Årsrapporter

Årsrapport 2022

Årsomsetningen passerer for første gang 20 milliarder kroner. Økningen er i hovedsak drevet av økte prisnivåer på innsatsfaktorer, et godt traktorsalg og stabil omsetning detaljhandel. Driftsresultat før avskriving (EBITDA) endte på 916 millioner kroner.

Årsomsetningen passerer for første gang 20 milliarder kroner. Økningen er i hovedsak drevet av økte prisnivåer på innsatsfaktorer, et godt traktorsalg og stabil omsetning detaljhandel. Driftsresultat før avskriving (EBITDA) endte på 916 millioner kroner.

Betalingspartnere