i korn kan man fint kjøre medavdriftsreduserende dyser på hele jordet. Da er plantene så lave at de avdriftsreduserende dysene uansett treffer godt nok. Skal du sprøyte mot sopp eller insekter i en kornåker som er en meter høy, er det vanskeligere for sprøytemiddelet å komme langt nok ned i bestanden. I slike tilfeller bør man kjøre med avdriftsreduserende dyser i buffersonen på 30, 20 eller 10 meter og bytte til ordinære dyser på resten av jordet, oppsummerer Lund. På den nyeste sprøyta hans har han plass til tre ulike dyser samtidig, mens på den gamle sprøyta må han skru av én dyse for å sette på en ny.

- Uansett, er det fort gjort å skifte dyser. Du sparer fort inn kostnaden ved nye dyser når du kan redusere buffersonen så betraktelig, sier fagsjefen.

 

720x480 mindre dråper.jpgTyngre dråper: Avdriftsreduserende dyser slipper ut større dråper enn vanlige dyser. Større dråper er vanskeligere for vinden å få fatt i.

Husk vannjournal

Vannjournal er en del av plantevernjournalen og skal føres hver gang du sprøyter. I vannjournalen skal du beskrive:

  • Avstand til overflatevann og eventuelle drikkevannskilder i nærheten
  • Eventuelle tiltak du har gjort for å begrense risikoen for forurensing til vann (dysevalg, større buffersone enn kravet på etiketten, valg av vaskeplass, avdriftsreduserende tiltak o.l)
  • Eventuelt avdriftsreduserende utstyr og teknikker for å kunne sprøyte nærmere overflatevann

Forslag til skjema kan lestes ned fra Mattilsynets sider.

Norsk Landbruksrådgiving har testet åkersprøytedysene på markedet

Testvinnerne har både god dekningsgrad og god avdriftsreduserende effekt

imagenea53i.png

Sjekk etiketten: På enkelte plantevernmidler framkommer det tydelig på etiketten at Mattilsynet opererer med differensierte avstandskrav avhengig av sprøyteteknikk. På andre midler må man lese etiketten på Mattilsynets nettsider for å finne ut om differensierte avstandskrav gjelder for dette produktet.

Publisert 31.03.2021