Pris og prognoser

Korn i sekk illustrasjon.pngMålpriser og noteringspriser

Målpriser for kornsesongen 2022/23 er fastsatt i jordbruksoppgjøret.

Målpriser for sesongen 2022/2023

Mathvete

480 øre/kg

Matrug

432 øre/kg

Bygg

406 øre/kg

Havre

393 øre/kg

Felleskjøpets gjennomsnittspriser for varekvaliteter uten målpriser ved kystanlegg for sesongen 2022/2023

Fôrhvete

414 øre/kg

(prisløype som for bygg)

Fôrrug

371 øre/kg

Rughvete

396 øre/kg

Oljefrø, erter og åkerbønner

Målpris for oljefrø ble i jordbruksforhandlingene besluttet suspendert kommende sesong grunnet den ekstraordinære situasjonen i det globale råvaremarkedet. For erter, åkerbønner og oljefrø vil det derfor kommende sesong noteres ukepriser under lokale kornpriser på denne siden.

Basispris

Markedsregulator fastsetter en priskurve for basispriser som varierer gjennom sesongen. Markedsregulator er gjennom jordbruksavtalen pålagt å sette basispriser for korn på en slik måte at gjennomsnittlig oppnådd produsentpris er målpris. Oppnådd produsentpris skal ikke overstige målpris. Overskridelse av målpris gir tilsvarende trekk i pris den påfølgende sesongen (styringspris).

Basispris for basiskvalitet av målprisvarer fastsettes ukentlig av Markedsregulator. Felleskjøpet er pålagt å følge disse prisene på målprisanleggene. Målprisanleggene er Felleskjøpets anlegg ved Oslofjorden (Kambo, Drammen, Holmestrand og Larvik), og Trondheim Kornsilo (gjeldende for bygg). Ukentlige basispriser offentliggjøres på denne siden og i Bondebladet.

Hvis situasjonen i det globale råvaremarkedet medfører høyere priser på importert kornråvare med null toll enn norsk målpris, vil betaling utover målpris ikke medføre redusert styringspris i påfølgende sesong. I en slik situasjon vil det være Markedsregulator som beslutter en eventuell justering av norske basispriser utover normalt prisnivå.

Lokale kornpriser

Felleskjøpet fastsetter på sine øvrige anlegg lokale priser som kan variere gjennom året. I høstsesongen fastsettes lokale kornpriser ukentlig. Priser for kommende uke fastsettes fredag innen kl. 1200 og gjelder fra mandag til og med søndag påfølgende uke.

Kornkjøpere som Felleskjøpet samarbeider med setter selv prisen for basiskvalitet til produsent. Dette gjelder Østfoldkorn, Braskereidfoss Kornsilo SA og Follebu Bruk AS.

Krav om norsk vareopprinnelse

Alle priser og vilkår gjelder vare av norsk opprinnelse. Varen skal være produsert i henhold til norsk lov og norske forskrifter.

Ved leveranser av vare som ikke er dyrket i Norge vil oppgjør reguleres for alle pristilskudd – herunder også prisnedskrivningsbeløp til industrien – fastsatt i jordbruksavtalen. Dersom oppgjør utbetales for leveranser av vare som senere dokumenteres å være av utenlandsk opprinnelse, vil alle pristilskudd – herunder prisnedskrivningsbeløp – kreves tilbakebetalt.


Prisprognose korn

Ny prognose - prisløyper sesongen 2022/2023 pr. 06.12.2022. 
NB! Dette er en foreløpig prognose som vil kunne endre seg igjennom kornåret.

 


Lokale kornpriser

Lokale kornpriser for FKA i sesongen 2022/2023.

Prisene publiseres med forbehold om trykkfeil.

* All rug må, for å gjøre varen omsettelig, renses for meldrøye. På kystanleggene Kambo, Drammen og Holmestand belastes merfraktkostnad 15 øre pr kg for frakt av rug til Larvik. Merfraktkostnaden vises som stedskorrigering i oppgjør.


 

Noteringspriser korn

Noteringspriser korn sesongen 2022-2023.

Basis/noteringspriser ved kystanlegg - øre/kg

Art Uke 04 Uke 05 Uke 06 Målpris/noteringspris
*styringspris 2022/23
Mathvete 485 485 485  480*
Fôrhvete 427 427 427 414
Matrug 414 414 414  432*
Fôrrug 384 384 384 371
Rughvete 409 409 409 396
Bygg 419 419 419  406*
Havre 404 404 404  393*
Oljefrø 768 768 768  
Erter 535 535 535  
Åkerbønner 649 649 649  

Prisene publiseres med forbehold om trykkfeil. 

Betalingspartnere