Se alle nøkkeltall i Felleskjøpets digitale årsrapport 2015