Felleskjøpets kornavtaler

Felleskjøpet ønsker gjerne å kjøpe kornet ditt og tilbyr et utvalg avtaler tilpasset ulike behov hos kornprodusentene. Vi ønsker gjennom våre avtaler å bidra til økt samhandling, god vareflyt og lønnsomhet for alle parter. Felleskjøpets samhandlingsavtale gir et kvantumsbasert pristillegg ved leveranse av korn og oljefrø til Felleskjøpet. Tillegget gis fra første kilo ved samlet leveranse over 25 tonn og gitt leveranse av hele avlingen til Felleskjøpet. Avtalen kan inngås frem til 30.11.2023 og kan tegnes fra Min gård eller ved forespørsel til markedskontakt.

 

Felleskjøpets samhandlingsavtale - kornsesongen 2023-2024

Inngå samhandlingsavtale og få kvantumsbasert pristillegg ved leveranse av korn og oljefrø.

Felleskjøpets samhandlingsavtale gir et kvantumsbasert pristillegg ved leveranse av korn og oljefrø til Felleskjøpet. Tillegget gis fra første kilo ved samlet leveranse over 25 tonn og gitt leveranse av hele avlingen til Felleskjøpet. Avtalen kan inngås frem til 30.11.2023 og kan tegnes fra Min gård eller ved forespørsel til markedskontakt. Samhandlingsavtale omfatter ikke økologisk produksjon, kornvolumer på såkornkontrakt, konvensjonelle erter og åkerbønner, samt kontraktshavre/bygg.

Hovedmålet med samhandlingsavtalen er å få best mulig oversikt over hvor mye korn som forventes levert i løpet av sesongen. God oversikt gir økte muligheter for god planlegging og bedre rasjonalitet i hele verdikjeden gjennom best mulig utnyttelse av ressursene både hos bonden og Felleskjøpet.

God planlegging gir økt pris

Med samhandlingsavtalen får du et pristillegg avhengig av hvor mye som leveres.
Tillegg beregnes i henhold til følgende tabell og utbetales etterskuddsvis i juni 2024 basert på faktisk levert kvantum.

Kvantumsbasert pristillegg ved Samhandlingsavtale

25 – 99 tonn

1 øre/kg

100 - 199 tonn

2 øre/kg

200 - 299 tonn

3 øre/kg

300 - 399 tonn

4 øre/kg

> 400 tonn

5 øre/kg


Helhetlige og gjeldende vilkår for samhandlingsavtalen er beskrevet i avtaleskjema tilgjengelig på «Min gård» eller ved henvendelse til din markedskontakt.

Avtalen gir viktig forutsigbarhet både for bonden og Felleskjøpet, sier Kjetil Randem; forretningsområdesjef for korn i Felleskjøpet.

Store volumer korn skal håndteres på kort tid. I år er målet enda mer forutsigbarhet gjennom flere avtaler, som gir Felleskjøpet viktig informasjon i planleggingen. Vi tilby også i år leveransekontrakt for konvensjonelle åkerbønner og erter. Avtalen gir et pristillegg på 18 øre/kg for åkerbønner og 10 øre/kg for erter.

Avtaler kan tegnes ved henvendelse til en av våre markedskontakter eller sende forespørsel om avtale på «Min gård». Et viktig krav for alle våre kornavtaler er at hele avlingen leveres til Felleskjøpet, sier Randem.

I løpet av juni vil du motta Kornguiden i postkassa. Kornguiden inneholder Felleskjøpets leveringsbetingelser for korn og proteinvekster, samt informasjon om vårt utvalg av såvare og fangvekster. Kornguiden publiseres også i sin helhet på våre hjemmesider.

Felleskjøpets henteavtale sesongen 2023/2024

Avtale for lagerkorn på gård der Felleskjøpet Agri organiserer og utfører transport. Lagerkorn levert på avtalen vil bli avregnet til kystpris gjeldende for uke 4 i 2024 og fraktkostnad avklares ved avtaleinngåelse. Henteavtalen forutsetter gode lasteforhold hos kornprodusent. Med gode lasteforhold menes effektiv lasting av vogntog på kort varsel uten forbehold om vær og føreforhold. Felleskjøpet beslutter leveringssted og hentetidspunkt i leveringsperioden som er fra 1. november 2023 og normalt frem til 29. februar 2024. Normert lastetid er 1,5 time for bil+henger og/eller semi. Ved samlet lastetid utover 1,5 time påløper et ventetidstillegg og ved samlet lastetid under en halv time oppnås en ventetidsgodtgjørelse. Ved henting før 31. desember legges kornet inn på henteavtale med lagerleie kr 0,-. Oppgjør utføres i uke 4 2024 for korn hentet innen uke 4. Oppgjør for korn hentet etter uke 4 utføres løpende til uke 4 pris. Om grunnlag for avtale er til stede avgjøres av Felleskjøpets markedskontakt. Henteavtalen kan kombineres med samhandlingsavtale for å oppnå kvantumsbasert pristillegg. Avtalen kan inngås frem til 30.11.2023. Forespørsel om avtale kan rettes markedskontakt eller ved å krysse av for ønske om transport ved inngåelse av samhandlingsavtale på Min gård.

Helhetlige og gjeldende vilkår for henteavtalen er tilgjengelig på Min gård.

Felleskjøpets leielagringsavtale sesongen 2023/2024

Felleskjøpet tilbyr leielagring av bygg, havre og hvete på sine mottaksanlegg. Leielagring registreres partivis i mottaket ved levering. Korn på leielager vil bli omsatt uke 4 i 2024 til uke 4 pris ved det anlegget hvor kornet ble levert for leielagring.

Pris for leielagring for sesongen 2023/2024 er 10 øre pr kg. Oppgjøret i uke 4 2024 vil være på pris denne uken, som er høyere enn i skuronna og normalt også høyt for perioden før og etter uke 4.

Ved behov kan priser endres og tilbud vil kunne begrenses for sted, kvantum og tid. Det gjelder også om levering på leielagringsavtale er påbegynt. Det tilbys ikke leielagringsavtale for rug, rughvete, oljefrø, erter og åkerbønner. Det tilbys ikke leielagringsavtale for økologisk korn, oljefrø, erter, åkerbønner og havre til hest. Kvantum levert på leielagringsavtale inngår i kvantum for kvantumsbasert pristillegg.

Avtale om leielagring registreres partivis ved leveranse til ditt lokale kornmottak.

Dersom det på et tidspunkt er ønskelig å oppheve leielagringsavtalen for ett eller flere kornpartier, vil partiet/partiene gjøres opp med den prisen som gjaldt på leveringsstedet på leveringstidspunktet. Ved omgjøring av leielagringsavtale til ordinært oppgjør vil det ikke belastes lagerleie.

Leveranseavtale erter og åkerbønner sesongen 2023/2024

Ved tegning av leveranseavtale for erter og åkerbønner gis et avtaletillegg på 18 øre pr kg for åkerbønner og 10 øre pr kg for erter. 

Avtalen forutsetter at hele sesongens produksjon av åkerbønner og erter leveres til Felleskjøpet.

Avtalen kan inngås frem til 30. september 2023. Ønske om avtale kan rettes markedskontakt eller det kan sendes forespørsel om avtale fra Min gård.

Andre pristillegg utover basispris

  • Tørrstofftillegg for bygg, havre og oljefrø
  • Tillegg for protein i fôrhvete
  • Fordel på kr 15,- pr. parti ved oppgjørsbrev pr. e-post

Årsbonus

Eventuell bonusutbetaling blir fastsatt på grunnlag av Felleskjøpets årsresultat.

Betalingspartnere