04.04.2022 | Felleskjøpet

  2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning 18 707 113 17 282 067 16 176 629 16 019 129 15 544 154
EBITDA 1 042 772 1 012 497 730 086 726 366 897 971
Driftsresultat 553 954 621 613 371 753 387 646 601 262
Resultat før skatt 470 482 261 303 119 562 411 390 472 254
Årsresultat 375 663 221 125 53 724 349 171 430 247
Egenkapitalandel 35% 34,2% 33,2% 36,0% 34,1%
Egenkapitalavkastning 10,9% 9,2% 1,6% 11,0% 15,1%
Tall i tusen kroner

Se alle nøkkeltall i Felleskjøpets årsrapport