13.10.2020 | Håvard Simonsen

– Jeg tror de fleste treskere som selges i dag er bra. For meg har det viktigste vært totalpakka. Da jeg skulle kjøpe ny tresker og bruke masse penger på en maskin du bruker 3-4 uker i året, var jeg opptatt av at den skulle passe meg og mitt behov. Jeg opplevde hele prosessen rundt handelen som veldig god. Jeg fikk god gjennomgang av sortimentet med selger og produktsjef i Felleskjøpet og følte at vi landet på en tresker som var riktig for meg. Jeg har også vært veldig fornøyd med oppfølgingen etterpå. Det er ikke akkurat noe minus å ha kontakt med en mekaniker som er over snittet interessert. Men når det er sagt, må jeg legge til at det har vist seg å være en veldig driftssikker tresker uten mye tull, sier Kjeldsen.


DEN GODE SAMTALEN: Det blir både faglig og sosialt når mekanikeren kommer til gards.

Kjeldsen er forpakter av Holla Gård på Ulefoss. Jordbruket her er på 1072 dekar. Med annen leiejord driver han til sammen ca. 1 500 dekar. Han driver også noe leietresking og høster rundt 2 000 dekar i året med John Deere-treskeren.

– Jeg har kapasitet til å ta på meg noe ved siden av egen tresking, men ønsker ikke å binde meg for mye. Høstene kan variere og da er det godt å kunne berge eget matkorn framfor å leietreske for andre. Nivået jeg ligger på nå er omtrent det som var tanken da jeg kjøpte treskeren, sier Kjeldsen.

T560i Hillmaster er en 5-risters tresker og Kjeldsen har et 22 fots skjærebord. Treskeren har avlingsregistrator og fuktighetsmåler og kjøres med AutoTrac, John Deeres GPS-baserte autostyring. Kjeldsen får løpende informasjon om avling og fuktighet mens han kjører, og kan ta ut avlingskart når jobben er ferdig. Kjeldsen synes det er en fordel at den 5-risters treskeren ikke er bredere enn at han kan ha 800-hjul. – En 6-risters tresker er så bred at vi måtte hatt smale hjul for å kjøre lovlig etter veien, sier han.

Full spredning

– Valg av skjærebord er en balansegang. Kapasitetsmessig kunne jeg sikkert hatt 25 fots skjærebord, men valgte 22 fot ut fra arronderingen og de kuperte jordene vi har her. Det er gjerne halmbehandlingen som er begrensningen på en tresker og her skal vi ha nok krefter til å håndtere store halmmengder i bratte bakker, sier Kjeldsen. I hellingene får han full nytte av Hillmaster-funksjonen som vatrer opp treskeren.

Kjeldsen har valgt en premium kutter med dobbelt sett kniver. Bakgrunnen er at han praktiserer direktesåing, og da er det viktig å kutte og spre halmen godt. Treskeren har agnspreder og sprer alt i skjærebordets fulle bredde.

– I tillegg bidrar autostyringen til systematisk kjøring med treskeren, sier Kjeldsen, som hele tiden tenker neste arbeidsoperasjon når han sitter på treskeren. For eksempel forsøker han å holde treskeren i mest mulig bevegelse, slik at det ikke hoper seg opp store halmmengder.

Online med Felleskjøpet

– Du har fått prøvd treskeren under varierende og ganske krevende forhold, påpeker Tor Magne Bø. Kjeldsen tok i bruk treskeren i 2016, og året etter måtte han treske under skikkelig våte forhold. Det er ikke 4-hjultrekk på treskeren, men i følge Kjeldsen både trekker og flyter den fint.

Kjeldsen praktiserer et allsidig vekstskifte. I tillegg til korn har det gått både oljevekster, åkerbønner og erter gjennom treskeren.

Bø er mekaniker ved Felleskjøpets verksted i Bø. Han er også en av Felleskjøpets spesialister på John Deeres presisjonsteknologi.

Kjeldsens tresker har JD Link som gjør at maskinen er online med Felleskjøpet via mobilnettet. Via JD Link får Bø informasjon om arbeid, avlinger, posisjoner, motordrift, drivstofforbruk og mye annet. Dermed får han også bedre oversikt over vedlikeholdsbehov og kan være føre var når treskeren selv varsler feil eller mangler. Via JD Link kan fagfolkene i Felleskjøpet også se skjermen i treskeren og for eksempel hjelpe til med innstillinger og feilsøking når Kjeldsen sitter i hytta.

– Vi har ikke benyttet JD Link i særlig grad ut over å få på plass noen innstillinger da vi kjørte i gang, forteller Kjeldsen.

Med JD Link kan all informasjon fra treskingen overføres trådløst til John Deere Operatins Center, som Kjeldsen har tilgang til både på PC og mobiltelefon.

– JD Link er uten tvil et veldig kjekt verktøy. Det ser vi ofte, sier Bø.


OVERSIKT: All informasjon fra treskeren overføres via JD Link og kan enkelt hentes opp på PC og mobiltelefon.

Gull verdt

Kjeldsen har serviceavtale som innebærer at treskeren følges opp en gang i året av staben i Felleskjøpet. Han kjører treskeren til avdelingen i Bø på sommeren, der det som regel er Tor Magne Bø som tar seg av kontroll og vedlikehold.

– Enten du kjøper traktor, tresker eller snitter betyr det mye at service og oppfølging utføres av folk som er ordentlig interessert og kan det de driver med. Det er stor forskjell på å håndtere landbruksmaskiner i dag i forhold til å selge Moelven-hengere og gjødselskuffer for 40 år siden, sier Kjeldsen, som roser Bø for den forståelsen han har for utstyret og den gode dialogen de har.

– Det gjør det jo mye enklere også for meg å gjøre en god jobb når kunden er interessert, repliserer Bø.


INTERESSE: Den store interessen har Bø fra oppvekst på gård, der han tidlig bestemte seg for at det var landbruksmaskiner han ville arbeide med.

– Det er moro å følge med på utviklingen. Jeg har heldigvis en del bekjentskaper med moderne utstyr der jeg får lov å være med å kjøre. Jeg kjører både traktor, tresker og snitter og denne praksisen er gull verdt for meg som AMS-tekniker i Felleskjøpet, sier Bø.

– Det er gull verdt for oss som kunder, også. Jeg ser jo at du har en god forståelse for av hvordan maskinene fungerer, sier Kjeldsen.

– Vi skal ikke misbruke og slite ut servicefolkene, men det betyr utrolig mye å ha noen å ringe til når du sitter på treskeren og lurer på noe. Ofte handler det om å avklare om du kan fortsette treskinga ut kvelden eller gjennom helga til du får løst problemet. Vi skal tross alt gjør årsinntekta vår på noen få uker, fortsetter han.

– Jeg vet jo selv hvor irriterende det kan være ikke å få hjelp, sier Bø, som ofte tar telefonen utenom «kontortid». Han legger imidlertid til at det er artigere å stille opp når han får takk fra kunden.

Vil heve avlingsnivået

For Kjeldsen har det mye å si å kunne diskutere med en som vet hvordan treskeren virker.

– Du kan hente mye kapasitet ved å stille treskeren riktig og ikke bare kjøre med de samme innstillingene hele tiden, men tune treskeren underveis. Da er det fint med elbetjent justering av sold, slagerhastighet og bru fra hytta. Men du må også ut og kikke, blant annet for å kalibrere spillindikatoren. Du må rett og slett forstå hvordan ting virker for å få et optimalt resultat. Erfaringen min med T560-en er at den tresker svært rent, sier han.

Kjeldsen ønsker også å utnytte presisjonsteknologien på treskeren bedre.

– Jeg håper å kunne bruke den mer systematisk for å heve det generelle avlingsnivået. Bare det å se avlingsvariasjonen på skiftet er nyttig. Ved å studere kart fra flere år ser du lettere problemområder. Det er jo påfallende at vi gjør det samme og betaler det samme for innsatsmidler enten vi får 1000 kilo eller 250 kilo på målet. Jeg tror det er lettere å heve områder med svært lave avlinger enn der vi høster store avlinger, for der gjør vi allerede det meste riktig. Jeg håper også vi etter hvert kommer dit at vi bruker avlingskartene til å variere gjødsling og såmengde, sier Kjeldsen.


AVLINGSKART: Henrik Kjeldsen synes det er nyttig å sammenligne avlingskart fra år til år, og vil bruke dem til å heve det generelle avlingsnivået.

– Dårlige vendeteiger gjør veldig mye for snittavlingene. Selv om jeg synes jeg har lykkes bra med veldig mye, drar ti mål med dårlig avling veldig ned på gjennomsnittet på jordet. Her har vi mye skogkanter og åkerholmer, og noen meter her og der påvirker fort avlingen, sier han.

Kjeldsen oppfordrer imidlertid Felleskjøpet til å velge færre løsninger for dokumentasjonssystemer. – I dag synes jeg det er for mange valg, sier han.

Han har selv tilgang til John Deeres Operations Center, men har også prøvd verktøyene fra Dataväxt knyttet til CropPLAN.