Korntransport

Renhold av transportutstyr

Alt transportutstyr skal være rengjort før transport av korn. Dersom transportutstyr har vært benyttet til transport av farlig gods, drivstoff, andre fôrråstoffer, gjødsel, jord, dyr eller beiset såkorn skal transportmiddel vaskes før transport av korn.

Belastning av frakt i kornoppgjøret

Containerfrakt i innhøstingen

Priser for containerfrakt vil være tilgjengelig på anleggenes hjemmesider for hvert anlegg. Minstekvantum ved fraktbelastning er 9 tonn. Fraktbeløpet kan, når du har benyttet deg av våre transportører, trekkes i kornoppgjøret. Gi beskjed til transportør om dette. Dersom frakten ikke registreres for trekk i kornoppgjør ved levering vil transporten faktureres kornleverandøren. Ventetider utover 1 time laste- og lossetid og andre merkostnader utover standard fraktsatser vil alltid bli fakturert direkte til kornprodusenten.

Østlandet – container og inntransport

Felleskjøpet disponerer et større antall containere for bruk i kornsesongen og vil tilby disse for korntransport til egne eller samarbeidende anlegg. Henvendelse om containertransport kan gjøres til de lokale anleggene eller Felleskjøpets kundeservice, se informasjon for hvert enkelt kornmottak.

Ved bruk av container er det viktig å følge regler om maksimal last, samt å merke lasset med nødvendig informasjon. Leveringsseddel skal være utfylt før levering. Flere leveringssedler får du hos ditt lokale kornmottak. Både ved egentransport og leietransport er det viktig å minne om godt renhold av alt transportutstyr.

Trøndelag – container og inntransport

Henvendelse om containertransport kan gjøres til de lokale anleggene eller aktuelt transportselskap. Se informasjon for hvert enkelt kornmottak på anleggets hjemmeside. Viser ellers til e-post som blir utsendt om korntransport.

Gårdsforhold ved henting med sugebil

Forholdene på gården skal være tilrettelagt slik at sjåførene ikke blir utsatt for helsefare. Alle som ønsker at Felleskjøpet skal utføre oppdraget, må ha lagt opp rørsystem etter vedtatt bransjestandard. Hvis du er i tvil hvordan dette skal være, ta kontakt med aktuelt transportselskap eller ditt lokale kornmottak.

Sugebil (ingen timebestilling)

Prisene er som containerprisene med 10 % påslag i de forskjellige områdene.

Bestilling av transport med sugebil

Trondheim Kornsilo: 48 08 24 63

Sugebil illustrasjon.png

Rindsem/Verdal:  48 08 24 63
Steinkjer Kornsilo:  74 12 65 60
Namdal Kornsilo:  74 28 24 50
Frosta: 48 08 24 63

 

 
      
   
     
                     

 

Betalingspartnere