01.06.2023 | Trond Christen Anstensrud, produktsjef Plantevern

Hva bør en fokusere på ved valg av ugrasstrategi og middel?

Generelt sett bør en fokusere og kjenne de 3- 5 mest dominerende ugrasartene, og velge preparat med best effekt på dem. Hvilke ugrasarter som dominerer varierer ofte mellom skifter basert på dyrkingshistorikk, jordart, jordarbeiding, pH og tidligere bruk av plantevernmidler. Derfor er det ikke sikkert en skal bruke samme løsning på alle skifter.

Resistensstrategi (verktøy)

Lavdosemidlene er fortsatt sterke løsninger til en gunstig dekarpris, men for å forebygge resistens bør de alltid tankblandes med en resistensbryter, dvs. midler med annen virkemekanisme. Alternativt velges produkter med annen virkemåte f.eks. Ariane S eller Mustang Forte. Både vassarve og balderbrå har utvikla resistens mot lavdosemidler flere steder. Resistensbrytere mot vassarve er f.eks Pixxaro, Zypar, Flurostar (min + 10 °C), mekoprop (min. +8-10 °C) eller Cleave/Starane XL. Mot balderbrå har vi i realiteten to gode resistensbrytere, Ariane S (inneholder clopyralid) og Mustang Forte (inneholder aminopyralid og 2.4 D). Ariane S bør ha > +12 °C på dagtid og ikke under +7-8 °C natta etter sprøyting for å få god virking, mens Mustang Forte kan brukes allerede fra + 5 °C.

NB! Mustang Forte har store begrensninger i hva som kan dyrkes de neste 1-2 år, pga. lang ettervirkning. For bl.a. erter og åkerbønner må det gå minst 24 måneder. Det er også begrensninger på bruk av talle med halm som er sprøytet med Mustang Forte. Les etiketten når du velger Mustang Forte, den er på mange måter mest aktuell ved ensidig korndyrking, ellers kreves meget god planlegging og oppfølging.

Krav til etablert vegetativ buffersone

Flere midler enn tidligere har fått krav til minimum 10m etablert vegetativ buffersone mot overflatevann som bekker, elver og vann. Det er riktignok unntak om overflatevannet ligger høyere, fallet er mindre enn 2 % ned til overflatevannet, eller ligger mer enn 50 m unna. Se etikett og oppdateringer på Mattilsynets sider.

Følgende midler har krav til buffersone på etiketten:

 • Alliance WG
 • DFF 500 (ved høyeste dose, dog ingen ved halv)
 • Legacy
 • Saracen Delta
 • Attribut Twin (i høsthvete)


720x480-vårkorn.jpg

Valg av ugrasmiddel og sprøytetidspunkt mht. resistensstrategi mot frøugras

Optimalt sprøytetidspunkt er på kornets 2-4 bladstadie, da er frøugraset også gjerne på frøbladstadiet til 2-4 varige blad. Se for øvrig plantevernkatalogen s. 232-233.

I bygg og vårhvete

Linbendel:

 • Ally Class 3,5 -4 g. Beste midlet mot resistent linbendel. Ally Class kan selges fram til den 20.juni i år – og kan brukes fram til 20.juni 2024. God også mot stemor, men svak på ALS-resistent vassarve. Virkning fra + 5°C.
 • Saracen Delta 7,5 – 10 ml. DFF har god resistensforebyggende virkning mot linbendel, og er god mot stemor. Svak mot meldestokk.

Vassarve og då:

 • Zypar (ikke havre) 50-75 ml. Bredtvirkende. Ved mye stemor og linbendel anbefales tankblanding med Express Gold 1,5 g + Biowet. Alternativt tankblanding med DFF 4,2 ml (uten buffersone)/9 ml (med buffersone).
 • Express Gold 1,5 g + Pixxaro 12,5 ml + DFF 4,2 ml (ikke havre). Meget bredtvirkende. Ingen krav til buffersone.
 • Tripali 2,5 g + Flurostar 60-70 ml + Biowet.
 • Ariane S 200-250 ml. Krever min + 12°C på dag og ikke under +7-8 °C på natt.
 • Mustang Forte 30-75 ml. . NB! Erter og Åkerbønner må gå minst 24 måneder og min. 14 måneder for en rekke andre. God virkning alt fra + 5 °C.

Balderbrå og stivdylle:
Kun 2 reelle alternativ som resistensbrytere til lavdosemidler. Stivdylle spirer gjerne litt senere, så unngå å sprøyte for tidlig om denne er en utfordring.

 • Mustang Forte 30-75 ml. Meget god resistensbryter på balderbrå. NB! Se begrensninger ovenfor.
 • Ariane S 200-250 ml. NB! Se temperaturbegrensninger og kommentarer ovenfor.
 • Mekoprop Nufarm 150-170 ml + Express SX 1,1g + Biowet. Blandingen med Mekorpop virker bra på resistent stivdylle, og dessuten vassarve. Effekten av Mekoprop på balderbrå er noe begrenset 70-75 %. Virker resistensforebyggende, men tar resistent vassarve meget bra om den ikke er for stor.

Hønsegras:

 • Pixxaro 25 ml + Express Gold 1,5g. Meget bredtvirkende inkl. resistensstrategi mot vassarve og då.
 • Saracen Delta 7,5 – 10 ml. 
 • Mustang Forte 30-75 ml. NB! Begrensninger etterfølgende kulturer

I havre

Havre er generelt mer følsom for en del plantevernmidler – og dermed er det flere preparat som ikke kan brukes i havre. Zypar og Pixxaro er ikke tillatt da de kan skade havre, ogdet samme gjelder for Saracen Delta og Legacy. Ally Class kan brukes, men med en maksdose på 2,5 g i havre. Bortsett fra disse er alternativene nevnt under bygg og vårhvete aktuelle i havre. Se FK-katalogen og les alltid etiketten før bruk.

Grasugras – tunrapp + frøugras

Dersom tunrapp er et problem, f.eks. ved redusert jordarbeiding eller pga pakking på vendeteiger trengs andre alternativ. Ingen grasugras-midler kan brukes i havre!, bare i bygg og vårhvete.

 • Hussar Plus OD 4- 20 ml/daa + mero. Allsidig. Virker mot tunrapp og markrapp. Min 12 ml for å bekjempe tunrapp. Maks. 15 ml i bygg, enkelte sorter særlig seksradssorter litt mer følsomme. Maks. 10 ml/daa i følsomme sorter. Kan blandes med Flurostar eller DFF for å forebygge resistens mot frøugras. DFF forsterker effekten mot tunrapp. DFF krever jordfuktighet.
 • Attribut Twin + mero (6 g Attribut + 5 ml Hussar OD). KUN I vårhvete! Bred frøugraseffekt og sterk mot kveke, tunrapp, floghavre m.fl. Husk at Attribut og Hussar må blandes i forholdet 6 : 5. Krever god jordfuktighet.
 • Broadway Star 15 g/daa, + PG26N klebemiddel 50 ml; KUN i vårhvete! Bred frøugraseffekt inkl. kveke, floghavre, tunrapp og markrapp.

Floghavre og hønsehirse

Hønsehirse har tiltatt og spredd seg på begge sider av Oslofjorden, og er også på vei nordover. Den er regnet som verdens 3dje verste ugras, og betydelig mer problematisk enn floghavre. Sørg derfor å luke vekk de første plantene om dere finner den ved floghavrekontrollen om sommeren. Får den først spredd seg er den nesten umulig å bli kvitt! Floghavremidlene vi har på markedet virker heldigvis også mot hønsehirse. Utfordringen med hønsehirse er imidlertid at den spirer litt sent, slik som floghavre (liker litt høyere jordtemperatur), og kan spire utover hele sommeren om det er plass og lys. Hønsehirse konkurrerer ikke like godt i en tett og god åker, så etablering av et godt plantebestand er den beste forebyggingen.

Sprøytetidspunkt: Vanlig frøugrassprøyting er gjerne for tidlig, da mange hønsehirse, men også floghavre ikke har spirt enda. Derfor er aktuelt sprøytetidspunkt for begge mest aktuelt fra avsluttende busking/begynnende strekning, og litt utover.

 • Axial (Ikke i havre!) 70-90 ml/daa. Fra kornplanta har 2 blad (men bør i praksis vente til avsluttede busking så flere floghavre/hønsehirse har spirt). Kan brukes fram til flaggbladet er framme (BBCH39). Dersom sprøytetidspunktet med frøugras sammenfaller, kan den blandes med Express SX (Ikke klebemiddel!), Pixxaro, Starane XL, Saracen Delta og Flurostar. Ved blanding bruk minimum 80 ml Axial /daa. For andre preparater må det gå minst 7 dager mellom ugrassprøyting og Axial.
 • Puma Extra (Ikke i havre!) 100-120 ml. Kan brukes fra 2-bladstadiet fram til avsluttende busking. Dette kan ofte være i tidligste laget for å oppnå den beste bekjempelsen. Begrensede muligheter for tankblanding med andre ugrasmidler. Kan blandes med Express SX + klebemiddel.
 • Attribut Twin + mero (6g Attribut + 5 ml Hussar OD). KUN i vårhvete! Mot hønsehirse fram til avsluttende busking. Preparatet krever god jordfuktighet!
 • Broadway Star 15g/daa, + PG26N klebemiddel 50 ml; KUN iI vårhvete! Svak mot hønsehirse men god mot floghavre.

Avstandskrav til vann – avdriftsreduserende dyser

På de fleste plantevernmidler er det oppgitt avstandskrav til vann. Fra minimum 3 m og opp til 30 m. Med regelverket som kom i 2020 kan man, dersom det er oppgitt på etikett, redusere avstandskravet til vann ved opptil 90%. Det forutsetter bruk av avdriftsreduserende dyser som tilfredsstiller kravet, riktig trykk og kjørehastighet ikke over 8 km/t. På arealet innenfor opprinnelig avstandskrav kan man kjøre med vanlige dyser. I plantevernkatalogen s 14 og 15, kan du lese mer om bl.a. aktuelle dyser. Til frøugrassprøyting kom Lechler IDKT POM 120-03 best ut i test sammen med Hardi Minidrift Duo.