28.09.2021 | Håvard Simonsen

Gjems driver Nesteby gård på Kongsvinger som ligger idyllisk til ved Vingersjøen. Her er det blitt dyrket såkorn for Felleskjøpet i lange tider, og Olli har kjørt Sampo siden han overtok gården i 2003.

– Jeg har vært vant til Sampo, men den gamle treskeren i MF-drakt begynte å dra på åra og hadde passert 2000 timer. Det var tid for et bytte, forklarer Gjems.

Renhold er viktig

Da han ble kjent med at Felleskjøpet overtok salget av Sampo-treskere i Norge, tok han selv kontakt og sa han vurderte ny tresker. Det ble samtaler med folkene på Felleskjøpet-avdelingen på Kongsvinger som ligger bare et par kilometer fra Nesteby gård, og kontrakt på nye Sampo Comia C8 ble skrevet i vinter.

– Vi driver såkornproduksjon for Felleskjøpet, og i en slik produksjon er renhold av treskeren helt vesentlig. For meg er derfor valg av tresker først og fremst ut fra at den er lettvinn å holde ren. Ingen tresker er så lettvinn å gjøre ren som Sampo. Det er så lettvint at du faktisk gjør det, sier Gjems.

– I tillegg er selvfølgelig oppfølgingen viktig. Selve kjøpet er for min del en kort prosess, mens det er oppfølgingen alle de neste årene jeg skal bruke treskeren, som er avgjørende. Da er det greit å ha Felleskjøpet så nærme som vi har her på Kongsvinger, fortsetter han.

Hjelp til igangkjøring

Det har skjedd mye med Sampo-treskerne fra den forrige modellen Gjems kjørte, og godt å få hjelp til igangkjøring.

– Jeg er ordentlig imponert over oppfølgingen av produktansvarlig Lars Christian Søberg Hansen i Felleskjøpet. Han var med en hel treskerdag for å komme i gang og kalibrere treskeren. Jeg hadde også besøk fra fabrikken i Finnland. De holdt på i fem timer og gikk over treskeren etter at vi hadde brukt den litt. Da ga jeg også noen innspill om hva jeg mener kunne vært gjort annerledes, blant annet med betjeningsknapper. Generelt er betjeningen veldig brukervennlig, men det er jo alltid rom for forbedringer. Det tror jeg de satte pris på, sier Gjems.

image92k0jj.png

OPPFØLGING: Gjems har tro på god oppfølging fra verkstedleder Henning Davidsen og mekaniker Håkon Martin Kristiansen i Felleskjøpet.

Ny verden

C8-modellen har blitt en ny verden for Gjems.

– For meg er dette en helt ideelt. Ved å gå fra 13 til 15 fots skjærebord har vi fått bedre kapasitet. Vi kan imidlertid ikke treske mer enn vi klarer å tørke ned fram til tresking dagen etter, men med tørre forhold kan vi treske mye. Større kapasitet gjør treskinga mer fleksibel. Vi kan begynne litt senere på dagen og gi oss litt tidligere, og likevel få inn like mye. Samtidig har vi mer å gå på om det er spådd regn, sier Gjems.

720x480 Sampo_Gjems_20210831_7.jpg

ENKEL: Gjems sier det var enkelt å sette seg inn i betjeningen av treskeren. Han er også imponert over det lave lydnivået i førerkabinen.

Sekssylindret motor

C8 har forslager som øker kapasiteten og sikrer bedre kvalitet på treskinga. Treskeren har fem ristere og en 6-sylindret motor med 210 hk.

– Jeg har ikke pushet kapasiteten. Men jeg kan holde høyere hastighet enn før, og alt bare flyter gjennom uten nedgang i turtallet på slageren eller at motoren sliter, sier Gjems.

Han er også veldig godt fornøyd med den automatiske høydeinnstillingen på skjærebordet.

– Systemet fungerer veldig bra og er en ny verden i for meg, sier han.

Etter en rask innføring synes Gjems det også har vært greit å gå fra en «manuell» tresker til ny teknologi med digital styring fra dataskjermen i hytta. Han trekker også fram halmkutteren, som han synes gjør en fenomenal jobb, og tømmekapasiteten, som er mye større enn tidligere. Korntanken er på 5,4 kubikkmeter.

imagevu5ha.pngHØYDESTYRING: To sensormeier styrer automatisk skjærehøyden og har betydd en ny verden for Gjems.

Kvalitetskorn

De siste to åra har Gjems dyrket Vinger havre på hele arealet. Da Samvirke besøkte Nesteby gård i slutten av august, hadde han tresket 200 mål. Gjems antok da at det ville bli et normalår.

– I fjor hadde vi 650 kg i gjennomsnitt, men i år tegner det til å ligge ca. 150 kg lavere. Det er mer på normalen. Målet mitt er å ha 500 kg pluss, sier Gjems. Våronna i år ble oppdelt på grunn av regnvær. Han sådd 200 mål tidlig, mens 500 mål ble sådd de tre siste dagene i mai. En varm og solrik sommer har drevet fram åkeren til normal tresketid. Åkeren har heller ikke lidd for mye av tørken på den tunge siltjorda. Gjems legger stor vekt på å ha stående åker.

– For oss handler om å produsere kvalitetsvare. Vi legger opp gjødslinga etter det og stråforkorter. Vi har hatt veldig lite legdetresking de siste åra, sier han.

720x480 Sampo_Gjems_20210831_12.jpg
KUTTER: High Speed-kutteren gjør en mye bedre jobb enn på den forrige Sampo'n, fastslår Gjems.

Sampo godt mottatt i markedet

- Kundene setter pris på at vi har et tilbud til de som ikke trenger premium-tresker fra John Deere, sier verkstedleder Henning Davidsen.

– Vi ser at det er positivt for Felleskjøpet å ha fått inn Sampo. Vi har jo ikke hatt treskere i dette segmentet, og har nå et tilbud også til de som ikke trenger en stor premium-tresker fra John Deere. Etter hva vi hører, virker kundene veldig positive til at vi har fått Sampo i sortimentet. Felleskjøpet er godt til stede over hele landet og det betyr mye for oppfølgingen for mange. Her i område går det mange Sampo-treskere, både nyere og eldre, og vi har fått mye mer å gjøre med service og reparasjoner på verkstedene både på Kongsvinger og Flisa, sier Henning Davidsen, som er verkstedleder begge steder.

God deletilgang

– Kontakten mot Sampo er god og tilgangen på deler fungerer bra med god dekning fra hovedlageret på Kløfta. Vi har også en dyktig mann på deler lokalt og vi har mekanikere med erfaring fra Sampo og dermed god kunnskap om treskerne. Vi flytter dessuten mannskap mellom Kongsvinger og Flisa ut fra behov og jobber. Vi kan spille på de enkelte mekanikernes ekspertise innenfor ulke områder, sier Davidsen.

Prioriter vedlikehold

Han råder Sampo-eierne til å følge opp med årlig vedlikehold og service.

– Du unngår mange problemer hvis treskeren blir gått over en gang i året. Det beste er å ta servicen når sesongen er ferdig, for da husker man feil og justeringer. Sesongen etter kan det lett være glemt. På verkstedene våre har vi nå bedre kapasitet og forsøker å dreie mer av servicearbeidet mot høsten, sier Davidsen.

810x480 Sampo_Gjems_20210831_14.jpg

SERVICE: Gjems har tro på god service og oppfølging fra mekaniker Håkon Martin Kristiansen og de andre i Felleskjøpet.

imageziqma.pngFK-VETERAN: Olli sammen med faren Andreas Gjems, som satt flere år i styret på begynnelsen av 2000-tallet. – Jeg har tresket et par timer, og det var moro, sier Andreas.

Samvirke 6 2021