16.09.2022 | Karstein Brøndbo

- Mathvete gir best utbytte, og matkorn er et mål i seg sjøl, sier Johann Bernhard Stenrød. Bonden på Jarle gård i Skjeberg bruker mest tid på jobben som prosjektleder for bygg og anlegg, blant annet med Follobaneprosjektet, hvor hans firma i 2017 fikk prisen for verdens mest innovative samarbeidsparter av den spanske utbyggeren OHL. Men en tredel av tida dyrker han mathvete på mest mulig av et totalareal på 2900 dekar eid og leid, og han liker at det er utfordrende. Nå er han overbevist om at en dobling av gjødselprisene og en firedobling av tørkekostnadene setter krav til økt kapasitet for å sikre tresking under lagelige forhold og best mulig betaling for kornet.

800TRESKERFEST1.PNG

800TRESKERFEST2.PNG

TRESKERFEST: John Deere S790 og T560, i det nederste bildet i følge med en 7R 350 og en 7R 310 med kornhengere, på Hafslund Hovedgård i Sarpsborg i august 2022. Bilde fra video av Erlend Moberget som er lagt til under artikkelen. 

Treskerfest i Sarpsborg

I begynnelsen av august var det treskerfest på jordene på Hafslund Hovedgård, synlig fra E6 over Glomma i Sarpsborg. To John Deere-treskere i snorrette GPS-striper ble til en rå treskerfilm signert Erlend Moberget, da Johann Bernhard hadde igangkjøring av sin nye S790 rotortresker med den fem år gamle T560i Hillmasteren som skulle byttes inn ved siden av. - Vi har i år treska 2400 mål på fem dager, riktignok med to treskere, og med fuktighet på 14-15 prosent. Vi er godt fornøyd med å få alt i hus før regnet kom, sier Johann Bernhard. Han har to heltidsansatte på gården, og under treskerfesten var de fire personer i full sving.

Tredje generasjons FK-kunde

- Jeg er tredje generasjons Felleskjøps-kunde, og stolt av det. Det finnes andre merker. Men det som er viktig når vi gjør slike investeringer, det er at vi må ha et godt samarbeid med de som er leverandører til maskinparken vår. Det er den femte John Deere-maskinen vi har på gården nå, og den servicegraden som Felleskjøpet har levert oss i alle disse årene er vi svært godt fornøyd med. Om det er kveld eller helg; maskinene får den hjelpa de trenger. Det er det som er avgjørende for valget av maskiner. Det er ikke bare maskin. Det er maskin og service, fastslår Johann Bernhard Stenrød og skryter av mange dyktige og dedikerte medarbeidere i Felleskjøpet.

Rotortresker med belter

Treskerselger Kåre Jørgen Slang i Sarpsborg og kategorisjef Bård Svarstad fikk i oppgave å sette sammen en optimal maskin i fjor høst. Belter gir bedre framkommelighet både med lavere marktrykk på jordet og smalere maskin på vei. Da beltene var valgt, ble det ikke Hillmaster, som klarer de moderate helningene ved raet godt, men en moderne rotortresker, som klarer bakker og flatt terreng like godt. Skjærebordet på 10,7 meter er godt tilpasset kapasiteten til treskeren, og Johann Bernhard regner med at en tresker som er «fullt utstyrt med alt» skal være lett å selge om fem år.

Dokumentasjon, men ikke automatikk

- Det tok et kvarter å venne seg til økt kapasitet og en korntank på 14,1 m2. De nye 4. generasjonsskjermene, som er både i treskeren og den nye 7R 350 traktoren, er enklere og mer smarttelefonaktige enn 2630-skjermene, sier Johann Bernhard, som har hatt gule kuler på taket i ti år. Men det er først de siste årene at han har klart å få til en fullstendig dokumentasjon gjennom Operations Center. Nå har han også slutta å skrive manuelle lister. Vinterkurs på Felleskjøpet og god AMS-support på telefon til en fast pris med hjelp med å få overført filer får æren for det. Men han gjødsler ikke automatisk etter historiske avlingskart.

– Presisjonslandbruket er et verktøy som gir mer tid og overskudd til å tenke agronomi. Godt landbruk må være utgangspunktet. Vanligvis får vi vårtørke på den lette jorda opp mot raet, men i år klarte planterøttene å følge vannet nedover, mens vi fikk mer problemer på den stive leira. Derfor hadde historiske kart gitt feil gjødsling, sier kornbonden. Han mener at tid for å tenke er balsam for sjelen, noe som også kan overføres til andre virksomheter.