Økologisk korn

debio-o-merke-.pngAll levering av økologisk korn skal være avtalt på forhånd. Dersom det ikke er avtalt time for levering av økologisk korn på mottaksanlegget vil avregning gjelde som for konvensjonelt korn. Mottakssteder for økologisk korn fremkommer av anleggsoversikten..

Felleskjøpets fraktavtale for økologisk korn

Felleskjøpet ønsker tidlig oversikt over hva som kan forventes produsert og omsatt av økologiske korn.
Vi gir derfor våre produsenter tilbud om å tegne fraktavtale til fast pris pr fraktoppdrag/tur.

Ved kjøp av frakttjeneste for levering av økologisk korn på Østlandet tilbys innfrakt på kr 3500 + mva pr fraktoppdrag/tur. Prisen er den samme pr tur om lasset er 3 tonn eller 30 tonn. Felleskjøpet bestemmer da hvor lasset skal leveres. Det må tegnes avtale om levering av økologisk korn med Felleskjøpet for å oppnå fast fraktpris på innfrakten. Inntil videre ønsker vi at informasjon vedrørende forventet leveranse sendes inn til kornavregning@felleskjopet.no. Vi vil da opprette en avtale.

Felleskjøpet tar forbehold om at pris for innfrakt kan endres i løpet av kornsesongen.

Felleskjøpets leveranseavtale for økologiske åkerbønner, erter og oljefrø

Felleskjøpet ønsker mer norsk økologisk protein til sin kraftforproduksjon og tilbyr avtale om merbetaling for økologiske åkerbønner, erter og oljefrø. Avtaletillegg er kr 2 pr kg for oljevekster og kr 1 pr kg for åkerbønner og erter. Pristilleggene gjelder ikke for korn og belgvekster i blanding. Avtale kan tegnes hos en av våre markedskontakter eller med e­post til kornavregning@felleskjopet.no. Avtale må være tegnet før 1. september 2023.

Økologisk spelthvete

Kjøp av økologisk spelthvete tilbys kun gjennom tegnet avtale. Forespørsel om levering kan rettes til din markedskontakt eller på e-post til kornavregning@felleskjopet.no. Mottakssteder for økologisk korn framkommer av anleggsoversikten.

Økologisk mathvete

Økologisk mathvete som omsettes er en blanding av sorter fra alle kvalitetsklasser. Kvalitetsbetalingen ved innkjøp av økologisk mathvete følger noteringspris og kvalitetsbetaling for konvensjonell mathvete i klasse 2. I tillegg kommer pristillegg for økologisk korn.
Mottakssteder for økologisk mathvete framkommer av anleggsoversikten.

Økologisk korn og belgvekster i blanding

Felleskjøpet tilbyr mottak av økologisk korn og belgvekster i blanding på mottakssted Eiker i Hokksund. Mottaket vil foregå i perioden november/desember. Partier med blandet vare deles i avregningen i kvantum vare etter sine andeler. Varene avregnes hver for seg, i hvert sitt parti, med i utgangspunktet samme vilkår som ren vare.

I oppgjøret vil hvert vareparti i blandingen få en prisreduksjon på 50 øre pr kg.

I et parti med 1000 kg havre og erter i blanding 50/50 vil det avregnes 500 kg havre og 500 kg erter i hvert sitt parti. I oppgjøret vil det for hvert parti bli trukket 50 øre pr kg med beskrivelsen «blandet vare belgvekster/korn». Når innholdet av erter er mindre enn 10 % anvendes regler for korn med innblanding av annen vare.

Fraktkostnad fram til mottakssted betales av leverandør. For økologisk vare ytes frakttilskudd. Se Frakt og frakttilskudd økologisk korn. Vilkår for levering av korn og belgvekster i blanding gjelder også for konvensjonelt korn og belgvekster i blanding.g.

Krav til dokumentasjon

Ved levering av økologiske varer skal det framvises siste gyldige dokument fra årlig Debio-revisjon gjeldende for varen som leveres. Det skal også alltid leveres egenerklæring om at varen er økologisk dyrket. Økologisk korn, oljefrø, erter og åkerbønner uten gyldig dokumentasjon kjøpes ikke som økologisk vare.

Pristillegg

I tillegg til gjeldende noteringspris ved mottaksanlegget utbetaler Felleskjøpet et økotillegg.

Økologisk illustrasjon.jpg

Pristillegg økologisk korn

Mathvete

151 øre/kg

Matrug

99 øre/kg

Fôrhvete

151 øre/kg

Fôrrug

99 øre/kg

Bygg

151 øre/kg

Havre

131 øre/kg

Rughvete

141 øre/kg

Erter

131 øre/kg

Åkerbønner

130 øre/kg

Oljefrø

141 øre/kg

Spelthvete, mat

450 øre/kg

Spelthvete, fôr

70 øre/kg

Økologisk korn - frakttilskudd

Innfrakt av økologisk korn kan gjennomføres av kornprodusenten. Kornprodusenten vil da i kornoppgjøret motta gjeldende tilskudd for innfrakt av økologisk korn.

Gjeldende frakttilskudd for sesongen 2023/2024

Fraktsone

Avstand, km

Sats kr/tonn

0

0-20

0,-

1

21-40

14,-

2

41-60

27,-

3

61-80

41,-

4

81-100

53,-

5

101-120

65,-

6

121-140

77,-

7

> 141

89,-

 

Nye satser pr 01.01.2024

Fraktsone

Avstand, km

Sats kr/tonn

0

0-20

0,-

1

21-40

17,-

2

41-60

33,-

3

61-80

50,-

4

81-100

65,-

5

101-120

79,-

6

121-140

94,-

7

> 141

109,-

Kontaktpersoner

  • Kjetil Randem tlf. 90846790
  • Torstein Jensen tlf. 41475660

Betalingspartnere