11.10.2022 | Sigbjørn Vedeld

Bondesamvirket går denne høsten ut med tre reklamefilmer, og til våren kommer ytterligere to. Målet med filmene er å bygge bro fra bonde til forbruker, at man viser det ekte livet til bonden, den kompetansen som de besitter og hvor nyttig dette er for forbrukeren.  

På Stiklestad i Verdal kommune bor tobarnsforeldrene Anita Hovdahl (39) og Pål Vidar Graadal (43). Paret fôrer fram 2100 slaktegris i året, og de tresker 850 mål med korn. I tillegg har de en del leiekjøring utenom sesong.

Viktig budskap

Paret innrømmer at de måtte ta et lite familieråd da forespørselen kom om å være en del av Felleskjøpets nye kampanje «Ta vare på», et konsept som henger tett opp til samvirkets nye visjon: «Sammen tar vi vare på jorda, dyra og framtida».

- Vi måtte rett og slett tenke oss litt om. Vi er stillfarne bønder, og har ikke så stort eksponeringsbehov, sier Pål Vidar og smiler, før han raskt fortsetter:

- Vi likte det nye konseptet til Felleskjøpet veldig godt. Budskapet er noe vi virkelig står inne for. Det tok ikke lang tid før vi landet på et klart ja: Dette ville vi delta på, sier paret.

De har drevet gården på Stiklestad i sju år. Bruket har vært i Anitas familie i en årrekke, og det var hun som hadde odelen.

- Kampanjen og den nye visjonen til Felleskjøpet er helt i tråd med hvordan vi tenker og driver vår egen gård: Vi må ta vare på det vi har, og få mest mulig ut av arealet vi dyrker. Med situasjonen ute i verden de siste månedene, har dette fått enda større viktighet, sier Pål Vidar.

Investerte i presisjon

Han og Anita sier Felleskjøpet er hovedleverandør til gården både på maskin, gjødsel og plantevern.

- Vi er heldige og har en kjempebra avdeling i Verdal. I tillegg er det ikke langt til neste avdeling i Levanger, og deretter Steinkjer. Vi har to traktorer, den ene kjøpte vi ny i fjor høst. I tillegg har vi også tresker fra John Deere.

Paret har med god bistand tatt i bruk N-sensor for å drive et bedre presisjonslandbruk, spesielt på gjødslinga.

- Den har vi tjent inn ganske så fort. Med N-sensor opplevde vi en helt annen fordeling av gjødsla, og vi brukte mye mindre gjødsel til samme avling.

imagegtpy.png

Hjemme på Stiklestad har bondeparet to barn på 12 og sju år. For å spe på inntekten fra gården har Anita en deltidsstilling.

En mulig berømmelse på grunn av reklamefilmene tar paret med knusende ro.

- Vi håper enda flere blir bevisste på viktigheten av jobben den norske bonden gjør, og at vi gjør det vi kan for å dyrke så mye, og så trygg mat som mulig, sier Anita og Pål Vidar.

720x480anitaogpål3.jpg