Nøkkeltall 2013 til 2017. Omsetning, EBITDA, driftsresultat, resultat før skatt, årsresultat, egenkapitalandel, egenkapitalavkastning

Se alle nøkkeltall i Felleskjøpets årsrapport 2017