Se alle nøkkeltall i Felleskjøpets årsrapport 2017