Pris og prognoser

Prisprognose korn

Ny prognose - prisløyper sesongen 2021/22 - pr 08.12.2021.
NB! Dette er en foreløpig prognose som vil kunne endre seg igjennom kornåret.

 


 

Lokale kornpriser

Lokale kornpriser for FKA i sesongen 2021/2022.

Prisene publiseres med forbehold om trykkfeil.


 

Noteringspriser korn

Noteringspriser korn sesongen 2021-2022.

Basis/noteringspriser ved kystanlegg - øre/kg

Art Uke 18 Uke 19 Uke 20 Målpris/noteringspris
*styringspris 2021/22
Mathvete 368 366 365 380*
Fôrhvete 313 313 313 324
Matrug 324 324 324 332*
Fôrrug 275 275 275 282
Rughvete 295 295 295 306
Bygg 305 305 305 316*
Havre 289 287 286 293*
Oljefrø 640 640 640 638*
Erter 427 427 427 425
Åkerbønner 521 521 521 519

 

Betalingspartnere