10.10.2022 | Sigbjørn Vedeld

Reklamekampanjen tar utgangspunkt i Felleskjøpets nye visjon «Sammen tar vi vare på jorda, dyra og framtida». Reklamekampanjen fortelles gjennom at bøndene snakker ut fra sitt eget ståsted. Sigbjørn Aurland bor på Arneberg i Åsne, og tok over familiegården i 2011.

- Jeg trengte ikke betenkningstid for å være med på denne kampanjen. Dette går rett i hjertet av det vi holder på med. Jeg er stolt bonde, og det er fint å få fram hvor viktig det er å ta vare på det vi har rundt oss, sier Sigbjørn.

Ammekyr, korn og kylling

Hjemme i Åsnes driver den aktive bonden med både kylling og planteproduksjon, og i tillegg eier han halvparten av en ammekubesetning på 90 mordyr i samdrift. Sigbjørn dyrker korn på 2400 dekar, og produserer 160.000 kyllinger i året.

Gårdbrukeren fra Innlandet er opptatt av å drive så effektivt som mulig, og samtidig best mulig – både for avling og klima.

Først i 2010 falt brikkene på plass. Sigbjørn og kona Hege bestemte seg for å ta over gården.

- Jeg fikk valget: Enten måtte jeg ta over eller så måtte gården selges ut av familien. I dag er jeg glad for at jeg videreførte og utviklet gårdsdriften. Jeg har mye hjelp i faren min, som er gårdskar. Og ikke minst er kona mi en stor del av gården, sier Sigbjørn med et smil.

imagellfy.png

Tilltsvalgt

Ved siden av gårdsdriften er Sigbjørn også tillitsvalgt i Felleskjøpet, og han skjøtter vervet som distriktsrådsleder i samvirket.

- Tillitsvalgtarbeidet gir meg masse energi, og det er samtidig en flott arena for å utveksle kunnskap og erfaringer med andre bønder.

Gjennom nære bånd til Felleskjøpet, er det også naturlig at bonden fra Åsnes også er en god kunde i den lokale FK-butikken.

- Felleskjøpet er gårdens foretrukne partner ved innkjøp av både maskiner og innsatsfaktorer.

For 2 ½ år siden investerte Sigbjørn i en ny traktor. Valget falt på en John Deere 250 R Black Edition. For å gjøre den helt til sin egen fikk Sigbjørn det norske flagget på panseret.

- Jeg synes det er viktig å vise godt igjen når vi er ute og arbeider. Vi skal være stolte av jobben vi gjør i norsk landbruk. Dette viser også den nye kampanjen til Felleskjøpet, sier Sigbjørn Aurland.

720x480 Sigbjørn Aurland i traktor.jpg