08.05.2023 | Finn Bjørnå

Pollinerende insekter trenger nektar og pollen fra blomster som næring. For å øke blomstermengden og rikdommen og dermed hjelpe insekter, kan du så frøblandinger med blomstrende planter og øke mangfoldet i matfatet til insektene. Dette gjelder i landbruket og i privathager.

Spire Insektvenn

Spire Insektvenn skal brukes på dyrket mark og er beregnet brukt til pollinatorstriper. Blandingen er sammensatt av seintvoksende grasarter og blomstrende planter. Den gir et flerårig plantedekke med innslag av blomster. God blomstring i såingsåret. God konkurranseevne mot ugras.

Spire Fangvekst Sommer Allsidig

Spire Fangvekst Sommer er en artsrik blanding av fangvekster og pollinatorplanter som kan samle opp næring, hindre erosjon og være trekkplanter for insekter. Mest brukt som fangvekst etter tidligkulturer av grønnsaker og poteter, men kan også benyttes til pollinatorstriper på dyrket mark. Blandingen er sammensatt av hurtigvoksende raigras og 10 ulike blomstrende plantearter. Overvintringsevnen er begrenset. God konkurranseevne mot ugras.

Blomstereng Robust

Blomstereng Robust er en norsk flerårig blanding sammensatt av 50% grasarter (rødsvingel og engkvein) og 50% blomsterplanter. Blomsterplantene er samlet inn i Sør-Norge og videre oppformert. Frøblandingen gir et insektvennlig plantebestand over flere år, men det vil være begrenset blomstring i såingsåret.

Andre blomsterblanding

Blomsterblanding DK gir et imponerende flor av ettårige hageplanter: Ringblomster, Valmuer, Brudeslør, Kornblomster etc. (16 ulike arter). Dette er planter med store, fargerike blomster som virker tiltrekkende på svært mange insekter. Siden dette er planter som ikke er naturlige i norsk natur er den vurdert av Artsdatabanken og Miljødirektoratet i henhold til Naturmangfoldsloven og kan brukes på dyrka mark, i parkanlegg og i transport- og næringsutbyggingsområder uten tillatelse/søknad. Leveres i 1 kg pakninger.

Til mindre arealer og i privathager fins det også frøblandinger (i småposer på 10 gram). Disse blandingene er satt opp i tabellen nedenfor. De inneholder frø av ville planter med opprinnelse i norsk natur. Frøblandingene bør brukes i de områdene de hører hjemme (Bruksområde). For å lykkes med disse blandingene kreves det at en er målrettet og nøyaktig. Frøet er smått og tåler lite konkurranse fra andre planter – som for eksempel ulike grasarter. Du kan lese om hvordan du lykkes med å lage en blomstereng her.

Her finner du mer informasjon om etablering av blomsterenger fra NIBIO.

Oversikt regionale blomsterblandinger hos Felleskjøpet

Navn

Bruksområde

Varenummer

Innhold

Blomster Friskeng

Sørøstlandet

31596

Karve, svartknoppurt, Eng-humleblom, Tiriltunge, Rød Jonsok-blom, Engsmelle (totalt 21 arter)

Blomster Tørreng

Sørøstlandet

31597

Ormehode, engnellik, rundbelg, Engsmelle, Engtjæreblom, Gjeldkarve, Tiriltunge (totalt 23 arter)

Blomster Lavland - Innlandet

Sørlige deler av Hedmark og Oppland

31651

Engsmelle, gullris, karve, prikkperikum, prestekrage (totalt 17 arter)

Blomster Fjell – Innlandet

Nord Gudbrandsdal & Nord Østerdal

31652

Karve, Gullris, Engnellik, Engsmelle, Prestekrage, (totalt 14 arter)

Blomster Fjell - Vest

Vestlandet fjellområder

31649

Gjeldkarve, Blåkoll, Kystmaure, Ryllik (totalt 18 arter)

Blomster vest Kyst

Vestlandet kystområder

31648

Rød jonsokblom, hvitkløver, smalkjempe, Blåkoll (totalt 19 arter)

Blomster Midt-Norge

Romsdal – Nordmøre & Trøndelag

31598

Rød jonsokblom, Karve, Følblom, Ryllik, Smalkjempe (totalt 13 arter)

Blomster Nordland

Nordland

31653

Karve, Smalkjempe, Enghumleblom, Gulaks, Blåkoll (totalt 13 arter)

Blomster Troms Finnmark

Troms og Finnmark

31647

Enghumleblom, Følblom, Engsoleie, Rød jonsokblom (totalt 15 arter)