23.05.2024 | Felleskjøpet

Vi i Felleskjøpet ønsker å gjøre din hverdag tryggere. Har du en eldre traktor, tresker eller rundballepresse? Da kan du tegne en serviceavtale med oss for å få en bedre totaløkonomi og oppleve en tryggere hverdag de neste 3 årene.

Med en serviceavtale fra Felleskjøpet vil du være sikret profesjonell oppfølgning av vårt dyktige ettermarkeds-apparat, fast servicepris i 3 år, servicevarsel hvis LogMaster eller JDLink er montert og John Deere ExpertCheck*.

Fordeler med Felleskjøpets serviceavtale: 

 • Forutsigbare kostnader som gir trygghet
  Fast servicepris i 3 år
 • Profesjonell oppfølgning og service som gir mindre risiko for driftsavbrudd
  Vi har gode støttefunksjoner som Min Gård, reservedelstelefonen og teknisk support 24/7
 • Servicevarsel hvis LogMaster eller JDLink er montert
  LogMaster logger timeforbruk og varsler verksted og kunde om forestående service ut fra timestand. Det er mulig å utvide med lisens forlogging av arbeid i soner. JDLink varsler direkte til teknisk via Operation Center om eventuelle feil eller mangler på din maskin.
 • ExpertCheck: Fokus på oppetid
  En sjekkliste utover det som er standard servicepunkter og kan beskrives som en fullstendig tilstandsrapport av din John Deere.

imagey3l7.png

Ønsker du John Deere ExpertCheck er denne med om du tegner FK SA+ avtale.