Felleskjøpets kornavtaler

Felleskjøpet ønsker gjerne å kjøpe kornet ditt og tilbyr et utvalg avtaler tilpasset ulike behov hos kornprodusentene. Vi ønsker gjennom våre avtaler å bidra til økt samhandling, god vareflyt og lønnsomhet for alle parter. Felleskjøpets samhandlingsavtale gir et kvantumsbasert pristillegg ved leveranse av korn og oljefrø til Felleskjøpet. Tillegget gis fra første kilo ved samlet leveranse over 25 tonn og gitt leveranse av hele avlingen til Felleskjøpet. Avtalen kan inngås frem til 31.10.2024 og kan tegnes fra Min gård eller ved forespørsel til markedskontakt.

 

Felleskjøpets samhandlingsavtale - kornsesongen 2024-2025

Inngå samhandlingsavtale og få kvantumsbasert pristillegg ved leveranse av korn og oljefrø.

Felleskjøpets samhandlingsavtale gir et kvantumsbasert pristillegg ved leveranse av korn og oljefrø til Felleskjøpet. Tillegget gis fra første kilo ved samlet leveranse over 25 tonn og gitt leveranse av hele avlingen til Felleskjøpet. Avtalen skal inngås før leveranse og senest innen 31. oktober 2024. Samhandlingsavtale omfatter ikke økologisk produksjon, kornvolumer på såkornkontrakt, konvensjonelle erter og åkerbønner, samt floghavrefri havre/bygg.

Hovedmålet med samhandlingsavtalen er å få best mulig oversikt over hvor mye korn som forventes levert i løpet av sesongen. God oversikt gir økte muligheter for god planlegging og bedre rasjonalitet i hele verdikjeden gjennom best mulig utnyttelse av ressursene både hos bonden og Felleskjøpet.

God planlegging gir økt pris

Med samhandlingsavtalen får du et pristillegg avhengig av hvor mye som leveres.
Tillegg beregnes i henhold til følgende tabell og utbetales etterskuddsvis i juli 2025 basert på faktisk levert kvantum:

Kvantumsbasert pristillegg ved Samhandlingsavtale

25 - 99 tonn

1 øre/kg 

100 - 199 tonn

2 øre/kg

200 - 299 tonn

3 øre/kg

300 - 399 tonn

4 øre/kg

≥ 400 tonn

5 øre/kg


Helhetlige og gjeldende vilkår for samhandlingsavtalen er beskrevet i avtaleskjema tilgjengelig på «Min gård» eller ved henvendelse til din markedskontakt.

Felleskjøpets henteavtale sesongen 2024/2025


Felleskjøpets henteavtale gjelder for lagerkorn på gård der Felleskjøpet Agri organiserer og utfører transporten. Lagerkorn levert på avtalen vil bli avregnet til kystpris gjeldende for uke 4 i 2025 og fraktkostnad avklares ved avtaleinngåelse. Henteavtalen forutsetter gode lasteforhold hos kornprodusent. Med gode lasteforhold menes effektiv lasting av vogntog (minimum 30 tonn) på kort varsel uten forbehold om vær og føreforhold.  

Om grunnlag for avtale er til stede avgjøres av Felleskjøpet Agris markedskontakt. Felleskjøpet beslutter leveringssted og hentetidspunkt i leveringsperioden som er fra 1. november 2024 og normalt frem til 28. februar 2025. Normert lastetid er 1,5 time for bil+henger og/eller semi. Tillegg og trekk for lastetider fremgår av tabellen.  

Lastetider – tillegg/trekk  

< 30 min  

  500 kr

30 – 90 minutter  

   0 kr

Hver påbegynte halvtime etter 90 minutter belastes 

310 kr

Levering av volumer mindre enn 30 tonn (restpartier) må avtales nærmere slik at det oppnås rasjonell håndtering. Ved henting før 31. desember 2024 legges kornet inn på henteavtale med lagerleie kr 0,-. Oppgjør utføres uke 4 i 2025 for korn hentet innen uke 4. Oppgjør for korn hentet etter uke 4 utføres løpende til uke 4 pris.  

Avtalen skal inngås før leveranse og senest innen 31. oktober 2024.  

Henteavtale tegnes sammen med samhandlingsavtale for å oppnå kvantumsbasert pristillegg. Ønsker du henteavtale kan dette enkelt forespørres ved å krysse av for «Ja, kontakt meg om tilbud på frakt av gårdslagret korn» når du tegner samhandlingsavtale på Min gård, eller ved å rette forespørsel til din markedskontakt. Helhetlige og gjeldende vilkår for henteavtalen er tilgjengelig på «Min gård». 

Korn levert på henteavtale inngår i kvantum for kvantumsbasert pristillegg når det i tillegg er tegnet samhandlingsavtale. 

Felleskjøpets leielagringsavtale sesongen 2024/2025


Felleskjøpet tilbyr leielagring av bygg, havre og hvete på sine mottaksanlegg. Leielagring registreres partivis i mottaket ved levering. Korn på leielager vil bli omsatt uke 4 i 2025 til uke 4 pris ved det anlegget hvor kornet ble levert for leielagring.

Pris for lagerleie i sesongen 2024/2025 vil bli publisert på Felleskjøpet sin hjemmeside i begynnelsen av august. 

Ved behov kan priser endres og tilbud vil kunne begrenses for sted, kvantum og tid. Det gjelder også om levering på leielagringsavtale er påbegynt. Det tilbys ikke leielagringsavtale for rug, rughvete, oljefrø, erter og åkerbønner. Det tilbys ikke leielagringsavtale for økologisk korn, oljefrø, erter, åkerbønner og floghavrefri havre/bygg. Korn levert på leielagringsavtale inngår i kvantum for kvantumsbasert pristillegg når det i tillegg er tegnet samhandlingsavtale.

Avtale om leielagring registreres partivis ved leveranse til ditt lokale kornmottak.

Dersom det på et tidspunkt er ønskelig å oppheve leielagringsavtalen for ett eller flere kornpartier, vil partiet/partiene gjøres opp med den prisen som gjaldt på leveringsstedet på leveringstidspunktet. Ved omgjøring av leielagringsavtale til ordinært oppgjør vil det ikke belastes lagerleie.

Leveranseavtale erter og åkerbønner sesongen 2024/2025


Ved tegning av leveranseavtale for erter og åkerbønner gis et avtaletillegg
på 20 øre pr kg for åkerbønner og 12 øre pr kg for erter. 

Avtalen forutsetter at hele sesongens produksjon av åkerbønner og erter leveres til Felleskjøpet.

Avtalen skal inngås før leveranse, og senest innen 31. oktober 2024. Ønske om avtale kan rettes markedskontakt eller det kan sendes forespørsel om avtale fra Min gård.

Andre pristillegg utover basispris

  • Tørrstoff-tillegg for bygg, havre og oljefrø
  • Tillegg for protein i fôrhvete
  • Fordel på kr 15,- pr. parti ved oppgjørsbrev pr. e-post

Årsbonus


Eventuell bonusutbetaling blir fastsatt på grunnlag av Felleskjøpets årsresultat.

Betalingspartnere