01.09.2022 | Ole Sigvart Dahlen, Nufarm Nordics

Med CREDIT® XTREME har plantevernprodusenten NUFARM utviklet en helt ny glyfosatformulering som nå lanseres i Norge. Formuleringen har flere fordeler som gjør at vi tar et steg framover i sikkerheten ved bruk av glyfosat. Produktet har i praksis vist sine gode egenskaper i vårt naboland Sverige, og erfaringene derfra er meget gode. Vi lanserer et produkt som har vist seg å samsvare med forventningene i et nordisk klima.

Dual-salt Technology™

IPA-salt er et ammonium salt og brukes i de de fleste glyfosatprodukter på markedet. Dette gir velprøvde og sikre formuleringer med gode blandings- og bruksegenskaper.

I tillegg er det i CREDIT® XTREME K-salt som er et kaliumsalt som spesielt bidrar til bedre regnfasthet og bedre resultater under krevende forhold. Denne forbedrede kombinasjonen gir et sikrere produkt på flere sentrale punkt, sammenlignet med dagens standardformuleringer. Bedre regnfasthet, raskt opptak, bedre viskositet (lettere å helle, pumpe og rengjøre), mer lik dråpefordeling og biologisk opptak i plantene. Spesielt under tøffe forhold vil denne Dual-Salt Technology™ være en forsikring for en god biologisk effekt.
Formuleringen er også så stabil at utblandet vare kan stå inntil 2 timer på tanken uten å sedimentere.

I tillegg gir CREDIT® XTREME en dråpestørrelse som er meget lik, noe som reduserer risiko for avdrift og at produktet kommer dit det skal.
Med et av markedets beste formuleringsmidler er dette et produkt som vi kan stole på.

Hardt vann og skumming

I tester har CREDIT® XTREME vært en av de beste formuleringene i hardt vann (50 dH°). I områder der det brukes kalkrikt vann, så vil formuleringen til Credit Xtreme sikre at glyfosat ikke bindes i vannet, men kommer til nytte på plantene, uten at doseringen må økes. Vann med høy pH vil påvirke effekten av CREDIT® XTREME langt mindre enn andre glyfosatformuleringer.

Likeledes er utfordringene med skumming mindre, sammenlignet med de formuleringene som er på markedet i Norge. Du skal likevel ha rutiner ved sprøyting og utblanding som ikke framprovoserer skum. (Falsk luft, retur som ikke pisker inn luft mv).

Hva gir formuleringen ev ekstra fordeler

CREDIT® XTREME inneholder 50 % mer vare enn standardformuleringer, slik at det blir mindre emballasje. Produktet skal i utgangspunktet brukes under optimale forhold:

  • Kveka 3-4 blad
  • Vannmengde under 20 l/daa
  • Opphold 2 timer etter behandling
  • Høy relativ fuktighet
  • Behandle på formiddagen
  • Temperatur på 15°C

CREDIT® XTREME formuleringen har i forsøk vist å være regnfast etter 1 time med 10 millimeter eller 20 millimeter nedbør. Lave temperaturer, en natt eller to med frost er av liten betydning bare det er god vekst på dagen og helst ikke frost natten etter behandling. For frøugras og spillkorn på våren eller før høstsådde vekster er det nok med 6 timer fra sprøyting til jordarbeiding. Denne korte tiden er nok til å sikre opptak og effekt på denne typen ugras.

For kveke er det mulig å jordarbeide etter to døgn under gode forhold. Det er en forutsetning at kveka har en stor nok og frisk bladmasse for å få god effekt.

Sammenlignet med mange andre glyfosatformuleringer vil CREDIT® XTREME gi sikker effekt under tøffe forhold. (Tørke, varme, kulde)
CREDIT® XTREME er ikke søkt til bruk i modent bygg. Produktet er heller ikke registrert til tvangsmodning i voksende kulturer i noen land i Europa.
Bruksområder og anbefalte doseringer (Se etikett for detaljer)

Bruksområde

Maks tillatte dosering

Anbefalt dosering

Før såing /planting /setting

200 ml

90-200

Etter såing/setting. Før oppspiring

200 ml

90-200

Stubbåker

400 ml

200- 266* ml

Brakking i eng og beite

266 ml

200-266 ml

Punktbehandling i grasmark, industriarealer mv

533 ml

 

Frukthager

230 ml

200-230 ml

Planteskole

500 ml

 

Jernbane

400 ml

 

(*) Gjelder kveke
Produktet selges i forpakninger på 20 liter. Vi forventer å ha produkt tilgjengelig for sprøyting i stubbåker fra medio august.