Pris og prognoser

Korn i sekk illustrasjon.pngMålpriser og noteringspriser

Målpriser for kornsesongen 2023/24 er fastsatt i jordbruksoppgjøret.

Målpriser for sesongen 2023/2024

Mathvete

480 øre/kg

Matrug

422 øre/kg

Bygg

396 øre/kg

Havre

383 øre/kg

Felleskjøpets gjennomsnittspriser for varekvaliteter uten målpriser ved kystanlegg for sesongen 2023/2024

Fôrhvete

404 øre/kg

(prisløype som for bygg)

Fôrrug

337 øre/kg

Rughvete

386 øre/kg

Prisene publiseres med forbehold om trykkfeil. 

Oljefrø, erter og åkerbønner

Målpris for oljefrø ble for andre året på rad besluttet suspendert i jordbruksforhandlingene. For erter, åkerbønner og oljefrø vil det derfor kommende sesong noteres ukepriser som publiseres på www.felleskjopet.no.

Basispris

Markedsregulator fastsetter en priskurve for basispriser som varierer gjennom sesongen. Markedsregulator er gjennom jordbruksavtalen pålagt å sette basispriser for korn på en slik måte at gjennomsnittlig oppnådd produsentpris er målpris.
Oppnådd produsentpris skal ikke overstige målpris.Overskridelse av målpris gir tilsvarende trekk i pris den påfølgende sesongen (styringspris).

Basispris for basiskvalitet av målprisvarer fastsettes ukentlig av Markedsregulator. Felleskjøpet er pålagt å følge disse prisene på målprisanleggene. Målprisanleggene er Felleskjøpets anlegg ved Oslofjorden (Kambo, Drammen, Holmestrand og Larvik), og Trondheim Kornsilo (gjeldende for bygg). Ukentlige basispriser offentliggjøres på felleskjopet.no og i Bondebladet. 

Hvis situasjonen i det globale råvaremarkedet medfører høyere priser på importert kornråvare med null toll enn norsk målpris, vil betaling utover målpris ikke medføre redusert styringspris i påfølgende sesong. I en slik situasjon vil det være Markedsregulator som beslutter en eventuell justering av norske basispriser utover normalt prisnivå.

Lokale kornpriser

Felleskjøpet fastsetter på sine øvrige anlegg lokale priser som kan variere gjennom året. 
I høstsesongen fastsettes lokale kornpriser ukentlig. Priser for kommende uke fastsettes fredag og gjelder fra mandag til og med søndag påfølgende uke. 

Kornkjøpere som Felleskjøpet samarbeider med setter selv prisen for basiskvalitet til produsent. Dette gjelder Østfoldkorn, Braskereidfoss Kornsilo SA og Follebu Bruk AS.

Krav om norsk vareopprinnelse

Alle priser og vilkår gjelder vare av norsk opprinnelse.
Varen skal være produsert i henhold til norsk lov og norske forskrifter.

Ved leveranser av vare som ikke er dyrket i Norge vil oppgjør reguleres for alle pristilskudd – herunder også prisnedskrivningsbeløp til industrien – fastsatt i jordbruksavtalen. Dersom oppgjør utbetales for leveranser av vare som senere dokumenteres å være av utenlandsk opprinnelse, vil alle pristilskudd – herunder prisnedskrivningsbeløp – kreves tilbakebetalt.


Prisprognose korn

Ny prognose - prisløyper sesongen 2023/2024 pr. 27.11.2023. 
NB! Dette er en foreløpig prognose som vil kunne endre seg igjennom kornåret.

 


Lokale kornpriser

Lokale kornpriser for FKA i sesongen 2023/2024.

 

* All rug må, for å gjøre varen omsettelig, renses for meldrøye. På kystanleggene Kambo og Holmestand belastes merfraktkostnad 16,10 øre pr kg for frakt av rug til Larvik. Merfraktkostnaden vises som stedskorrigering i oppgjør.


 

Noteringspriser korn

Noteringspriser korn sesongen 2023-2024.

Basis/noteringspriser ved kystanlegg - øre/kg

Art

Uke 19

Uke 20 Uke 21 Målpris/noteringspris
*styringspris 2023/24
Mathvete 467 467 467  480*
Fôrhvete 392 392 392 403
Matrug 417 416 416  421*
Fôrrug 325 325 325 336
Rughvete 374 374 374 385
Bygg 384 384 384  395*
Havre 373 373 373  382*
Oljefrø 768 768 768  
Erter 535 535 535  
Åkerbønner 649 649 649  

Prisene publiseres med forbehold om trykkfeil. 

Betalingspartnere