01.06.2022 | Felleskjøpet

Bonde Cathrine Glende har fått besøk av produktsjef Trond C. Anstensrud. I den korte filmen ser du hvilke ugras de finner i Cathrines vårkornåker, og hvilke produkt Trond anbefaler mot disse. Det er snart på tide med første runde med plantevernmidler.

For å finne ut hvilket plantevernmiddel som fungerer best hos deg må du finne de fem mest dominerende ugrasartene i åkeren din. Svarene finner du i Plantevernkatalogen til Felleskjøpet.