Økologisk korn

All levering av økologisk korn skal være avtalt på forhånd. Dersom det ikke er avtalt time for levering av økologisk korn på mottaksanlegget vil avregning gjelde som for konvensjonelt korn.

Mottakssteder for økologisk korn framkommer av anleggsoversikten.

Felleskjøpets fraktavtale for økologisk korn

Ved kjøp av frakttjeneste for levering av økologisk korn på Østlandet tilbys avtale om innfrakt på kr 3800 + mva pr fraktoppdrag/tur. Prisen er den samme pr tur om lasset er 3 tonn eller 30 tonn. Felleskjøpet bestemmer da hvor lasset skal leveres. Inntil videre ønsker vi at informasjon vedrørende forventet leveranse sendes inn til kornavregning@felleskjopet.no. Vi vil da opprette en avtale.
Felleskjøpet tar forbehold om at pris for innfrakt kan endres i løpet av kornsesongen.
Vi har tidligere i år varslet alle økologiske kornprodusenter som leverer til Felleskjøpet, om at det fra kornsesongen 2025-26 vil innføres endringer i våre betingelser. De viktigste endringene vil blant annet omfatte avvikling av «Felleskjøpets fraktavtale for økologisk korn» (gjelder kun Østlandet), justeringer av lokale kornpriser ved de ulike kornanleggene (med utgangspunkt i hvor kornet skal foredles/forbrukes) og markedstiltak som stimulerer til produksjon av korn det er avsetning for.

Felleskjøpets leveranseavtale for økologiske åkerbønner, erter og oljefrø

Felleskjøpet ønsker mer norsk økologisk protein til sin kraftforproduksjon og tilbyr avtale om merbetaling for økologiske åkerbønner, erter og oljefrø. Avtaletillegg er kr 2 pr kg for oljevekster og kr 1 pr kg for åkerbønner og erter. Avtale kan tegnes hos en av våre markedskontakter eller med e-post til kornavregning@felleskjopet.no.
Avtalen skal inngås før leveranse og senest innen 31. oktober 2024.

Økologisk spelthvete

Kjøp av økologisk spelthvete tilbys kun gjennom tegnet avtale. Forespørsel om levering kan rettes til din markedskontakt eller på e-post til kornavregning@felleskjopet.no. Mottakssteder for økologisk korn framkommer av anleggsoversikten.

Økologisk mathvete

Økologisk mathvete som omsettes er en blanding av sorter fra alle kvalitetsklasser. Kvalitetsbetalingen ved innkjøp av økologisk mathvete følger noteringspris og kvalitetsbetaling for konvensjonell mathvete i klasse 2. I tillegg kommer pristillegg for økologisk korn. Mottakssteder for økologisk mathvete framkommer av anleggsoversikten.

Krav til dokumentasjon

Ved levering av økologiske varer skal det framvises siste gyldige dokument fra årlig Debio-revisjon gjeldende for varen som leveres. Det skal også alltid leveres egenerklæring om at varen er økologisk dyrket. Økologisk korn, oljefrø, erter og åkerbønner uten gyldig dokumentasjon kjøpes ikke som økologisk vare.

Pristillegg

I tillegg til gjeldende noteringspris ved mottaksanlegget utbetaler Felleskjøpet et økotillegg.

Økologisk illustrasjon.jpg

Pristillegg økologisk korn 2024/2025

Mathvete

158 øre/kg

Matrug

99 øre/kg

Fôrhvete

158 øre/kg

Fôrrug

99 øre/kg

Bygg

158 øre/kg

Havre

138 øre/kg

Rughvete

141 øre/kg

Erter

141 øre/kg

Åkerbønner

140 øre/kg

Oljefrø

151 øre/kg

Spelthvete, mat

457 øre/kg

Spelthvete, fôr

77 øre/kg

Økologisk korn - frakttilskudd

Innfrakt av økologisk korn kan gjennomføres av kornprodusenten. Kornprodusenten vil da i kornoppgjøret motta gjeldende tilskudd for innfrakt av økologisk korn.

Gjeldende frakttilskudd for 2024

Fraktsone

Avstand, km

Sats kr/tonn

0

0-20

0,-

1

21-40

17,-

2

41-60

33,-

3

61-80

50,-

4

81-100

65,-

5

101-120

79,-

6

121-140

94,-

7

> 141

109,-

Kontaktpersoner

  • Kjetil Randem tlf. 90846790
  • Torstein Jensen tlf. 41475660

Betalingspartnere