31.03.2020 | Finn Bjørnå

Pollinerende insekter trenger nektar fra blomster som næring. For å øke blomstermengden og rikdommen og dermed hjelpe insekter, kan du så frøblandinger med blomstrende planter og øke mangfoldet i matfatet til insektene. Dette gjelder i landbruket og i privathager.

Spire Insektvenn

Spire Insektvenn er beregnet brukt på åkerkanter, i grasdekte vannveier og grensebelter. Blandingen er sammensatt av seintvoksende grasarter og blomstrende planter. Den gir et flerårig plantedekke med innslag av blomster. God konkurranseevne mot ugras.

Blomsterblanding

Blomsterblanding gir et imponerende flor av ettårige hageplanter: Ringblomster, Valmuer, Brudeslør, Kornblomster etc. (17 ulike arter). Dette er planter med store, fargerike blomster som virker tiltrekkende på svært mange insekter. Siden dette er planter som ikke er naturlige i norsk natur er den vurdert av Artsdatabanken og Miljødirektoratet i henhold til Naturmangfoldsloven og kan brukes på dyrka mark, i parkanlegg og i transport- og næringsutbyggingsområder uten tillatelse/søknad.

For mindre arealer og i privathager fins det også frøblandinger. Blomster Tørreng og Blomster Friskeng inneholder frø av planter fra norsk natur (Blåklokker, prestekrager mv) som hører hjemme i slåtteenger. For å lykkes med å anlegge en blomstereng kreves det en målrettet innsats. Du kan lese om hvordan du lykkes med å lage en blomstereng her.

Felleskjøpet har også andre spesialblandinger.

Les mer om frø til Karbonfiksering og Fangvekster.