23.02.2023 | Felleskjøpet

  2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning 20 212 337 18 707 113 17 282 067 16 176 629 16 019 129
EBITDA 916 464 1 042 772 1 012 497 730 086 726 366
Driftsresultat 454 545 553 954 621 613 371 753 387 646
Resultat før skatt 419 961 470 482 261 303 119 562 411 390
Årsresultat 310 724 375 663 221 125 53 724 349 171
Egenkapitalandel 30,5 % 35% 34,2% 33,2% 36,0%
Egenkapitalavkastning 8,4 % 10,3% 6,6% 1,6% 11,0%
Tall i tusen kroner

Se alle nøkkeltall i Felleskjøpets årsrapport