23.02.2023 | Felleskjøpet

  2023 2022 2021 2020 2019
Omsetning 20 533 252 20 212 337 18 707 113 17 282 067 16 176 629
EBITDA 822 976 916 464 1 042 772 1 012 497 730 086
Driftsresultat 385 703 454 545 553 954 621 613 371 753
Resultat før skatt 45 047 419 961 470 482 261 303 119 562
Årsresultat -3 982 310 724 375 663 221 125 53 724
Egenkapitalandel 31,2% 30,5 % 35% 34,2% 33,2%
Egenkapitalavkastning -0,1% 8,4 % 10,3% 6,6% 1,6%
NRBG/EBITDA 3,5 3,0 3,0 2,6 3,9
Tall i tusen kroner

Se alle nøkkeltall i Felleskjøpets årsrapport