14.05.2021 | Trond Christen Anstensrud, produktsjef Plantevern

Hva bør en fokusere på ved valg av ugrasstrategi og middel?

Generelt sett bør en fokusere og kjenne de 5 mest dominerende ugrasartene på et skifte, og velge preparat med best effekt deretter. Hvilke ugrasarter som dominerer varierer ofte mellom skifter basert på dyrkingshistorikk, jordart, jordarbeiding, pH og tidligere bruk av plantevernmidler. Derfor er det ikke sikkert en skal bruke samme løsning på alle skifter.

Resistensstrategi (verktøy)

Lavdosemidlene er fortsatt sterke løsninger til en gunstig dekarpris, men for å forebygge resistens bør de alltid tankblandes med en resistensbryter, dvs. midler med annen virkemekanisme. Alternativt velges produkter med annen virkemåte f.eks. Ariane S eller Mustang Forte. Resistens mot lavdosemidler er mest utbredt hos vassarve og balderbrå. Resistensbrytere mot vassarve er f.eks Pixxaro, Zypar, Flurostar (min + 10 °C), mekoprop (min. +8-10 °C) eller Starane XL. Mot balderbrå har vi i realiteten to gode resistensbrytere Ariane S (inneholder clopyralid) og Mustang Forte (inneholder aminopyralid og 2.4 D). Ariane S bør ha > +12 °C på dagtid og ikke under +7-8 °C natta etter sprøyting for å få god virking, mens Mustang Forte kan brukes allerede fra + 5 °C.

NB! Mustang Forte har store begrensninger i hva som kan dyrkes de neste 1-2 år, pga. innholdet av aminopyralid og lang ettervirkning. For erter og åkerbønner må det gå minst 24 måneder og min. 14 måneder for en rekke andre før dyrking. Dessuten er det også begrensninger på bruk av talle med halm som er sprøytet med aminopyralid. Mustang Forte er derfor mest aktuell ved ensidig korndyrking, ellers kreves meget god planlegging og oppfølging.

Krav til etablert vegetativ buffersone

Flere midler enn tidligere har nå fått krav til minimum 10 m etablert vegetativ buffersone mot overflatevann som bekker, elver og vann. Det er riktignok unntak om overflatevannet ligger høyere, fallet er mindre enn 2 % ned til overflatevannet, eller ligger mer enn 50 m unna. Se etikett og oppdateringer på Mattilsynets sider.


720x480-vårkorn.jpg

Ugrasmidler med krav til buffersone

Følgende midler har per i dag krav til buffersone på etiketten: Alliance WG, DFF 500 (ved høyeste dose ingen ved halv), Legacy og Saracen Delta

Saracen Delta er et nytt produkt på markedet i år inneholdende de aktive stoffene florasulam (lavdose) og DFF i en flytende ferdigformulering. Preparatet DFF 500 kan, som det eneste av de nevnte, ifølge etikett brukes uten vegetert buffersone ved tilnærmet halv dose. De nyere preparatene inneholdende DFF er interessante produkter med en ny virkemekanisme på det norske marked for å forebygge resistens. Dosen aktivt stoff er imidlertid for lav til å bekjempe allerede resistent ugras, og trenger da en partner.

Valg av ugrasmiddel/løsninger og sprøytetidspunkt mht. resistensstrategi mot frøugras

Felleskjøpet markedsfører de aller fleste produkter og løsninger. Her vil vi trekker fram noen aktuelle løsninger inkludert resistensforebygging. Optimalt sprøytetidspunkt er kornets 2-4 bladstadie, da frøugraset gjerne er på frøbladstadiet til 2-4 varige blad. Se for øvrig plantevernkatalogen s. 202-203.

I bygg og vårhvete

Vassarve og då:

 • Zypar (ikke havre) 50-75 ml; 14 -20 kr/daa. Bredtvirkende. Ved mye stemor og linbendel anbefales tankblanding med Express Gold 1,5 g + Biowet. Alternativt tankblanding med DFF 4,2 ml (uten buffersone)/9 ml (med buffersone).
 • Express Gold 1,5 g + Pixxaro 12,5 ml + DFF 4,2 ml (ikke havre); 27 kr/daa. Meget bredtvirkende. Ingen krav til buffersone.
 • Tripali 2,5 g + Flurostar 60-70 ml + Biowet; 25- 30 kr/daa.
 • Ariane S 200-250 ml; 30-38 kr/daa. Krever min + 12°C på dag og ikke under +7-8 °C på natt.
 • Mustang Forte 30-75 ml; 11 – 27 kr/daa. NB! Erter og Åkerbønner må gå minst 24 måneder og min. 14 måneder for en rekke andre. God virkning alt fra + 5 °C.

Balderbrå og stivdylle:
Kun 2 reelle alternativ som resistensbrytere til lavdosemidler. Stivdylle spirer gjerne litt senere, så unngå å sprøyte for tidlig om denne er en utfordring.

 • Mustang Forte 30-75 ml; 11 – 27 kr/daa. Meget god resistensbryter på balderbrå. NB! Se begrensninger ovenfor.
 • Ariane S 200-250 ml; 30-38 kr/daa. NB! Se temperaturbegrensninger og kommentarer ovenfor.
 • Mekoprop Nufarm 150-170 g + Express SX 1,1g + Biowet; 31-34 kr/daa. Blandingen med mekorpop virker bra på resistent stivdylle, og vassarve. Effekten av mekoprop på balderbrå er noe begrenset 70-75 %. Virker resistensforebyggende, men tar ikke resistent balderbrå godt nok.

Linbendel:

 • Ally Class 3,5 -4 g; 21-24 kr/daa. Bredtvirkende. God på linbendel og stemor men svak på ALS-resistent vassarve. Virkning fra + 5 °C.
 • Saracen Delta 7,5 – 10 ml; 17-23 kr/daa. DFF har god resistensforebyggende virkning mot linbendel, og er god mot stemor. Svak mot meldestokk

Hønsegras:

 • Pixxaro 25 ml + Express Gold 1,5g; 25 kr/daa. Meget bredtvirkende inkl. resistensstrategi mot vassarve og då.
 • Saracen Delta 7,5 – 10 ml; 17-23 kr/daa.
 • Mustang Forte 30-75 ml; 11 – 27 kr/daa.
  NB! Begrensninger etterfølgende kulturer

I havre

Zypar og Pixxaro er ikke tillatt og kan ikke brukes i havre, da de kan skade havren! Saracen Delta og Legacy er heller ikke godkjent i havre. Ally Class max 2,5 g i havre! Bortsett fra disse er alternativene nevnt under bygg og vårhvete aktuelle i havre. Se FK-katalogen og les alltid etikett før bruk!

Grasugras – tunrapp + frøugras

Dersom tunrapp er et problem, f.eks. ved redusert jordarbeiding eller noe mer pakking på vendeteiger trengs andre alternativ. Ingen grasugras-midler kan brukes i havre, bare i bygg og vårhvete.

 • Hussar Plus OD 4- 20 ml/daa + Mero; 10-50 kr/daa. Allsidig. Virker mot tunrapp og markrapp. Min 12 ml for å bekjempe tunrapp. Maks. 15 ml i bygg, enkelte sorter særlig seksradssorter litt mer følsomme. Maks. 10 ml/daa i følsomme sorter. Kan blandes med Flurostar eller DFF for å forebygge resistens mot frøugras.
 • Attribut Twin + Mero (6g Attribut + 5 ml Hussar OD). KUN i vårhvete! 10 – 50 kr/daa. Bred frøugraseffekt og sterk mot kveke, tunrapp, floghavre m.fl. Husk at Attribut og Hussar må blandes i forholdet 6 : 5. Krever god jordfuktighet.
 • Broadway Star 15g/daa, + PG26N klebemiddel 50 ml; KUN i vårhvete! 40 kr/daa. Bred frøugraseffekt inkl. kveke, floghavre, tunrapp og markrapp.

Floghavre og hønsehirse

Hønsehirse har spredd seg over større og større kornområder, særlig på begge sider av Oslofjorden, men også beveget seg nordover. Det er regnet som verdens 3dje verste ugras, og betydelig mer problematisk enn floghavre. Sørg derfor å luke vekk de første plantene om dere finner denne ved floghavrekontrollen om sommeren. Får den først spredd seg er den nesten umulig å bli kvitt.

Floghavremidlene vi har på markedet virker heldigvis også mot hønsehirse. Utfordringen med hønsehirse er imidlertid at den spirer litt sent, slik som floghavre (liker litt høyere jordtemperatur), og kan spire utover hele sommeren om det er plass og lys. Hønsehirse konkurrerer ikke like godt i en tett og god åker, så etablering av et godt plantebestand er den beste forebyggingen.

Sprøytetidspunkt: Vanlig frøugrassprøyting er gjerne for tidlig, da mange hønsehirse, men også floghavre ikke har spirt enda. Derfor er aktuelt sprøytetidspunkt for begge mest aktuelt fra avsluttende busking/begynnende strekning, og litt utover.

 • Axial (Ikke i havre!) 70-90 ml/daa; 35-45 kr/daa. Fra kornplanta har 2 blad ( men bør i praksis vente til avsluttede busking så flere floghavre/hønsehirse har spirt). Kan brukes fram til flaggbladet er framme (BBCH39). Dersom sprøytetidspunktet med frøugras sammenfaller, kan den blandes med Express (Ikke klebemiddel!), Pixxaro, Starane XL, Saracen Delta og Flurostar. Ved blanding bruk minimum 80 ml Axial /daa. For andre preparater må det gå minst 7 dager mellom ugrassprøyting og Axial.
 • Puma Extra (Ikke i havre!) 100-120 ml; 30-36 kr/daa. Kan brukes fra 2-bladstadiet fram til avsluttende busking. Dette kan ofte være i tidligste laget for å oppnå den beste bekjempelsen. Begrensede muligheter for tankblanding med andre ugrasmidler. Kan blandes med Express SX + klebemiddel.
 • Attribut Twin + Mero (6g Attribut + 5 ml Hussar OD). KUN i vårhvete! 10 – 50 kr/daa. Mot hønsehirse fram til avsluttende busking. Preparatet krever god jordfuktighet!
 • Broadway Star 15g/daa, + PG26N klebemiddel 50 ml; KUN i vårhvete! 40 kr/daa. Svak mot hønsehirse! God mot floghavre.

Avstandskrav til vann – avdriftsreduserende dyser

På de fleste plantevernmidler er det oppgitt avstandskrav til vann. Fra minimum 3 m og opp til 30 m. Med nytt regelverk som kom i 2020 kan man, dersom det er oppgitt på etikett, redusere avstandskravet til vann ved opptil 90%. Det forutsetter bruk av avdriftsreduserende dyser som tilfredsstiller kravet, riktig trykk og kjørehastighet ikke over 8 km/t. På arealet innenfor opprinnelig avstandskrav kan man kjøre med vanlige dyser. I plantevernkatalog s 170-173, kan du lese mer info bl.a. om aktuelle dyser. Til frøugrassprøyting kom Lechler IDKT POM 120-03 best ut i test sammen med Hardi Minidrift Duo.

Felleskjøpet Agri har jubileumstilbud på hele 30% rabatt for alle avdriftsreduserende dyser vi selger ut mai 2021.

Så dersom du trenger slike, løp og kjøp!