07.08.2017 | Felleskjøpet

Økt forutsigbarhet og trygghet for deg som kunde

 • Jevnlig service utført av kvalifiserte teknikere gir mindre risiko for driftsavbrudd.
 • Forutsigbar økonomi, ingen overraskelser.
 • Unødvendig med egen maskinskadeforsikring.
 • Høy annenhåndsverdi, dokumentert vedlikehold med servicebok.

 

Organisert vedlikehold satt i system

 • FK SGA servicene er bygget i henhold til produsentens vedlikeholdsprogrammer, for eksempel John Deer's "SVAP service program".
 • Servicemeldinger fra produsent inkluderes i serviceskjemaene ved inngåelse.
 • Elektronisk servicedokumentasjon fra produsent, oppdateres jevnlig.
 • Spesialverktøy, inkludert elektroniske, tilpasset hver modell.

 

Service utført av kvalifiserte teknikere

 • Kompetansestigen: Felleskjøpet investerer store summer på kompetanseplanlegging og kursing av teknikere hvert år.
 • Egen teknisk FK-skole med spesialutdannede instruktører.

 

Forutsigbar økonomi, derfor har avtalen:

 • Riktig prisnivå, konkurransedyktige servicepriser.
 • Fast servicepris, uten prisstigning.
 • Utvidete garantitider inntil 5 år eller 5000 timer.
 • Lav egenandel, kun 5000,-
 • Ingen fradrag for alder eller bruk, ved garantiskade.